Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ks. Izaj. 54:1

Raduj się niepłodna, która nie rodziłaś! Wykrzykuj radośnie i wesel się ty, która nie zaznałaś bólów, bo więcej dzieci ma porzucona niż ta, która ma męża - mówi Pan.

 

Pytanie: Ludzie mają dzieci mimo, że nie doświadczyli fizycznego bólu rodzenia. Którzy to ludzie?

 

1 L. do Kor 4:15

Choćbyście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców; ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie.

 

Wierzę, że pamiętamy słowa Chrystusa zapisane w Ew. Jana rozdział 3. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwo Bożego. Albo, Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Tak mówi Chrystus. Jeśli jest narodzenie to muszą być i dzieci pochodzące z tego narodzenia.

 

Jak w rzeczywistości odbywa się te nowe narodzenie? Gdy czytamy Dzieje Apostolskie widzimy wyraźnie jak to się odbywa. Uczniowie, ewangeliści, czy apostołowie głoszą ewangelię zbawienia w Chrystusie, ludzie przyjmują ewangelię, zostają zapieczętowani Duchem Bożym, ludzie ci rodzą się powtórnie, rodzą się na nowo i w ten sposób stają się dziećmi Bożymi. Ludzie ci stając się dziećmi Bożymi, stają się dziećmi Chrystusa, i stają się dziećmi tej osoby, która głosiła im ewangelię.

 

Gdy czytamy listy ap. Pawła widzimy też wyraźnie jak to się odbywa. Przed chwilą czytaliśmy właśnie słowa ap. Pawła. Choćbyście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie.

Możesz mieć ojca z ciała, możesz mieć ojca i matkę którzy cię zrodzili z ciała i krwi, ale czy masz ojca, lub czy masz matkę, czy masz osobę która zrodziła cię duchowo przez ewangelię, przez głoszenie ci ewangelii zbawienia z łaski? Tu nie chodzi o ojca chrzestnego, Pismo Święte nie mówi o takich ceremoniach religijnych ale chodzi tu o osobę przez którą narodziłeś się na nowo w Chrystusie. Nikt nie przynosił cię do kościoła. Było to świadome i dobrowolne.

Usłyszałeś ewangelię zbawienia z łaski, przyjąłeś/łaś ewangelię zbawienia przez łaskę i narodziłeś się z ducha Bożego przez wiarę, przez to, że uwierzyłeś/łaś ewangelii.

Jest tutaj dosyć dużo nieporozumienia. Są ludzie, którzy chodzą od domu do domu i namawiają, aby zapisać się do ich religii, bo ich religia jest lepsza.

Głoszą oni ewangelię, ale ewangelię swojej religii. Chrystus i apostołowie nie mówili: musisz należeć do lepszej religii, ale że musisz narodzić się na nowo. Pamiętajmy tu, że są głoszone różne ewangelie. Jest głoszona ewangelia świętych, jest głoszona ewangelia dobrych uczynków, jest też głoszona ewangelia lepszej albo najlepszej religii. Słuchając i przyjmując takie ewangelie nie możesz narodzić się w Duchu Bożym.

 

Ap. Paweł podkreśla to w bardzo mocnych słowach, gdy pisze w L. do Gal 1:8 Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty!

Jest to poważna sprawa, jest to bardzo poważna sprawa. Gdyby w twoim mieszkaniu stanął sam anioł, anioł w białej lśniącej szacie i głosił ci podobną ewangelię, ale inną ewangelię od tej, którą czytasz, ewangelię według apostoła Pawła, lub innych apostołów, możesz powiedzieć temu aniołowi: Wynoś się i bądź przeklęty.

 

Podsumowując to, pytaniem było: Ludzie mają dzieci mimo, że nie doświadczyli fizycznego bólu rodzenia. Którzy to ludzie?

Tym człowiekiem, który ma dzieci mimo że nie doświadczył bólów rodzenia możesz być ty. Możesz być tym człowiekiem, gdy w twoim życiu był taki dzień że usłyszałeś ewangelię Chrystusa, ewangelię o zbawieniu darmo z łaski. Usłyszałeś, usłyszałaś, przyjąłeś tę ewangelię łaski ufając Chrystusowi że masz pewność życia wiecznego z Nim. W ten sposób narodziłeś się na nowo, narodziłaś się w Duchu Bożym przez wiarę, przez zaufanie Chrystusowi. A teraz mówisz innym co żywy Chrystus uczynił dla ciebie gdy doświadczyłeś nowego narodzenia w Nim, w Chrystusie. Każdorazowo gdy osoba, której opowiadasz ewangelię zbawienia z łaski w Chrystusie, każda z osób, która tę ewangelię przyjmie wiarą i narodzi się na nowo, staje się dzieckiem Bożym, ale też staje się dzieckiem twoim.

Twoim dzieckiem Duchowym. Gdy odejdziesz z tej ziemi i będziesz z Chrystusem będą tam i twoje dzieci, ale tylko dzieci duchowe, narodzone przez wiarę w ewangelię zbawienia z łaski w Chrystusie. Gdy odchodzimy z tej ziemi nic nie możemy zabrać ze sobą oprócz dzieci. Nie dzieci fizyczne, narodzone z ciała i krwi ale dzieci narodzone na nowo. Narodzone z Ducha Bożego. Narodzone przez głoszenie Ewangelii zbawienia z łaski Bożej w Chrystusie.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!