Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Psalm 50:16-21

A do grzesznika Bóg mówi: Czemu wyliczasz moje przykazania i masz na ustach moje przymierze ty, co nienawidzisz karności i moje słowa rzuciłeś za siebie? Ty widząc złodzieja, razem z nim biegniesz i trzymasz z cudzołożnikami. W złym celu otwierasz usta, a język twój knuje podstępy. Zasiadłszy, przemawiasz przeciw swemu bratu, znieważasz syna swojej matki. Ty to czynisz, a Ja mam milczeć? Czy myślisz, że jestem podobny do ciebie? Skarcę ciebie i postawię ci to przed oczy.

 

Czy myślisz, że jestem podobny do ciebie?

 

Pytanie: Dlaczego Pan Bóg nie jest tolerancyjny i nie może ignorować grzechu człowieka?

 

W L. do Hebrajcz. 7:26, tak czytamy o Chrystusie:

Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa,

 

Coraz częściej w USA i w świecie słyszymy hasła, aby być tolerancyjnym wobec postępowania innych ludzi. Tych co nie chcą być tolerancyjni lub nie mogą być tolerancyjni, nazywa się różnymi imionami i przezwiskami. Skąd bierze się tolerancja człowieka wobec drugiego człowieka? Na przykład, spotyka się dwóch sąsiadów, którzy chcą być dobrymi sąsiadami i jeden do drugiego mówi: “Nie przejmuj się tym, że kradniesz, nie przejmuj się tym, że pijesz, ja też nie jestem doskonały, ja też robię różne złe rzeczy”. Takie podejście do zła i do złego można nazwać tolerancją. Jest to tolerancja. Gdyby Pan Bóg kiedykolwiek przyjął taką postawę tolerancyjną wobec grzesznika, musiałby powiedzieć o sobie, że jest podobny do grzesznika. A co czytaliśmy, co pan Bóg mówi o sobie?

Czy myślisz, że jestem podobny do ciebie?

 

W Ew. Łukasza 7:47-48, czytamy:

Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: Twoje grzechy są odpuszczone.

 

Widzimy wyraźnie, że Chrystus darował czy odpuścił grzechy tej kobiety. Czy znaczy to, że Chrystus jest tolerancyjny wobec grzechu?

Gdyby Chrystus nie poszedł na krzyż i nie cierpiał i nie umarł za grzechy tej kobiety, wtedy można by było powiedzieć, że Pan Bóg toleruje grzech, że Pan Bóg jest tolerancyjny wobec grzechu i wobec grzesznych ludzi. Właśnie brak tolerancji dla grzechu i dla grzesznika zaprowadziły Chrystusa na krzyż.

Chrystus przebywał z grzesznikami, Chrystus jadał z grzesznikami, grzesznicy dotykali Chrystusa, ale Chrystus nadal był święty, niewinny, był czysty i nieskalany, nadal był oddzielony od grzeszników. Chrystus nadal był nietolerancyjny wobec grzechu. Gdyby Chrystus był tolerancyjny, nie musiał by On cierpieć z powodu twojego i mojego grzechu i nie musiał by iść na krzyż. Po prostu poklepał by nas po ramieniu i powiedział: “nie przejmuj się, nie jest tak źle, nie jesteś najgorszy”. Czy Chrystus kiedykolwiek zajmował taką lub podobną postawę wobec grzechu i wobec grzesznika? Nie, nigdy.

 

 

Zaraz na początku, po stworzeniu człowieka Pan Bóg powiedział do Adama i Ewy, że jeśli zgrzeszą, na pewno umrą. Chodziło tam nie tylko o śmierć fizyczną, ale też że gdy zgrzeszą, Pan Bóg oddzieli się wtedy od nich. Pan Bóg odseparuje się od nich i od ich potomstwa. I tak to trwa do dzisiaj.

Pan Bóg zawsze był, jest i Pan Bóg pozostanie na zawsze oddzielony od grzechu i oddzielony od grzesznika. Dlatego Pan Bóg przygotował plan dla ciebie i dla mnie, który jest bardzo wyraźnie pokazany w Piśmie Świętym. W planie tym jest propozycja i jest wybór:

Gdy przyjdziesz do Chrystusa w swoim posłuszeństwie i przyznasz się, że aż dotąd twoje grzechy oddzielają cię od Boga, Chrystus oddzieli twoje grzechy od ciebie i nie będziesz już dłużej oddzielony od Pana Boga ani teraz, ani w wieczności. Gdy tego nie zrobisz, pozostaniesz oddzielonym od Pana Boga, teraz i na wieczność. Dlaczego? Bo Pan Bóg powiedział, jak czytaliśmy: Czy myślisz, że jestem podobny do ciebie?

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!