Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

L. do Efez. 1:7-12

W Nim (Chrystusie) mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. 

W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu - my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie.

 

Pytanie: Czy ludzie przychodzili do spowiedzi do apostoła Piotra, aby otrzymać odpuszczenie grzechów?

 

Dz. Apost. 2:38-41

Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia! Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.

 

Księga Dziejów Apostolskich, która jest umieszczona zaraz po czterech ewangeliach pokazuje nam bardzo jasno i wyraźnie w jaki sposób ludzie stają się Chrześcijanami, pokazuje nam jak apostołowie nauczali ludzi i w jaki sposób ludzie otrzymywali odpuszczenie grzechów. Nie tylko pokazuje nam w jaki sposób się to działo, ale też, w jaki sposób - ten prawidłowy sposób odbywa się nauczanie biblijne i w jaki sposób ludzie otrzymują życie wieczne z Panem Bogiem,

tak wtedy jak i teraz.

Należy też pamiętać, że przez pierwsze 400 lat ta właściwa nauka apostołów i właściwe nauczanie było stosowane. Od piątego wieku kiedy zamiast służby w Kościele utworzyła się władza religijna, przez następne ponad tysiąc lat nie stosowano nauki apostolskiej w Kościele, ale wymyślano różne inne ceremonie i obrzędy religijne. Po reformacji kościoła w XVI wieku, część ludzi, szczególnie w Zachodniej Europie powróciła do oryginalnej nauki apostolskiej i nauki biblijnej, druga część pozostała i pozostaje nadal według nauki tradycji religijnej, która jest przeciwna nauce apostolskiej i nauce biblijnej.

 

Powracając do naszego pytania: Czy ludzie przychodzili do spowiedzi do apostoła Piotra, aby otrzymać odpuszczenie grzechów?

 

 

Gdy czytamy uważnie Dzieje Apostolskie, widzimy jak to się odbywało. W tym przypadku apostoł Piotr przemawiał do kilku tysięcy osób. Czytaliśmy przed chwilą o czym apostoł Piotr mówił. I co stało się po jego nauczaniu? Około trzech tysięcy ludzi otrzymało odpuszczenie grzechów. W jaki sposób otrzymali odpuszczenie grzechów? Czytaliśmy, że gdy przyjęli naukę apostoła Piotra. W innych słowach możemy powiedzieć, że ludzie ci uwierzyli w to co mówił apostoł Piotr.

W momencie gdy uwierzyli, otrzymali odpuszczenie grzechów. Od kogo otrzymali odpuszczenie grzechów? Widzimy jasno i wyraźnie, że odpuszczanie, czy darowanie wszystkich grzechów ludzie zawsze otrzymywali od Chrystusa. Co było dodatkowym potwierdzeniem, że ludzie ci uwierzyli, i że otrzymali odpuszczenie wszystkich grzechów? Ludzie ci dali się ochrzcić chrztem przez zanurzenie.

W ten sposób widzimy wyraźnie, że żaden z apostołów nigdy nie wdawał się w wysłuchiwanie ludzkich grzechów. Celem każdego z apostołów, włączając apostoła Piotra było głoszenie Ewangelii zbawienia w Chrystusie. Każdy kto przyjął tę Ewangelię otrzymywał darowanie wszystkich grzechów przez Chrystusa, raz i na zawsze.

 

Czy tamta oryginalna zasada apostolska jest nieaktualna dzisiaj? Tak, w niektórych religiach jest nieaktualna. Niektóre religie uczyniły ją nieaktualną.

Wymyślono inne sposoby, więc tamta oryginalna nauka została unieważniona. Dobrze jednak i należy dziękować za to Panu Bogu, że nadal i dzisiaj są Chrześcijanie, którzy stosują dokładnie tę samą naukę apostolską jaka była stosowana przez apostoła Piotra. Dobrze jest, że są Chrześcijanie, którzy stosują i używają ten sam apostolski sposób, nic nie dodając i nic nie zmieniając.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!