Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ks. Rodzaju 17:9-10

Potem Bóg rzekł do Abrahama: Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia, zachowujcie przymierze ze Mną. Przymierze, które będziecie zachowywali między Mną a wami, czyli twoim przyszłym potomstwem, polega na tym: wszyscy wasi mężczyźni mają być obrzezani;

 

Pytanie: Czy obrzezanie i chrzest ma to samo znaczenie?

 

L. do Hebraj. 9:18-22

Stąd także i pierwszy nie bez krwi był zaprowadzony. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie przepisy Prawa, wziął krew cielców i kozłów z wodą, wełną szkarłatną oraz hizopem i pokropił tak samą księgę, jak i cały lud, mówiąc: To /jest/ krew Przymierza, które Bóg wam polecił. Podobnie także skropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. I prawie wszystko oczyszcza się krwią według Prawa, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia /grzechów/.

 

Obszerny temat, ale spróbujmy to objaśnić w skrócie. Pan Bóg ustanowił dwa przymierza. Jedno przymierze przez Abrahama i z jego fizycznym potomstwem, z Żydami. Drugie przymierze przez Chrystusa i z Jego duchowym potomstwem – z tymi którzy należą do Chrystusa. Tak pierwsze jak i drugie przymierze było naznaczone przelaniem krwi. Przy obrzezaniu występuje krew i był to znak pierwszego przymierza. Przy ukrzyżowaniu Chrystusa występuje krew i był to znak drugiego przymierza. Drugie przymierze nazwane jest też Nowym Przymierzem.

 

W L. do Hebr. 9:14-15, czytamy:

... o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. I dlatego (Chrystus) jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy.

 

Pytaniem było: Czy obrzezanie i chrzest ma to samo znaczenie? Czytaliśmy na temat obrzezania, a czy chrzest jest takim samym przymierzem jak obrzezanie? Nie. Przede wszystkim dlatego, że przy chrzcie nie występuje krew. Oczywiście, jeśli rozważamy chrzest, to tylko chrzest przez zanurzenie, bo tylko taki chrzest jest nam podany przez Chrystusa i przez apostołów. Sam Chrystus został ochrzczony przez zanurzenie w wodzie.

 

Apostoł Paweł wyjaśnia nam co oznacza chrzest w L. do Kościoła w Rzymie 6:3-5

Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie.

 

Co tu znajdujemy? Chrystus gdy umarł, umieszczony był w grobie. Człowiek chrzczony przez zanurzenie jest zanurzony razem z Chrystusem w Jego śmierć. Następnie Chrystus, gdy zmartwychwstał, wyszedł z grobu. Człowiek chrzczony przez zanurzenie, wynurzając się z wody, razem z Chrystusem zmartwychwstałym powstaje do nowego życia, które jest nowym narodzeniem w Chrystusie i Duchu Świętym. Jeszcze raz. Zanurzenie w wodzie to śmierć z Chrystusem umarłym. Wynurzenie z wody to powstanie do nowego życia z Chrystusem zmartwychwstałym. Jak widzimy, obrzezanie i chrzest nie oznacza tego samego.

 

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!