Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Dz. Apost 17:24

Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką

 

W czasach Starego Testamentu wybrana świątynia Boża była świątynią w Jerozolimie.

 

Pytanie: Która świątynia jest świątynią żywego Boga obecnie?

 

1 Korynt. 6:19-20

Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za /wielką/ bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!

 

W czasach Starego Testamentu była świątynia w Jerozolimie. W świątyni byli kapłani. Za zasłonę, do najświętszego miejsca w świątyni nie mógł wejść nikt oprócz najwyższego kapłana. Gdyby inny człowiek wszedł tam, zginąłby natychmiast. W momencie śmierci Chrystusa na krzyżu zasłona świątyni została rozerwana z góry do dołu, jak czytamy w Ewangelii. Zasłonę tę usunął sam Pan Bóg, usunął ją Chrystus. Od tamtego momentu do miejsca najświętszego, do miejsca świętego Boga i Stwórcy ma dostęp każdy człowiek za pośrednictwem Chrystusa. Od tamtego dnia żaden człowiek nie potrzebuje kapłana człowieka, aby znaleźć się blisko świętości Bożej.

 

Apostoł Jan tak pisze o tym co mu Chrystus objawił w Ks. Objawienia 1: 5-6

...Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem - kapłanami Bogu i Ojcu swojemu, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.

 

Kto uczynił to wszystko i czyni, nas ludzi kapłanami dla ojca w niebie? Czyni to nikt inny, tylko Jezus Chrystus. Teraz ty przychodząc do Chrystusa, uznając Go Panem i Królem swojego życia, w tym samym momencie stajesz się kapłanem Boga Najwyższego. Kapłanem mianowanym nie przez człowieka, ale przez samego Stwórcę. Czy może być większe wyróżnienie?

 

Apostoł Piotr tak pisze na ten temat w 1 Piotra 2:4-5,

Zbliżając się do Tego (Chrystusa), który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.

 

Kto jest tym świętym kapłaństwem? Wy, którzy zbliżycie się do Jezusa Chrystusa.

 

Wracając do pytania: Która świątynia jest świątynią żywego Boga obecnie? Nie jest to żaden budynek, nie jest to, jak czytaliśmy, żadna budowla wykonana ręką ludzką. Nie ma już takiego świętego miejsca na ziemi gdzie musimy przychodzić, odwiedzać, chodzić na pielgrzymki. Ta starotestamentowa świątynia – budynek został zastąpiony świętą osobą. Nie ma już świątyni, do której mamy iść, czy chodzić, ale jest osoba, do której mamy przyjść. Osobą tą jest Jezus Chrystus.

On jest tą świątynią. Gdy przyjdziesz do Chrystusa jako grzesznik zasługujący na wieczne potępienie i przyznasz się o tym przed Chrystusem, On oczyści cię raz i na zawsze, i od tego momentu i ty staniesz się świątynią Bożą. A wtedy to nie ludzie będą przychodzili do ciebie, jako do świątyni, ale ty pójdziesz do ludzi, aby im z radością powiedzieć co Stwórca uczynił dla ciebie i co uczynił z tobą. Jakiego cudu dokonał, że brudnego grzesznika zamienił na swoją świątynię.

Gdy przyjdziesz do Chrystusa, nie tylko staniesz się świątynią Boża, ale staniesz się i kapłanem Boga Najwyższego. Gdy to się stanie i stanie się nie mocą ludzka, ale mocą Bożą, nie będziesz już szukać miejsc świętych na ziemi i szukać gdzie mieszka, gdzie przebywa Pan Bóg.

 

 

Tak jak czytamy w Rzymian 8:9,

Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy.

 

 

To znaczy, dopóki Duch Boży, Duch Chrystusa nie zamieszka w tobie przez wiarę, nie jesteś świątynią Bożą i nie jesteś kapłanem Bożym.

Nie znajdziesz świętego budynku, nie znajdziesz świętego miejsca na świecie gdzie mieszka żywy Bóg jeśli Duch Jego nie mieszka w tobie.

Nie daj się oszukać, nie daj się zwieść. Bo jak czytaliśmy: On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!