Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Apokalipsa 20:4

I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.

 

Pytanie: Czy będzie taki dzień, że wszystkie religie zjednoczą się?

 

Apokalipsa 13:5-8

A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy. Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba. Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka.

 

 

Widzimy czasem, lub słyszymy jak przywódcy rożnych religii spotykają się i próbują się dogadać; próbują porozumieć się, aby znaleźć wspólny język. Niektórzy też modlą się, aby w tym świecie, aby na tej ziemi powstała jedna religia. Modlą się, aby jak mówią, powstała jedna owczarnia i jeden pasterz.

Przywódcy religijni spotykają się, rozmawiają, próbują. Czy będzie kiedyś jedna religia i czy będzie jedna owczarnia i jeden pasterz?

 

Gdybyśmy próbowali odpowiedzieć na to jednym zdaniem, to należy powiedzieć, tak. W przyszłości powstanie jedna religia. W przyszłości będzie też jedna owczarnia i jeden pasterz. Takie stwierdzenie, mimo że jest słuszne, wymaga spojrzenia na to, tak jak informuje nas Pismo Święte. Oczywiste jest, że całym światem i wszechświatem w dalszym ciągu zarządza Stwórca. Ale Stwórca, z powodu nieposłuszeństwa człowieka oddal ten świat, na określony czas królowi nieposłuszeństwa, szatanowi.

Przed chwilą czytaliśmy: dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władc. Dlatego istniejąca ziemia i istniejący świat czasowo jest pod panowaniem szatana i jego aniołów. Ziemia jest królestwem szatana. Tak jak Stwórca ma swoje plany, tak i szatan ma swoje plany swojego królestwa. Planem szatana jest właśnie zjednoczenie wszystkich religii na ziemi. Czy plany szatana spełnią się?

Biblia informuje nas, że tak, spełnią się. Kiedy spełnią się te plany? Wtedy, gdy wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy i królowi ziemi, czyli szatanowi. Wszyscy, których imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego baranka. Znajdujemy tu, że wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy ziemi, z wyjątkiem małej grupy ludzi, którzy nie będą oddawać pokłonu władcy ziemi, szatanowi.

 

 

W innym miejscu czytamy, że ci co nie oddadzą pokłonu szatanowi, zginą. Szatan wyda na nich wyrok śmierci. i co stanie się, gdy zginą? Czytaliśmy o tym w Apokalipsie rozdz. 20-ty wiersz 4. I ujrzałem trony - a na nich zasiedli /sędziowie/, i dano im władzę sądzenia - i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło swe ani na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.

 

Widzimy tu, że w przyszłości nastąpi zjednoczenie wszystkich religii. Ale będzie to zjednoczenie pod przywództwem człowieka, a człowiek ten, przywódca religijny będzie przedstawicielem samego szatana.

 

 

A co z tym jednym pasterzem i jedną owczarnia, o której mówi Chrystus w Ew. ap. Jana rozdz.10? Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Gdy czytamy Pismo Święte uważnie, widzimy że jedna owczarnia i jeden pasterz nastąpi, gdy Chrystus powróci po raz drugi na ziemię i On, sam Chrystus będzie tym pasterzem. Żaden zastępca ani następca Chrystusa, ale sam Chrystus. Jedna owczarnia i jeden pasterz nie powstanie przez połączenie, czy zjednoczenie rożnych religii, ale z ludzi należących do Chrystusa.

Bądźmy ostrożni w ocenie, kiedy się to stanie, tak jak pisze ap. Paweł w 2 Tesal. 2:3, Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, Nie dajmy się oszukać i pamiętajmy o kolejności wydarzeń.

Jedna owczarnia i jeden pasterz, w osobie samego Chrystusa wypełni się, ale wcześniej wszystkie religie świata zjednoczą się pod przywództwem i kierownictwem człowieka, syna zatracenia, jak czytaliśmy, czyli syna szatana, który oczywiście będzie się prezentował jako bardzo święty człowiek.

 

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!