Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Tak powiedział Stwórca do Mojżesza według zapisu w Ks. Wyjścia 28:1:

Ty zaś rozkaż bratu twemu Aaronowi i jego synom, wybranym spośród Izraelitów, zbliżyć się do ciebie, aby Mi służyli jako kapłani: Aaron i Nadab, Abihu, Elezar i Itamar, synowie Aarona.

 

W czasach Starego Testamentu byli kapłani.

 

Pytanie: Którzy ludzie są kapłanami dzisiaj?

 

Apokalipsa 1:4-6

Jan do siedmiu Kościołów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od Tego, Który jest, i Który był i Który przychodzi, i od Siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, Pierworodnego umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem - kapłanami Bogu i Ojcu swojemu, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.

 

W czasach Starego Testamentu Pan Bóg zarządził, aby ustanowiono grupę ludzi, którzy będą kapłanami. Kapłani mieli za zadanie zajmować się sprawami Bożymi. W czasach patriarchalnych pierwsze dziecko rodzaju męskiego w rodzinie mogło być kapłanem. Prawo Mojżeszowe głosiło, że ludzie ci, jeżeli będą ściśle stosować się do prawa Mojżeszowego, będą wybranym plemieniem, będą królestwem kapłańskim, narodem świętym.

 

 

Kapłan powinien pochodzić w linii drzewa genealogicznego od Aarona. Kapłan nie mógł mieć żadnej skazy ani defektu na swoim ciele. Kapłan mógł się żenić tylko z młodą kobietą, dziewicą. Kapłanowi nie wolno było zbliżać się do zwłok zmarłego. Kapłani mieli obowiązek wykonywać różne czynności w świątyni i wokół ołtarza. Między innymi przygotowywać zwierzęta na ofiarę i zabijać te zwierzęta. Powinni czuwać, aby zawsze był olej w świeczniku. Mieli dbać o przestrzeganie prawa Mojżeszowego i wiele innych podobnych czynności i obowiązków.

Tak było ustanowione w prawie Mojżeszowym, w czasach Starego Testamentu, aż do przyjścia i śmierci Chrystusa. Według nauki apostołów i według tego jak przez apostołów zostały założone kościoły, nazwa kapłan pozostała nadal, nie została usunięta. Należy jednak pamiętać o zasadniczej różnicy w tym, którzy ludzie są uznawani przez Stwórcę za kapłanów w Starym Testamencie, a którzy teraz, w czasach Nowego Testamentu.

 

 

Tak w czasach Starego jak i Nowego Testamentu jest używane określenie, „ludzie wybrani.” W Starym Testamencie tym wybranym ludem są Żydzi.

W Nowym Testamencie wybranym ludem są wszyscy ci, którzy wybrali Chrystusa na swojego Pana i Króla. Nie ważne jest jakiej narodowości są ci ludzie, jakiego koloru skóry, do jakiej religii wcześniej należeli. Z chwilą kiedy wybrali oni Chrystusa stają się ludem wybranym i stają się – i tu należy to zauważyć – stają się kapłanami żywego Boga.

 

Posłuchajmy jak to objaśnia nam ap. Piotr w swoim 1 Piotra 2:6-9:

To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła - i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś [którzy wy?] jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła,

 

Wy, to znaczy, ci co zawierzyli swoje życie Chrystusowi - Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym. A może ap. Piotr pomylił się tutaj, może czegoś nie rozumiał? Zobaczmy więc co na ten temat pisze ap. Jan, który w Ks. Apokalipsy zanotował dokładnie to co otrzymał do napisania od Chrystusa. Zaraz na początku, w rozdziale 1-szym, jest tam napisane dokładnie to co było treścią odpowiedzi na dzisiejsze pytanie. Jest tam zawarte podziękowanie apostoła, komu? Czytajmy:

 

 

Apokalipsa 1:5-6

...Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem - kapłanami Bogu i Ojcu swojemu, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.

 

Czy nasza ludzka filozofia może tu coś dodać ? Tak teraz jak i na wieki, kapłanami Wielkiego Boga i Ojca są wszyscy Ci, których Chrystus raz i na zawsze oczyścił swoją cenną krwią i w ten sposób uczynił kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Amen!

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!