Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

List do Rzymian 7:7-8 + 11-12

Cóż więc powiemy? Czy Prawo [Boże] jest grzechem? żadną miarą! Ale jedynie przez Prawo [Boże] zdobyłem znajomość grzechu [poznałem grzech]. Nie wiedziałbym bowiem, co to jest pożądanie, gdyby Prawo [Boże] nie mówiło: Nie pożądaj. Z przykazania tego [Bożego zakazu] czerpiąc podnietę, grzech wzbudził we mnie wszelakie pożądanie. Bo gdy nie ma Prawa, grzech jest w stanie śmierci [grzech wtedy nie ma zabójczej mocy]...Albowiem grzech, czerpiąc podnietę z przykazania [Bożego zakazu], uwiódł mnie i przez nie zadał mi śmierć. Prawo [Boże] samo [w sobie] jest bezsprzecznie święte; święte, sprawiedliwe i dobre jest też przykazanie [Boże].

 

Pytanie: Dlaczego wiara i zaufanie Bogu, zaufanie Jezusowi jest znacznie bardziej ważne niż wypełnianie Dziesięciu Przykazań?

 

List do Rzymian 7:4-6,

Tak i wy, bracia moi, dzięki ciału Chrystusa umarliście dla Prawa [Bożego], by złączyć się z innym - z Tym, który powstał z martwych [z Jezusem], byśmy zaczęli przynosić owoc Bogu. Jak długo bowiem wiedliśmy życie cielesne [wg pożądań zmysłów ciała], grzeszne namiętności [pobudzane] przez Prawo [Boże] działały w naszych członkach, by owoc przynosić śmierci [prowadząc do śmierci]. Teraz zaś Prawo [Bożego potępienia] straciło moc nad nami, gdy umarliśmy temu [dla Prawa przykazań potępienia], co trzymało nas w jarzmie, tak, że możemy pełnić służbę w nowym duchu, a nie według przestarzałej litery [Bożego Prawa potępienia].

 

Bardzo pomocnym dla naszego zrozumienia tego faktu i tego pytania będzie, gdy zobaczymy to co stało się tam, na początku, w Raju.

W Raju ludzie doświadczali miłości od Boga i miłości między sobą, żyli wiarą i zaufaniem i mieli podane też przykazanie. Przykazanie to mówiło: … Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. (Ks. Rodzaju 2:16-17)

 

Pan Bóg powiedział do ludzi ważne słowa, które miały im zapewnić szczęście, nieprzerwaną miłość, bezpieczeństwo i wszystko to, co jest dla nich dobre

i zdrowe. Gdyby Adam i Ewa wierzyli Bogu, gdyby ufali oni Bogu i ufali Jego słowom, czy musieli oni martwić się o wypełnianie przykazania? Adam i Ewa mieli do wyboru, wybrać wiarę albo przykazanie Boże. Tak długo jak wierzyli słowom Bożym, nie musieli martwić się wypełnianiem przykazania.

 

W 1 List Piotra 2:6-8, czytamy:

Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną; dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia; ci, którzy nie wierzą Słowu [Bożemu], potykają się o Niego, na co zresztą są przeznaczeni.

 

Adam i Ewa, gdyby wierzyli Słowu Bożemu, nie potknęliby się. Nie musieliby się martwić o wypełnianie przykazania. Gdy jednak Adam i Ewa przestali ufać

i wierzyć Słowu Bożemu, zaraz potknęli się o przykazanie Boże. I to przykazanie posłało ich na zniszczenie.

 

Dokładnie tak samo jest i obecnie na ziemi, tak samo jest i dzisiaj z każdym człowiekiem, według tego jak napisane,

np. w 1 Liście ap. Piotra,

Dla was, którzy wierzycie, jest on [kamień czyli Jezus] rzeczą cenną; dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia; ci, którzy nie wierzą Słowu [Bożemu], potykają się o Niego, na co zresztą są przeznaczeni.

 

Pan Bóg dał światu Jezusa Chrystusa, który jest zbawieniem, wybawieniem, życiem, wiecznością i wszystkim tym, co jest potrzebne człowiekowi do życia

i szczęścia. Czytamy o tym dużo w Piśmie Świętym. Dla tych, którzy uwierzą i wierzą w to co jest napisane, dla tych co uwierzą w Słowo Boże, ten kamień węgielny, ten Jezus jest – stanie się kimś cennym, zbawiennym. Dla tych, którzy nie wierzą w to co jest napisane, ten sam Jezus stanie się kamieniem,

o który się potkną. Zatem, gdy uwierzysz i gdy wierzysz w to co jest napisane, gdy ufasz Jezusowi, nie potkniesz się o Przykazanie Boże. Jeżeli nie uwierzysz i nie wierzysz, wcześniej, lub później potkniesz się o Przykazanie Boże, które to przykazanie zawsze potępiało, potępia i potępi cię również na sądzie ostatecznym.

Możemy więc powiedzieć, że Prawo Boże, że Dziesięć Przykazań Bożych są dane dla ludzi niewierzących.

 

Dlatego naszą uwagą i naszą troską nie powinno być wypełnianie Dziesięciu Przykazań Bożych, ale wiara i zaufanie Jezusowi, bo prawidłowa wiara prowadzi

do prawidłowego życia. Do życia według upodobania Bożego. Ponieważ według tego, co czytamy, wypełnianie Dziesięciu Przykazań jest niemożliwe i oprócz Jezusa nikt na ziemi nie potrafił dotąd wypełnić Dziesięciu Przykazań, dlatego właściwa i prawidłowa wiara, oparta na tym co jest napisane prowadzi do prawidłowego życia, tak jak czytamy: „sprawiedliwy (człowiek) z wiary żyć będzie.”

 

W Liście do Rzymian 8:1-3, czytamy:

Dlatego teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Albowiem czego prawo Boże nie mogło dokonać, w czym było słabe z powodu [grzesznego] ciała, tego dokonał Bóg: przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w [tym] ciele,

 

Czy widzimy wyraźnie, że naszą uwagą i naszą troską nie powinno być wypełnianie Dziesięciu Przykazań Bożych, ale wiara i zaufanie Jezusowi, bo prawidłowa wiara prowadzi do prawidłowego życia?

 

W podsumowaniu, możemy powiedzieć, że Prawo Boże, że Dziesięć Przykazań Bożych są dane dla ludzi niewierzących.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!