Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ks. Jeremiasza 19:11-13

...i powiedz im: To mówi Pan Zastępów: Tak samo zniszczę ten naród i to miasto, jak tłucze się naczynie garncarskie, którego nie można już naprawić. Będą także grzebać w Tofet, gdyż nie będzie innego miejsca na chowanie [zmarłych]. Zrobię to temu miejscu - wyrocznia Pana - i mieszkańcom jego, czyniąc to miasto takim jak Tofet. Domy Jerozolimy i domy królów judzkich staną się nieczyste, podobnie jak miejsce Tofet: wszystkie domy, na których dachach palono kadzidło wszystkim zastępom niebieskim i składano płynne ofiary obcym bóstwom.

 

Aniołowie to niezwykłe i święte stworzenie Boże.

 

Pytanie: Aniołowie - czy z powodu ich świętości i wielkości, należy je czcić i modlić się do nich?

 

L. do Kolosan 2:18-19

Niechaj was nikt nie odsądza od nagrody, zamiłowany w uniżaniu siebie i przesadnej czci aniołów, zgłębiając to, co ujrzał. Taki, nadęty bez powodu zmysłowym swym sposobem myślenia, nie trzyma się mocno Głowy - /Tego/, z którego całe Ciało, zaopatrywane i utrzymywane w całości dzięki wiążącym połączeniom członków, rośnie Bożym wzrostem. 

 

Aniołowie pełnią niezwykłą służbę Bożą. Są pośrednikami w przekazywaniu poleceń Bożych wobec ludzi na ziemi.

Są też wykonawcami poleceń Bożych wobec ludzi na ziemi. Aniołowie są wykonawcami sądu Bożego, gdy należy wykonać egzekucję. Aniołowie ochraniają ludzi, tych którzy należą do Chrystusa. Są to istoty święte i posiadają moc jakiej nie posiada żaden człowiek. Aniołowie są stworzeniami niebiańskimi, które,

jak jest napisane – oglądają oblicze Boże. Dlatego ludzie oddawali i oddają cześć oraz modlą się do aniołów. Czynili tak Żydzi w czasach Starego Testamentu i czynią tak ludzie dzisiaj.

 

W Liście do Rzymian 1:24-25, czytamy:

Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. 

 

Czy aniołowie, to stworzenie, czy aniołowie to Stwórca? Prosta odpowiedź, czy nie? Aniołowie, tak jak i ludzie są stworzeniem. A napisane jest aby nie oddawać czci stworzeniu, ale Stwórcy.

 

Ks. Jeremiasza 19:8-13 Pan Bóg mówi, to co czytaliśmy wcześniej

I uczynię z tego miasta przedmiot zgrozy i pośmiewiska. Ktokolwiek będzie obok niego przechodził, wpadnie w osłupienie i zagwiżdże nad wszystkimi jego ranami. Sprawię, że będą jedli ciało swoich synów i córek; jeden będzie jadł ciało drugiego, z powodu oblężenia i ucisku, jakim otoczą ich nieprzyjaciele nastający na ich życie. Stłucz zaś flakon wobec mężów, którzy przyszli z tobą, i powiedz im: To mówi Pan Zastępów: Tak samo zniszczę ten naród i to miasto, jak tłucze się naczynie garncarskie, którego nie można już naprawić. Będą także grzebać w Tofet, gdyż nie będzie innego miejsca na chowanie [zmarłych]. Zrobię to temu miejscu - wyrocznia Pana - i mieszkańcom jego, czyniąc to miasto takim jak Tofet. Domy Jerozolimy i domy królów judzkich staną się nieczyste, podobnie jak miejsce Tofet: wszystkie domy, na których dachach palono kadzidło wszystkim zastępom niebieskim i składano płynne ofiary obcym bóstwom.

 

Dlaczego Pan Bóg przyrzekł, że ich zniszczy? Co ci ludzie czynili? Oddawali cześć zastępom niebieskim.

 

A kim są zastępy niebieskie. W Ew. Łukasza 2:12-13, czytamy:

A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich,

które wielbiły Boga słowami...

 

Gdy Pan Jezus urodził się, kto wtedy oddawał chwałę i cześć Stwórcy? Zastępy niebieskie, czyli aniołowie.

 

W wierszu 11-tym czytaliśmy:

(...)i powiedz im: To mówi Pan Zastępów: Tak samo zniszczę ten naród i to miasto (…)

 

MODLITWA DO PANA ZASTĘPÓW - ZAWSZE, MODLITWA DO ZASTĘPÓW - NIGDY!

MODLITWA DO STWÓRCY - ZAWSZE, MODLITWA DO STWORZENIA – NIGDY!

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!