Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

1 L. do Koryntian 2:9

...lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.

 

Pytanie: Co tak niezwykłego uczynił Stwórca, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, i że większość ludzi nie może w to uwierzyć?

 

L. do Efezjan 1:4-13

W Nim bowiem (Chrystusie) wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu - my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie. W Nim także i wy usłyszeliście słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu. W Nim również uwierzyliście i zostaliście opatrzeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany.

 

Ludzie żyli długie tysiące lat na ziemi od czasu Adama i Ewy. Ludzie widzieli i doświadczali wielkich dzieł i wielkich czynów Bożych, takie jak: potop, wyjście Żydów z niewoli Egiptu, Ziemia Obiecana i inne podobne. Ale nadal ludzie tamtych czasów nie znali planu Bożego dla człowieka, nie był on im objawiony.

Teraz, przy końcu czasów, Stwórca w swoim synu, Chrystusie Jezusie objawił to, co ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Zachęcam do szczegółowego zapoznania się z pierwszymi dwoma rozdziałami Listu apost. Pawła do Efezjan. Bo tam Stwórca za pośrednictwem apostoła Pawła objawia nam to, czego ani oko nie widziało, ani ucho wcześniej nie słyszało. Znajdujemy tam takie zwroty jak: wybrał nas, ubłogoslawił nas, przeznaczył nas, hojnie udzielił nam, oznajmił nam, umiłował nas, wzbudził nas, ożywił nas, w kręgach niebieskich posadził nas…

Czy nie nasuwa się tu ważne pytanie? Kto to są ci: nam, nas? Jest to jakaś grupa ludzi. Ale którzy to ludzie? Jeśli czytamy uważnie, jest tam bardzo jednoznaczna i jasna odpowiedź, o których ludziach jest mowa. Czytamy o tym między innymi w wierszu 13-tym tego rozdziału, …wy (którzy) usłyszeliście słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu. W Nim również uwierzyliście i zostaliście opatrzeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany.

Wy, (którzy) usłyszeliście słowo prawdy i uwierzyliście… Tym, którzy usłyszeli Słowo Boże i przyjęli Ewangelie przez wiarę, dla tych ludzi, wielki Stwórca nieba i ziemi przygotował to, co ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, to czego nie da się objąć rozumem.

 

 

Rozumem nie da się tego objąć, ale tym, którzy rozpoczęli już nowe życie z Chrystusem, Duch Boży im to objawił, tak jak czytamy w 1 Liście ap. Pawła do Koryntian rozdz. 2:12 Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych. (2:9) lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.

Oczywiście, tą tajemnicą jest i był Chrystus, żywy Chrystus. I co? I większość ludzi nie może w to uwierzyć. Co więcej. Większość religijnych ludzi nie może w to uwierzyć! Gdy Chrystus był zapowiadany przed tysiącami lat, ludzie nie mogli w to uwierzyć. Gdy Jezus przyszedł na ziemie, większość ludzi nie mogła w to uwierzyć i teraz tak samo i nadal większość ludzi nie może w to uwierzyć. Nie może uwierzyć w to co jest napisane.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!