Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Dz. Apost. 13:36

Dawid jednak, zasłużywszy się swemu pokoleniu, zasnął z woli Bożej i został złożony u boku swych przodków, i uległ skażeniu.

 

Pismo Święte mówi o dwóch rodzajach śmierci: zasnął i umarł.

 

Pytanie: Jaka jest różnica między ludźmi, o których pisze: zasnęli a tymi, o których napisane jest: umarli?

 

Ew. Jana 11:10-14

Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła. To powiedział (Chrystus), a następnie rzekł do nich: Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę, aby go obudzić. Uczniowie rzekli do Niego: Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł, 

 

Uczniowie pytali, Chrystus wyjaśniał. Uczniowie pytali, pytali, Jezus wyjaśniał, wyjaśniał. Tak było również z pytaniem na temat zasnął a umarł. Zasnął czy umarł? Gdyby zadać to pytanie pięcioletniemu dziecku, które nie studiowało teologii, gdyby zapytać dziecko, jaka jest różnica gdy mówimy, że człowiek zasnął a gdy mówimy, że człowiek umarł, najprawdopodobniej dziecko odpowie, że gdy zasnął, to się obudzi. Gdy leży, bo zasnął, to powstanie.

Jeżeli umarł to już nie ma szans na powstanie.

Pismo Święte używa dwóch określeń co do odejścia człowieka z ziemi. Jedno określenie, to zasnął, a drugie określenie, to umarł.

 

 

Dla przykładu, apostoł Paweł tak pisze w 1 Kor. 15:17-18

a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza; jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli.

 

Co tu znajdujemy? Znajdujemy ważne określenie: zasnęli w Chrystusie. Ci, którzy zasnęli w Chrystusie. Co to znaczy? Jeśli używamy określenia, że człowiek zasnął, powinno to być zawsze połączone z Chrystusem. Zasnął w Chrystusie. Gdybyśmy powiedzieli, że człowiek zasnął bez Chrystusa, albo zasnął poza Chrystusem, to błąd.

Inaczej mówiąc, ludzie którzy odchodzą z tego świata i przed odejściem nie złożyli całego swojego zaufania w Chrystusie, powinno się mówić o nich, że umarli. Natomiast ci, którzy przed odejściem z tej ziemi złożyli całe swoje zaufanie jedynie w Chrystusie, powinno się o nich mówić, że zasnęli. Zasnęli oni chwilowo, aby powstać do wiecznego życia z Chrystusem. Zasnęli w Chrystusie.

 

W Łuk. 9:57-60, Chrystus daje nam jeszcze jeden przykład:

Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego (Chrystusa): Pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus rzekł do niego: Lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Do drugiego zaś rzekł: Pójdź za mną! A ten rzekł: Pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu: Niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. 

 

Niech umarli grzebią umarłych. To znaczy, jeśli twój ojciec odszedł z tego świata bez złożenia całego zaufania we mnie, w Chrystusie, to teraz za późno na to, abyś się nim zajmował. Zostaw swojego ojca, niech się nim zajmą ci co tak umierają jak i on umarł. Ci którzy umierają poza Chrystusem.

Słowa te brzmią dosyć nieprzyjemnie, ale taka jest rzeczywistość.

 

W Psalmie 13:4, czytamy rodzaj modlitwy:

Spojrzyj, wysłuchaj, Panie, mój Boże! Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci,

 

Gdy dodamy do tej modlitwy to co poznajemy w Nowym Testamencie, wtedy możemy modlić się: Spojrzyj, wysłuchaj, Panie, mój Boże! Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci, ale bym zasnął w Chrystusie!

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!