Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ks. Wyjścia 20:4-5

Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. 

 

Pytanie: Jak to przekleństwo przechodzące z pokolenia na pokolenie usunąć z twojego życia?

 

L. do Galacjan 3:13

Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił - stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie -

 

Czasem widzimy rodzinę i zastanawiamy się dlaczego tyle zła dzieje się w tej rodzinie. Dziadek był alkoholikiem, syn był alkoholikiem, wnuk jest alkoholikiem.

W innej rodzinie ciągle ktoś umiera, niezależnie od wieku, tragedia za tragedią. W jeszcze innej rodzinie bieda z pokolenia na pokolenie i jakby nikt nie mógł tego zmienić. Ludzie ci pracują bardzo ciężko, ale nadal jest bieda. Wszyscy patrzą na to i mówią: „jakby jakieś przekleństwo było nad tymi ludźmi”.

Ludzie widzą przekleństwo, ale są bezradni i bezsilni, aby to zmienić. Niektórzy mówią: „tak u nas było z dziada pradziada i ja tak będę żył”. Dobrze jest trzymać tradycję rodzinną, ale dobrą tradycję rodzinną. Często jednak ta tradycja rodzinna jest przekleństwem w rodzinie.

 

 

Pan Bóg, gdy dawał człowiekowi Prawo, i gdy dał człowiekowi Prawo i przykazania, powtarzał i mówił kiedy będzie błogosławieństwo i kiedy będzie przekleństwo. Przekleństwo to ma trwać do trzeciego, a nawet czwartego pokolenia.

 

 

W Ks. Powtórzonego Prawa 30:19, czytamy:

Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo,

 

Nikt z nas nie chce żyć i umierać pod przekleństwem. Szczególnie pod przekleństwem, które zaczęło się z dziada, pradziada. Czy jest sposób, aby takie przekleństwo złamać, aby je usunąć z życia? Często słyszymy nauczanie, że „Chrystus umarł za twoje grzechy.” Ludzie tego słuchają i gdy słuchają to wiele razy, ich uszy i serce stają się jakby już niewrażliwe na te słowa. Inni słuchają tego i któregoś dnia zaczynają wierzyć w to. Ale tak mało słyszymy, że Chrystus, gdy umarł wziął na siebie każde przekleństwo nad człowiekiem. Każde, znaczy że również i te przekleństwa, które zaczęły się nawet trzy pokolenia wcześniej. Tak jak czytaliśmy przed chwilą: Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił - stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie –

Wygląda to bardzo pięknie i prosto. Ale ludzie, mimo że to czytają, nadal żyją pod przekleństwem. Dlaczego? Czasem coś słuchamy, lub czytamy, ale tak płytko, że Słowo Boże nie działa w naszym życiu z mocą? Czasem słuchamy, lub czytamy Słowo Boże, ale tak płytko, że to Słowo, mimo że działa z mocą w innych ludziach, nie działa w naszym.

 

 

Następną przeszkodą jest brak wiary. Gdy czytam, lub słyszę co Chrystus uczynił za mnie i dla mnie i przyjmuję to z wiarą, korzystając z autorytetu Chrystusa, mam prawo złamać to przekleństwo nade mną lub nad moją rodziną. Skąd o tym wiem i w jaki sposób? Bo napisane jest w L. do Rzymian 8:1, Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Tak, teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia i nie ma już przekleństwa. Ale trzeba to przyjąć i trzeba w te słowa uwierzyć i wierzyć. Trzeba się uchwycić tych słów swoją wiarą.

 

 

I jeszcze jeden ważny warunek. Przestań czynić to co sprowadza przekleństwo Boże. Pan Bóg mówi: Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Co to znaczy? Nie możesz oczekiwać błogosławieństwa Bożego, nawet gdy Chrystus umarł i wziął przekleństwo na siebie, jeżeli nadal modlisz się do figur i modlisz się do obrazów.

 

 

Temat ten jest bardziej obszerny niż a można było go przedstawić w paru minutach, dlatego jeśli chcesz poznać więcej na ten temat, napisz, możesz otrzymać więcej informacji.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!