Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

1 L. do Kor. 10:16

Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego?

 

Pytanie: Czy komunia oczyszcza, lub uświęca człowieka?

 

L. do Hebrajcz. 9:14-15

(...)to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy.

 

Przede wszystkim co znaczy słowo komunia? Wsłowniku czytamy, że komunia to społeczna aktywność w dzieleniu się myślami, wspólnymi przeżyciami, rozmowami między sobą, we wspólnym zjednoczeniu i zrozumieniu. Gdy popatrzymy co to oznacza w języku greckim, w którym Pismo Święte zostało napisane w oryginalnym wydaniu, słowo komunia - po grecku, czyli koinonia znaczy społeczność. W języku angielskim od słowa komunia pochodzi słowo community,

czyli właśnie społeczność. To znaczy, że jest to grupa ludzi zjednoczona wokół jakiegoś miejsca, sprawy, czy w tym przypadku wokół osoby Jezusa Chrystusa.

Parę przykładów z Pisma Świętego według oryginalnego zapisu w języku greckim.

 

1 Kor. 1:9 pisze:

Wierny jest Bóg, który powołał nas do koinonii, czyli komunii z synem swoim, Jezusem Chrystusem, Panem naszym.

 

W Dz. Apost. 2:42, czytamy:

Trwali oni (Chrześcijanie) w nauce Apostołów i w koinonii, czyli w komunii, w łamaniu chleba i w modlitwach.

 

Bo co Chrystus uczynił podczas ostatniej wieczerzy? Właśnie dokładnie to samo: usiadł wśród najbliższych, i w społeczności z nimi - w koinonii, czyli w komunii łamał i spożywał chleb, oraz pił wino.

 

W ten sposób odpowiedź na pytanie: Czy komunia oczyszcza, lub uświęca człowieka?

 

Odpowiedź jest, NIE. Komunia nie ma żadnej mocy w sobie! Dlaczego nie? Bo komunia to społeczność. A jak czytaliśmy w L. do Hebrajczyków:

tylko żywy Chrystus i Jego krew ma moc oczyszczenia sumienia ludzkie z martwych uczynków. A teraz ci, którzy wcześniej już zostali oczyszczeni krwią Chrystusa, teraz praktykują oni wspólnie społeczność, łamiąc chleb i pijąc wino. Kiedykolwiek to czynią, przypomina im to co On - Chrystus uczynił dla nich

i za nich na krzyżu. Czynią to tak długo, aż Chrystus przyjdzie ponownie. Innymi słowy: miejcie ze sobą komunię, czyli przebywajcie we wspólnej, braterskiej, rodzinnej społeczności. Społeczności chrześcijańskiej i w społeczności z Jezusem Chrystusem. Łamcie chleb i pijcie wino, czyńcie to do czasu, aż Chrystus przyjdzie. Bo gdy przyjdzie, wtedy będziemy mogli mieć społeczność - koinonię, czyli komunię z Nim, już bezpośrednio.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!