Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

1 L. do Kor 1:18

Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.

 

Pytanie: Dlaczego Pan Bóg tak ustanowił, że nauka o Chrystusie ukrzyżowanym jest głupstwem, dla niektórych ludzi?

 

1 L. do Koryn. 1:27-30

Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem,

 

Mieszkając w USA, możemy zauważyć, że w różnych miejscach ludzie piszą słowo Bóg. Na przykład: “God bless America”. Przy różnych okazjach ludzie mówią o Bogu i to przeważnie nikogo nie razi. Większość ludzi wierzy w jakiegoś boga, wiec nie jest to problemem. Problem zaczyna się gdy ktoś mówi o Chrystusie. Imię Jezus Chrystus stwarza niepokój, zakłopotanie i jest niewygodne. Czy tylko w Ameryce?

A jak jest wśród nas, Polaków? Aby się przekonać każdy może zrobić prosty test. Test w swojej rodzinie, czy wśród znajomych. Któregoś dnia zacznij w swojej rodzinie mówić dużo o Chrystusie. Powołuj się na Biblię i mów dokładnie to co podaje Pismo Święte. Ponieważ temat jest bardzo obszerny mów o Chrystusie codziennie i obserwuj jaka będzie reakcja w twojej rodzinie, lub wśród znajomych. Na pewno reakcja będzie, ale jaka? Ludzie mają problem z Chrystusem.

 

Chrystus mówi w Ew. Mat 10:34-36

Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy.

 

Wielkie rozdźwięki i nieporozumienia, nawet w rodzinach powstają kiedy trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie: Kim naprawdę jest dla mnie Jezus Chrystus.

Czasem w rozmowach telefonicznych ktoś mówi, że ma problem z Marią. Ale po dłuższej rozmowie okazuje się, że osoba ta tak naprawdę ma problem z Chrystusem. Kim rzeczywiście jest dla niej Chrystus. Ktoś inny mówi, że ma problem ze świętymi. Ale później okazuje się, że w rzeczywistości ma on problem z Chrystusem. Jeśli osoby te szczerze odpowiedzą sobie na pytanie : Kim naprawdę jest dla mnie Chrystus, zrozumieją że ich problemem nie jest Maria ani święci, ale problemem ich jest Chrystus.

 

Kiedyś spotykałem się z kilkoma osobami w ich mieszkaniu, gdyż proponowali, abyśmy wspólnie poznawali Biblię. Małżeństwo to należało do znanej grupy religijnej, którzy studiują Biblię regularnie. Chodzą od domu do domu i przekonują ludzi do swojej religii. Owszem, cały czas posługiwaliśmy się Biblią.

Problem powstał kiedy używając Biblię próbowali oni udowodnić kim Chrystus nie jest. Tak, cała Biblia mówi kim Chrystus jest, oni przekonywali mnie kim Chrystus nie jest. Próbowałem tłumaczyć, że cała Biblia pokazuje nam kim Chrystus jest, a nie kim Chrystus nie jest.

 

Bo w Ew. Ap. Jana Chrystus mówi:

Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie.

 

Problem jest, że ludzie nie chcą przyjść do Chrystusa po zbawienie, bo wierzą oni, iż przez swoją religię będą zbawieni. Tak czy inaczej na naszych spotkaniach problemem nie było, która Biblia jest dobra, ani która religia jest najlepsza, ale kim dla nich jest Jezus Chrystus. Dookoła są różne religie i religie te różnią się między sobą w różnych sprawach i w różnych detalach. Ale jednym czym najbardziej się różnią religie na świecie to tym kim dla nich jest Jezus Chrystus. To imię Chrystusa jest największym powodem podziałów, rozdźwięków, nieporozumień.

Na pewno są osoby, które gdy zaczną słuchać audycji Wiara i Wolność słuchają kilka razy i gdy zauważą, że w każdej naszej audycji najwięcej o kim mówimy, to mówimy o Chrystusie, na pewno są tym zgorszeni i przestają słuchać. Bo jak długo i ile można słuchać o Chrystusie? Przecież jest tak dużo innych świętych, o których można mówić, dlaczego mówić tylko o Chrystusie? Właśnie tu potwierdza się to co czytaliśmy wcześniej: Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą jednak dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!