Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ks. Rodz. 16:1-2

Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu jednak potomka. Miała zaś niewolnicę Egipcjankę, imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama: Ponieważ Pan zamknął mi łono, abym nie rodziła, zbliż się do mojej niewolnicy; może z niej będę miała dzieci. Abram usłuchał rady Saraj.

 

Pytanie: Jaka jest różnica - urodzić się z ciała a urodzić się według Bożej obietnicy?

 

L. do Galacj. 4:21-31

Powiedzcie mi wy, którzy chcecie żyć pod Prawem, czy Prawa tego nie rozumiecie? Przecież napisane jest, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten z niewolnicy urodził się tylko według ciała, ten zaś z wolnej - na skutek obietnicy. Wydarzenia te mają jeszcze sens alegoryczny: niewiasty te wyobrażają dwa przymierza; jedno, zawarte pod górą Synaj, rodzi ku niewoli, a wyobraża je Hagar: Synaj jest to góra w Arabii, a odpowiednikiem jej jest obecne Jeruzalem. Ono bowiem wraz ze swoimi dziećmi trwa w niewoli.  Natomiast górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką. Wszak napisane jest: Wesel się, niepłodna, która nie rodziłaś, wykrzykuj z radości, która nie znałaś bólów rodzenia, bo więcej dzieci ma samotna niż ta, która żyje z mężem. Właśnie wy, bracia, jesteście jak Izaak dziećmi obietnicy. Ale jak wówczas ten, który się urodził tylko według ciała, prześladował tego, który się urodził według ducha, tak dzieje się i teraz. Co jednak mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i jej syna, bo nie będzie dziedziczyć syn niewolnicy razem z synem wolnej. Tak to, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej.

 

Abraham posłuchał rady żony i niewolnica Hagar urodziła mu syna, który miał na imię Izmael. Później żona Saraj urodziła syna, który miał na imię Izaak. Izaak był synem obietnicy, gdyż Pan Bóg obiecał Abrahamowi, iż będzie miał syna. Izmael, którego urodziła Abrahamowi niewolnica nie był synem obietnicy Bożej.

W ten sposób Izmael urodził się z woli człowieka, a Izaak urodził się z woli Bożej. Ten, który urodził się z woli człowieka nie mógł być dziedzicem i istnieć na równi z synem. obietnicy Bożej.

Apostoł Paweł na przykładzie sytuacji rodziny Abrahama pomaga nam zrozumieć jak ta sytuacja wygląda obecnie, w czasach Nowego Testamentu. Ludzie rodzą się fizycznie i ludzie rodzą się duchowo. Każde dziecko urodzone w rodzinie jest stworzeniem Bożym, ale nie jest dzieckiem Bożym. Jest dzieckiem ojca i matki, ale nie jest dzieckiem Bożym. Nie ważne jest ile razy było kropione wodą, czy też zanurzane w wodzie. Człowiek rodzi się fizycznie z ciała i krwi, ale nie z ducha. Apostoł Paweł porównuje takie narodzenie do narodzenia Izmaela, którego urodziła niewolnica i Izmael nie mógł być dziedzicem obietnicy Bożej.

Dziecko urodzone fizycznie nie może odziedziczyć obietnicy Bożej. A co jest Bożą obietnicą? Królestwo Boże.

 

Aby stać się dzieckiem Bożym i znaleźć się w królestwie Bożym, jest jeden ważny warunek do spełnienia. Konieczne jest narodzenie się z Ducha Bożego. Człowiek narodzony z ciała i krwi jest niewolnikiem Pana ciemności, który rządzi tym światem. Nie rozumie, nie rozróżnia, nie widzi, bo zasłona jest na jego duchowych oczach. Sadzę, że mogę tutaj przedstawić dodatkowe pytania.

 

Czy pamiętasz, czy był taki dzień w twoim życiu, w którym doświadczyłeś, doświadczyłaś nowego narodzenia? Narodzenia z Ducha? Jeśli nie pamiętasz takiego dnia, to dlaczego? Być może nie pamiętasz bo nigdy takiego dnia nie było w twoim życiu.

A czy pamiętasz słowa Chrystusa? (...)Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwo Bożego. (Jan 3:3)

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!