Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ew. Mat. 7:23

Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości! 

 

Pytanie: Jeśli pójdziesz do nieba, to uczynki twoje pójdą przed tobą do nieba, czy uczynki pójdą tam za tobą? Czy najpierw uczynki, a później ty, czy też najpierw ty, a za tobą twoje uczynki?

 

Ks. Objawienia 14:13

I usłyszałem głos, który z nieba mówił: Napisz: Błogosławieni, którzy w Panu umierają - już teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny.

 

Czytając Pismo Święte, czytamy dużo o dobrych i złych uczynkach człowieka. Czytamy, że uczynki człowieka są bardzo ważne, między innymi dlatego, że uczynki pokazują kim człowiek jest. Jednocześnie w tym samym Piśmie Świętym czytamy, że przez wykonywanie dobrych uczynków żaden człowiek nie znajdzie usprawiedliwienia w oczach Bożych i żaden człowiek nie będzie zbawiony.

 

 

Gdy zapytamy przechodnia na ulicy w Chicago, lub w Polsce: „czy po śmierci będziesz zbawionym, czy znajdziesz się w niebie?”, większość osób odpowiada: „jak będę dobrze czynił, to sobie zasłużę”, albo: „staram się być dobrym człowiekiem, aby sobie zasłużyć”. Każda z takich i podobnych odpowiedzi jest odpowiedzią błędną. Mimo, że Biblia tak dużo mówi o uczynkach, taka odpowiedź jest niezgodna z nauką Chrystusa i apostołów. W czym jest problem?

 

Gdy uważnie czytamy Biblię widzimy wyraźnie, że Stwórcy chodzi o ratowanie człowieka, a nie jego uczynków. Widzimy też, że nasze uczynki nie są wcale potrzebne Stwórcy. On potrafi i może bez nich żyć, tak jak żył zawsze. Twoja dobroć w niczym Mu nie pomaga, twoje zło nigdy nie uczyni Go gorszym niż jest. Pan Bóg nie potrzebuje też naszych uczynków, aby nas poznać. Zna On dobrze ciebie i mnie, i wie doskonale kim jesteśmy. Jak czytamy, to kim ty i ja będziemy, Stwórca wiedział dawno, jeszcze przed stworzeniem świata. Uczynki są potrzebne tobie i mnie, bo przez uczynki, ty i ja możemy zobaczyć siebie i poznać siebie kim naprawdę jesteśmy. Uczynki pomagają tez innym ludziom zobaczyć kim ty i ja jesteśmy naprawdę. Przez wykonywanie dobrych uczynków żaden człowiek nie będzie usprawiedliwiony i nie będzie zbawiony.

 

 

Tak jak czytamy w L. do Efezjan 2:8-10,

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. 

 

Zbawienie Boże, czy niebo nigdy nie było i nie jest oferowane człowiekowi za jego dobre uczynki, ale tylko i wyłącznie przez łaskę. Nie przez twoje ani moje zasługi, ale jedynie i wyłącznie przez zasługi Chrystusa. Nie możesz nic do tego dodać swoimi dobrymi uczynkami. Nie możesz ani trochę pomniejszyć mocy tej łaski przez twoje złe uczynki. Możesz tylko uwierzyć, zaufać Chrystusowi i przez wiarę przyjąć Jego łaskę, albo odrzucić Jego łaskę i Jego dobre uczynki i wierzyć w swoje dobre uczynki.

 

 

Pytaniem było: Jeśli pójdziesz do nieba, to uczynki twoje pójdą przed tobą do nieba, czy uczynki pójdą tam za tobą? Czy najpierw uczynki, a później ty, czy też najpierw ty, a za tobą twoje uczynki?

Odpowiedź można tu podzielić na dwie części. Jeśli pójdziesz do nieba, to znaczy, jeśli będziesz zbawionym przez łaskę, to wtedy możesz patrzeć na swoje uczynki. Jeżeli nie będziesz zbawionym przez łaskę, to twoje dobre uczynki nic ci nie pomogą. Daremny trud, daremny wysiłek i złudna nadzieja.

Inaczej mówiąc, jeśli pójdziesz do nieba, to twoje dobre uczynki pójdą tam za tobą. Ale nigdy nie będzie tak, że Stwórca przyjmie najpierw twoje dobre uczynki, a później ciebie. Jeżeli nie przyjmie ciebie z łaski, nigdy też nie przyjmie twoich dobrych uczynków.

 

Przeczytajmy jeszcze raz i zastanówmy się nad kolejnością wydarzeń: Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.

 

Jaka jest więc kolejność? Łaską bowiem jesteście zbawieni, przez wiarę – a nie za dobre uczynki. I co dalej? A gdy jesteś zbawiony łaską, jesteś nowym dziełem, nowym stworzeniem, jesteś Chrystusa dziełem przez zaufanie tylko Jezusowi. Jesteś stworzonym w Chrystusie na nowo do pełnienia dobrych uczynków. Jest to nowe narodzenie, narodzenie w Chrystusie przez wiarę. Gdy w pokorze przyjdziesz do Jezusa, przyznasz się do swojej grzesznej beznadziejności, zostajesz zbawiony z łaski i wtedy stajesz się nowym człowiekiem, nowym stworzeniem, stworzonym do dobrych uczynków.

Tylko i wyłącznie w takiej kolejności i w ten sposób Pan Bóg może przyjąć twoje i moje dobre uczynki. Gdy czytasz Pismo Święte, zwracaj uwagę na kolejność, bo kolejność jest bardzo ważna.

Kiedy rolnik ma jechać do pracy i zaprzęga konia, to ustawia go za wozem, czy przed wozem? I czy to jest obojętne gdy koń stoi przed wozem, lub za wozem? Czy koń ciągnie wóz, czy koń popycha wóz? Tak samo jest z nauką Chrystusa i apostołów. Nie najpierw wóz, a później koń, ale najpierw koń, a później wóz.

Nie najpierw twoje uczynki, a później ty, ale najpierw ty i twoje zbawienie, a wtedy i tylko wtedy twoje dobre uczynki.

 

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!