Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

1 L. Jana 1:9

Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.  Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki. 

 

Pytanie: 1 List Jana 1:9 - do kogo te słowa są kierowane, czy do wszystkich ludzi?

 

1 L. Jana 2:12-14

Piszę do was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię. Piszę do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście Złego. Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca, napisałem do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku, napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was, i zwyciężyliście Złego.

 

Aby wiedzieć do kogo te słowa są kierowane, potrzebujemy odpowiedzieć na pytanie: do kogo apostoł Jan pisze swoje listy? Czy ap. Jan pisze listy do wszystkich ludzi na świecie, czy pisze je do niektórych ludzi? Na przykład: Piszę do was, dzieci… Czyje dzieci? Dzieci apostoła Jana? Może?

Ale na pewno dzieci Boże. Czy wszyscy ludzie na ziemi są dziećmi Bożymi? Nie. Nie wszyscy. Gdy czytamy listy apostoła Pawła, adresuje on swoje listy do ludzi świętych. Czy do wszystkich świętych? Nie. Nie do wszystkich świętych.

Czytając Nowy Testament, aby go łatwiej rozumieć należy zwrócić uwagę do kogo poszczególne rozdziały są kierowane. I tak, cztery Ewangelie (Mateusza, Marka, Łukasza i Jana) adresowane są do ludzi całego świata.

Dzieje Apostolskie pokazują nam jak apostołowie wykonywali to ważne i dzisiaj polecenie Chrystusa:

 

 

Ew. św. Marka 16:15-16

I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.

 

List św. Ap. Pawła do Rzymian. Pierwsze 6 rozdziałów adresowanych jest do wszystkich ludzi. Od rozdziału 7-mego do końca, list adresowany jest do ludzi zbawionych. Do ludzi nowo narodzonych. Do ludzi wybranych – do tych którzy wybrali Chrystusa jako Pana, Króla, Alfę i Omegę swojego życia.

Pozostałe Listy św. Apost Pawła 1 Koryntian, 2 Koryntian, Galacjan, Efezjan, Filipian, Kolosan, 1 Tesaloniczan, 2 Tesaloniczan, 1 Tymoteusza, 2 Tymoteusza, Tytusa i Filemona, adresowane są do ludzi nowo narodzonych. Do ludzi wybranych – do tych którzy wybrali Chrystusa jako Pana, Króla, Alfę i Omegę swojego życia. Do ludzi świętych. Świętych NIE przez swoje zasługi, ale świętych przez zasługi Chrystusa, gdy przez zaufanie Chrystusowi zapieczętowani zostali Duchem Świętym. (czytaj List do Efezjan 1:11-13)

List do Hebrajczyków adresowany jest do Żydów i do wszystkich religii, które w swojej tradycji religijnej nadal praktykują obrzędy Starego Testamentu, jak ofiarowanie, kadzidło, kapłaństwo, szaty kapłańskie, tabernakulum, itp

 

Listy św. Jakuba, Piotra, Jana i Judy adresowane są do do ludzi wybranych – tych którzy wybrali Chrystusa jako Pana, Króla, Alfę i Omegę swojego życia.

Do ludzi świętych. Świętych NIE przez swoje zasługi, ale świętych przez zasługi Chrystusa, gdy przez zaufanie Chrystusowi zapieczętowani zostali Duchem świętym.

Apokalipsa adresowana jest do wszystkich ludzi. Do ludzi, którzy nie należą do Chrystusa, to znaczy nie zbawionych, aby zobaczyli swoje straszne przeznaczenie. I do ludzi zbawionych, (wybawionych), do ludzi nowo narodzonych, czyli do ludzi świętych, aby wiedzieli gdzie będą przebywać w wieczności z Chrystusem.

 

Pytaniem było: do kogo kierowane są słowa apostoła Jana o wyznawaniu grzechów przed Bogiem? Czy do wszystkich ludzi?

 

1 Jana 5:13, czytamy:

O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne.

 

Mamy tu jeszcze jedno potwierdzenie do kogo kierowane są słowa apostoła Jana o wyznawaniu grzechów przed Bogiem? Do ludzi, którzy wiedzą, że mają życie wieczne z Chrystusem. Nie są kierowane do wszystkich ludzi, ale tylko do tych, którzy wiedzą, że mają życie wieczne z Chrystusem.

I jeszcze jedno pytanie, ważne pytanie: Do której grupy ludzi ty należysz?

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!