Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

2 Ks. Samuela 7:8-10

Teraz tedy tak powiedz memu słudze Dawidowi: Tak mówi Pan Zastępów: Ja wziąłem cię z pastwiska od trzody, abyś był księciem nad moim ludem, nad Izraelem, i byłem z tobą wszędzie, dokądkolwiek się wyprawiłeś, i wytępiłem wszystkich twoich nieprzyjaciół przed tobą, i uczynię wielkim imię twoje, jak imię wielkich na ziemi. Wyznaczę też miejsce memu ludowi, Izraelowi, i zaszczepię go, aby tam bezpiecznie mieszkał, i nie będzie się już trwożył, i nie będą go już gnębić nikczemnicy. A jak to było poprzednio,

 

Pytanie: Żydzi są narodem wybranym, Polacy twierdzą, że są narodem wybranym. Co mówi Pismo Święte o Żydach i co mówi o Polakach?

 

List Pawła do Rzymian 9:30-33 + 10:1-13 (w rozwinięciu)

Cóż więc powiemy? Że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości  [którzy nie szukali zbawienia przez właściwą relację z Bogiem] otrzymali sprawiedliwość przez wiarę [sprawiedliwość udzieloną, daną przez Boga, na podstawie wiary i w rezultacie wiary];

A Izrael, [a Polacy] choć dążyli do sprawiedliwości w oparciu o prawo Boże [do zapewnienia sobie sprawiedliwości bycia prawym przed Bogiem], faktycznie nie wypełnili Prawa Bożego [Dziesięciu Przykazań].

Z jakiego powodu? Ponieważ [nie dążyli do tego] przez wiarę, opierając się [zamiast tego] na swoich zasługach, [dobrych uczynkach, i że przez swoje zasługi mogą to otrzymać]. Potknęli się oni o Kamień Zgorszenia.

 

Jak to jest napisane: Oto kładę na Syjonie Kamień, który spowoduje, że ludzie potkną się, Skałę, która spowoduje ich upadek, ale kto w Niego [w Jezusa] wierzy [kto wyznaje, ufa, i opiera się na Nim], nie będzie zawstydzony [ani nie będzie rozczarowany w swoich oczekiwaniach].

Bracia, z [całym moim] pragnieniem mojego serca i dobrej woli dla Izraela [dla Polaków], tęsknię i modlę się do Boga, żeby oni byli zbawieni.

Daję im świadectwo, że mają [pewien religijny] zapał i gorliwość dla Boga, ale nie jest on rozsądny [oświecony] i nie według [prawidłowego] poprawnego rozpoznania.

Bo [ignorując] nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a czyniąc własne [sposoby na usprawiedliwienie i zbawienie], nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu.

Bo Chrystus jest końcem Prawa [Dziesięciu Przykazań, które kończą swoją osądzającą, potępiającą moc w Nim, gdy doprowadzają człowieka do Jezusa, tak jak zostało zapisane. W ten sposób Przykazania stają się wypełnieniem ich celu i zadania, w Jezusie] dla każdego kto wierzy [ufa i opiera się na Nim].

Bo Mojżesz pisze [o usprawiedliwieniu przed Bogiem] przez Prawo [Dziesięć Przykazań], że człowiek, który wypełnił to Prawo [24/na dobę, 7 dni w tygodniu, z tego powodu - przez wypełnienie wszystkich Przykazań] żyć będzie.

 

A sprawiedliwość [usprawiedliwienie] oparta na wierze [sprawiedliwość dana przez Boga, na podstawie wiary prowadząca do prawidłowej relacji z Bogiem] mówi: Nie mów w sercu swoim, Kto wstąpi do nieba? To znaczy aby Chrystusa sprowadzić w dół [na ziemię].

Albo kto zstąpi do otchłani? To znaczy, aby Chrystusa wywieść [wydobyć] z martwych [tak jakbyśmy mogli być zbawieni przez nasze własne wysiłki].

Ale co mówi Pismo? Słowo [Boża wiadomość w Chrystusie] jest blisko ciebie, na twoich ustach i w twoim sercu, to jest to Słowo [wiadomość, fundament i przedmiot] wiary [Słowo], które głosimy

Bo jeśli uznasz i ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz [zastosujesz się, zaufasz i oprzesz wiarę na Nim], że Bóg Go wskrzesił z martwych, zbawiony będziesz.

Albowiem sercem człowiek wierzy [stosuje się, ufa i opiera wiarę na Chrystusie], dla [swojego] usprawiedliwienia [uznany zostaje za sprawiedliwego przed Bogiem], a ustami wyznaje [deklaruje otwarcie i wypowiada swobodnie swoją wiarę] i potwierdza [swoje], zbawienie.

 

Bo Pismo mówi: Każdy, kto w Niego wierzy [stosuje się, ufa i opiera wiarę na Chrystusie], nie będzie [nigdy] zawstydzony [lub rozczarowany]

Bo nie ma różnicy między Żydem, Grekiem [ani Polakiem], Gdyż jeden jest Pan wszystkich [nas] On hojnie obdarza ze swojego bogactwa wszystkich, którzy Go wzywają [w wierze].

Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego [przywołuje Jezusa jako Pana] będzie zbawiony [wybawiony od złego teraz i od wiecznego potępienia].

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!