Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ks. Izajasza 53:4-5

Lecz on (Chrystus) nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.

 

Chrystus był bez grzechu i wziął na siebie twoją grzeszność.

 

Pytanie: W jaki sposób ty, będąc grzesznym możesz wziąć na siebie świętość Chrystusa?

 

Ks. Objawienia 3:5

Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. 

 

Słyszymy czasem, że dziennikarz zmienił ubranie i zmienił wygląd. Zostawił w domu swoje ubranie, włożył na siebie ubranie żebraka, i jako bezdomny żebrak poszedł na ulicę, aby doświadczyć jak wygląda życie człowieka bezdomnego. Może taka ilustracja pomoże nam zrozumieć co uczynił Chrystus.

 

W Ks. Izaj. 61:10, czytamy:

Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty.

 

Na początku czytaliśmy, że Chrystus wziął na siebie twoje i moje grzechy. Chrystus był doskonały, bez plamy, bez winy. Stał się przestępcą, stał się zbrodniarzem, stał się grzesznikiem, stał się przeklętym…

Kiedy to się stało? Gdy postanowił, gdy zgodził się, aby stać się przestępcą, zbrodniarzem, grzesznikiem, przeklętym.

 

Innymi słowy można powiedzieć, Chrystus przyodział się w szatę przestępcy, Chrystus przyodział się w szatę zbrodniarza, w szatę grzesznika, Chrystus przyodział się w szatę przeklętego. Po co to Chrystus uczynił?

Uczynił po to, aby dać ci szansę przyodziania się w Jego czystą, świętą szatę. Mamy tutaj sytuację wymiany. On bierze twoje, ty bierzesz Jego.

Aby przyodziać się w Jego czystą, świętą szatę, trzeba otrzymać tę szatę od Chrystusa. Otrzymać przez wiarę, czyli zaufanie. Dobra oferta, czy nie?

Ktoś zaraz zapyta: otrzymać Jego szatę, za ile? Ile muszę za to zapłacić?

Słuszne pytanie, bo za dobre rzeczy, za cenne rzeczy na tym świecie trzeba płacić. Czasem płacić bardzo dużo. Jak w każdym innym przypadku tak i tu Chrystus uczynił coś czego ten świat nie czyni i czego ten świat nie praktykuje. Chrystus oferuje tobie tę idealnie czystą, piękną szatę za darmo.

Jest to tak niezwykłe i tak niecodzienne, że aż trudno w to uwierzyć, czy nie? Może dlatego tak mało ludzi wierzy w to i tak mało ludzi otrzymuje tę szatę od Chrystusa.

 

W Apokalipsie, w ostatniej księdze czytamy o ludziach stojących przed tronem Chrystusa i wszyscy oni są w białych szatach.

Aby znaleźć się w niebie, aby znaleźć się w miejscu gdzie jest Chrystus, aby wziąć udział w weselu i zaślubinach Jezusa, Baranka, konieczna jest i potrzebna jest człowiekowi szata.

 Szata biała, czysta, bez skazy. Potrzebna ci jest szata, aby przykryć twoją niedoskonałość, aby przykryć twoją rzeczywistość, aby przykryć każdy twój brud

i aby przykryć twoją śmiertelność. Pamiętasz przypowieść Chrystusa ?

 

Ew. Mat. 22:9-13

Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi. A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nie odzianego w szatę weselną. I rzecze do niego: Przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 

 

Tak, aby znaleźć się w miejscu gdzie jest Chrystus, aby wziąć udział w weselu i zaślubinach Jezusa, potrzebna i konieczna jest człowiekowi szata. Szata biała, czysta, bez skazy. Potrzebna jest szata, którą za darmo jeszcze dzisiaj oferuje Jezus Chrystus. Skorzystaj z tego. Nie zaniedbaj tego. Bo jest to sytuacja wymienna. Chrystus stał się takim jak ty, abyś ty mógł/a stać się takim jak Chrystus.

 

Pytanie było: W jaki sposób ty, będąc grzesznym możesz wziąć na siebie świętość Chrystusa?

Odpowiedzią jest: gdy otrzymasz od Chrystusa przez wiarę jego białą, świętą szatę, otrzymasz świętość Jezusa i możesz przebywać zawsze tam gdzie przebywa Chrystus.

 

Apostoł Paweł tak pisze: 2 L do Kor. 5:2-3

Dlatego też w tym doczesnym (naszym ciele) wzdychamy (jęczymy wewnętrznie), pragnąc przyoblec się w ciało (jak szatę), które jest niebiańskie (nie ziemskie), jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni (bez nowej, niebiańskiej szaty).

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!