Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

L. do Rzymian 5:12

Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli...

 

Pytanie: Co jest pierwszym punktem, który kwalifikuję cię do przebywania z Chrystusem w niebie, twoje zasługi i dobre uczynki, czy twój grzech?

 

L. do Rzymian 3:22-24

Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie.

 

Pismo Święte jest unikalną książką pod różnymi względami, ale jest też unikalna pod jednym. Jeśli coś jest napisane, napisane jest i podane w pewnej kolejności. Aby Pismo Święte łatwiej rozumieć i łatwiej przyjąć, należy to co jest napisane przyjmować w takiej kolejności i w takim ustawieniu jak jest napisane. Jest bardzo bolesne i wprowadziło to w błąd miliony ludzi przez wieki i wprowadza w błąd miliony ludzi dzisiaj, gdy Pismo Święte jest czytane tak jak jest napisane, ale objaśniane jest w odwrotnej kolejności niż jest podane. Dzieje się to w każdą niedzielę i słucha tego i wierzy w to miliony ludzi.

Z powodu ograniczonego czasu, jeden przykład.

 

W L. do Efezjan 2:8-10 czytamy:

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.

 

Najpierw jest tu mowa o łasce, o zbawieniu człowieka przez łaskę, o nowym narodzeniu człowieka tylko i wyłącznie przez łaskę, bez jakichkolwiek dobrych uczynków. Na końcu, w dziesiątym wierszu pisze, że ci co są zbawieni, czy nowo narodzeni (stworzeni) przez łaskę, są oni nowo narodzeni w Chrystusie do pełnienia dobrych uczynków. Widzimy więc wyraźnie, że w planie Bożym, najpierw Pan Bóg zbawia człowieka, albo inaczej stwarza w Chrystusie nowego człowieka przez łaskę, a gdy człowiek doświadczy tego nowego narodzenia przez łaskę, wtedy i tylko wtedy liczą się przed Bogiem jego dobre uczynki. Wcześniej ani jeden dobry uczynek nie liczy się, ale po nowym narodzeniu wszystkie dobre uczynki mają wartość dla Pana Boga.

A jak słyszą interpretację tego fragmentu miliony ludzi w każdą niedzielę? Słyszą to przedstawione w odwrotnej kolejności, albo pomieszane jedno z drugim, tak że nikt ze słuchających nie jest pewien gdzie jest początek a gdzie koniec.

 

 

Pytaniem było: Co jest pierwszym punktem, który kwalifikuje cię do przebywania z Chrystusem w niebie, twoje zasługi i dobre uczynki, czy twój grzech?

Według tego co znajdujemy w Liście do Rzymian, do Efezjan i w innych miejscach Nowego Testamentu, widzimy że wszystko zaczęło się od grzechu i nadal dzisiaj, pierwsze spotkanie z Panem Bogiem zaczyna się od grzechu. Dopóki sprawa grzechu człowieka nie jest całkowicie i ostatecznie załatwiona, Pan Bóg nie przyjmuje żadnych dobrych uczynków człowieka. W Księdze Izajasza Pan Bóg mówi, że takie dobre uczynki są dla Pana Boga jak śmierdząca, skrwawiona szmata. Dlatego pierwszym punktem, o który musi zadbać każdy człowiek, gdy chce żyć dla Pana Boga jest sprawa grzechu. Grzech człowieka, wszystkie grzechy człowieka muszą najpierw być dobrowolnie złożone przed Chrystusem i obmyte krwią Chrystusa. Wtedy i tylko wtedy, taki człowiek może i ma szansę przychodzić do Pana Boga ze swoimi dobrymi uczynkami.

 

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!