Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

1 Ks. Kronik 28:5-7

Zaś spośród wszystkich moich synów, gdyż wielu synów dał mi Pan, wybrał Salomona, mego syna, aby zasiadł na tronie królewskim Pana nad Izraelem. I rzekł do mnie: Salomon, twój syn, zbuduje mi świątynię, gdyż go sobie wybrałem za syna i Ja będę mu ojcem. I utwierdzę jego królestwo na wieki, o ile wytrwa w spełnianiu moich przykazań i wyroków, jak to jest dzisiaj. 

 

W Starym Testamencie pierwszą największą świątynią Bożą była świątynia w Jerozolimie.

 

Pytanie: Która świątynia jest pierwszą i największą świątynią Bożą w Nowym Testamencie?

 

Ew. Jana 2:19-21

Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała.

 

Ile razy słyszeliśmy i ile razy jeszcze usłyszymy gdy ludzie mówią: “idziemy do świątyni, byliśmy w świątyni, idziemy na pielgrzymkę do świątyni”.

Zwróćmy uwagę, że nie żyjemy w czasach Starego Testamentu, a ludzie tak mówią jakby żyli w Starym Testamencie. Pozornie wygląda, że to drobnostka, ale gdy zastanowimy się dłużej, mówienie takie ma swoje źródło. Jeśli ludzie tak mówią, czy wierzą w to co mówią? Jeśli mówią, a nie wierzą, to czy kłamią? Czy nie jest tak, że to co mówimy, to w to wierzymy? Jaka jest rzeczywistość?

W Starym Testamencie istniała świątynia i teraz istnieje świątynia, ale jak daleko różni się świątynia starotestamentowa od świątyni nowotestamentowej?

Różnica jest duża, a nawet bardzo duża. W Starym Testamencie ludzie szukali Boga w świątyni. Teraz, w Nowym Testamencie Bóg szuka ludzi, aby z nich uczynić swoją świątynię.

 

 

W 1 Kor. 3:16-17 czytamy: Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście.

 

 

Do kogo są adresowane te słowa? Czy do wszystkich ludzi, czy do wszystkich religijnych ludzi? Nie. Kierowane są te słowa do tych samych ludzi, do których adresowane są listy apostoła Pawła, Piotra, Jana. Wystarczy przeczytać początek, tam gdzie listy się zaczynają, a widzimy wyraźnie, do których ludzi są one kierowane. Adresowane są do ludzi zbawionych, do ludzi nowo narodzonych. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście…? Czy ludzie, którzy są świątynią mogą mówić, czy powinni mówić idziemy do świątyni? Nie mogą i nie powinni.

 

 

W Starym Testamencie człowiek przychodził do Świątyni Bożej. W Nowym Testamencie Świątynia Boża, czyli Duch Chrystusa przyszła do człowieka. Oczywiście, pierwszą i największą świątynią jest Jezus Chrystus, ale również ci, którzy należą do Chrystusa są świątynią Bożą.

Warto tutaj zwrócić też uwagę na to co nazywa się tabernakulum. Jak Pismo Święte przedstawia nam tabernakulum? Dużo informacji znajdujemy na ten temat w Liście do Hebrajczyków.

Ogólnie i w skrócie możemy powiedzieć: W Starym Testamencie kapłan (człowiek) wchodził corocznie do przybytku, do tabernakulum zbudowanego rękami ludzkimi. W Nowym Testamencie, Najwyższy Kapłan, to znaczy Chrystus wszedł raz do przybytku, do tabernakulum w niebie zbudowanego rękami Bożymi (Hebr. 8:2) Jak czytamy, Chrystus uczynił to raz i żaden kapłan w Nowym Testamencie, który wierzy w to co Chrystus uczynił raz i raz na zawsze, nie musi i nie powinien czynić żadnych rytuałów związanych z tabernakulum. Wszystko to już Chrystus wykonał, kiedy powiedział: wykonało się!

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!