Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ew. Łukasza 22:31-32

Szymonie, Szymonie (Piotrze, Piotrze), oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich.

 

Pytanie: Czy gdy się nawrócisz - narodzisz się na nowo? Gdy narodzisz się w Jezusie, czy wtedy możesz być bliżej Boga, bliżej Jezusa, niż był apostoł Piotr?

 

List do Rzymian 5:16-17

I nie tak samo ma się rzecz z tym darem jak i ze  [skutkiem grzechu, spowodowanym przez] jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego - Jezusa Chrystusa.

 

Apostoł Piotr chodził za Jezusem przez trzy lata. Rozmawiał z Jezusem, widział cuda Jezusa, słuchał nauki Jezusa i nie był nowo narodzonym człowiekiem,

Piotr nie był nawróconym człowiekiem. Jezus pod koniec swojej trzyletniej służby mówi do apostoła Piotra: „… gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich.” Brzmi to dziwnie i wygląda to dziwnie, ale taka jest prawda. Apostoł Piotr był religijnym człowiekiem, ale Piotr nie był nowo-narodzonym człowiekiem,

mimo że tak dużo wiedział o Jezusie Chrystusie.

 

W Starym Testamencie ludzie stali przed Bogiem, ludzie upadali przed Bogiem. Gdy Jezus chodził po ziemi ludzie chodzili za Jezusem, ludzie próbowali chodzić za Bogiem, „pójdź za mną.” Jednak jak czytamy Ew. Jana rozdziały od 14-go do 17-go, modlitwą Jezusa i pragnieniem Chrystusa było, aby ludzie chodzili

w Bogu, albo inaczej, aby Jezus chodził w nas. Apostoł Paweł bardzo dużo i wyraźnie opisuje nam to w swoich listach.

 

Aby to lepiej zrozumieć i wyraźnie zobaczyć porównajmy sytuację apostoła Piotra i apostoła Pawła. Apostoł Piotr chodził za Jezusem, apostoł Paweł

żył w Jezusie Chrystusie, bo Duch Jezusa mieszkał w nim przez wiarę. Kiedy apostoł Piotr nawrócił się, przeszedł on z pozycji chodzenia za Jezusem do pozycji chodzenia w Jezusie.

 

Jaka jest różnica? Różnica jest duża. To tak jakby wielki król jechał w złotym powozie, a ty idziesz, ty kroczysz za pojazdem króla. Jednego dnia wielki król mówi do ciebie i zaprasza cię – usiądź obok mnie w mojej złotej karocy. W czasie gdy apostoł Paweł pisał te słowa, dookoła żyli królowie. Każdy król królował

nad swoim terytorium. Przed chwilą czytaliśmy: „… ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego - Jezusa Chrystusa.” Ktoś powie, tak będzie kiedyś w niebie. Nie. Nie musimy czekać, Jezus króluje już teraz, już dzisiaj. Ci, którzy nawrócili się już i żyją w Jezusie,

i chodzą już w Jezusie, mają przywilej, i prawo królować w Jezusie.

 

Jest dużo wersetów w listach apostoła Pawła, który nie chodził za Jezusem, ale żył i chodził w Jezusie. Te wiersze mówią nam co to znaczy być w Jezusie,

żyć w Chrystusie i zasnąć w Chrystusie, aby później zaraz obudzić się, to znaczy powstać z martwych w Jezusie. Również i to, że możemy królować w Jezusie. Królować już teraz w Jezusie.

 

Na Przykład List do Efezjan 1:20-21 + 2:4-6:

(Bóg) Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą,

i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.

 

A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił

do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich - w Chrystusie Jezusie,

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!