Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ew. Jana 21:15-17

A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. 

 

Apostoł Piotr słuchał nauki Chrystusa przez trzy lata.

 

Pytanie: Czy apostoł Piotr był nowo narodzonym człowiekiem? Czy apostoł Piotr był nawróconym człowiekiem?

 

Ew. Łukasza 22:31-32

Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci.

Apostoł Piotr, to bardzo gorliwy człowiek. To człowiek, który często najpierw działał, a potem zastanawiał się co robi. Apostoł Piotr to bardzo religijny człowiek. Przewędrował on z Chrystusem dużo drogi i słyszał naukę Chrystusa często. Mimo jego gorliwości i mimo religijności Piotra, Chrystus przy ostatniej wieczerzy mówi do niego: gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich.

Apostoł Piotr po trzech latach słuchania nauk Chrystusa był człowiekiem nienawróconym. Dziwne to, ale prawdziwe. Dziwne, ale prawdziwe było to wtedy; dziwne, ale prawdziwe jest to i teraz. Ludzie słuchają nauki Chrystusa przez trzy lata, ludzie słuchają nauki Chrystusa przez trzydzieści lat i ludzie ci są nienawróceni. Są to ludzie religijni, albo nawet bardzo religijni, ale są to ludzie nienawróceni.

 

 

Jaka jest różnica między człowiekiem religijnym a człowiekiem nawróconym. Człowiek religijny to ten, który często chodzi do kościoła i często słucha, ale nadal nie usłyszał. Czego nie usłyszał? Nie usłyszał, to znaczy nie zrozumiał planu Bożego jaki Pan Bóg przygotował dla niego i nie doświadczył nowego narodzenia w Chrystusie.

Człowiek nawrócony, to ten który słuchał nauki Chrystusa i apostołów, usłyszał i zrozumiał plan Boży jaki Pan Bóg przygotował dla niego, przyjął to przez wiarę i doświadczył nowego narodzenia w Chrystusie. Jego życie zmieniło się. Gdy się zmieniło, zobaczył inaczej świat, zobaczył inaczej siebie i doświadczył zbawiennej mocy Boga. Od czasu nawrócenia jest on innym człowiekiem. Od czasu nawrócenia jest on nowym człowiekiem. Od czasu nawrócenia jest on Bożym dzieckiem. Wie o tym i mówi o tym głośno!

Przed nawróceniem człowiek ten był stworzeniem Bożym, po nawróceniu człowiek ten jest dzieckiem Bożym.

 

Czytamy o tym miedzy innymi w Ew. Jana 1:11-13

(Chrystus) Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!