Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ks. Izajasza 53:6

Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich.

 

W Nowym Testamencie są cztery Ewangelie: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.

 

Pytanie: Co to znaczy gdy mówimy? Jezus Chrystus głosił Ewangelie, apostołowie głosili Ewangelie? Czy chodzi o cztery Ewangelie tylko?

 

Dz. Apost. 20:24-25

Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa: /bylebym/ dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród których po drodze głosiłem królestwo, już mnie nie ujrzycie.

 

Przede wszystkim co znaczy Ewangelia? Znaczy to, dobra nowina, czy dobra wiadomość. Czy znaczy to, że każdą usłyszaną dobrą wiadomość powinniśmy nazywać, czy możemy nazywać Ewangelią? Nie. Ewangelia jest to bardzo specjalna dobra wiadomość. Jest to dobra wiadomość, która dotyczy trzech osób, a raczej czterech osób. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Czwarta osoba jest to ta osoba, ten kto słyszy lub czyta tę dobrą wiadomość. Ta dobra wiadomość cały czas dotyczy i skupia się na tym co stało się na Golgocie, co stało się na krzyżu. Co Jezus Chrystus uczynił dla ciebie i dla mnie na krzyżu.

Jeśli ktokolwiek mówi ci, że słuchasz Ewangelii, albo że głoszona jest Ewangelia, ale człowiek ten opowiada dobre wiadomości o innych świętych osobach niż Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty i opowiada jak te inne osoby pomogą ci dostać się do nieba, jest to nauka religii, ale nie jest to Ewangelia.

 

 

Apostoł Paweł, który oczywiście głosił nic innego tylko Ewangelię, tak pisze w L. do Galacjan 1:8:

Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam głosili, niech będzie przeklęty! Widzimy, że Ewangelia jest to poważna sprawa, czy nie?

 

 

Jak czytaliśmy przed chwila apostoł Paweł głosił Ewangelie łaski Bożej. Apostoł i inni apostołowie głosili dobrą nowinę o zbawieniu z łaski i tylko z łaski.

Jeśli ktoś głosi ewangelię zbawienia nie z łaski, ale ewangelię zbawienia przez własne zasługi i dobre uczynki, to nie jest to ta Ewangelia, którą głosił Jezus i apostołowie. To jest inna ewangelia.

Najlepszym przykładem jak wygląda to najbardziej prawidłowe głoszenie Ewangelii możemy zobaczyć czytając Dzieje Apostolskie. Widzimy tam bardzo wyraźnie co to jest Ewangelia i jak powinna być głoszona Ewangelia. Widzimy tam apostołów jak to czynią każdego dnia w rożnych sytuacjach i okolicznościach.

 

Pytaniem było: Co to znaczy gdy mówimy? Jezus Chrystus głosił Ewangelię, apostołowie głosili Ewangelię? Czy chodzi o cztery Ewangelie tylko?

Dodajmy pytanie pomocnicze. Czy to co jest zapisane w Ks. Izajasza, rozdział 53, (czytaliśmy fragment) czy to jest Ewangelia? Jest to przecież Stary Testament. Tak, to jest Ewangelia. Dlaczego? Bo cały rozdział 53, Ks. Izajasza mówi o Panu Bogu i o Jezusie Chrystusie. Fragment ten mówi też o tobie i o mnie.

Jezus Chrystus i apostołowie często cytowali Stary Testament i to jest częścią Ewangelii. Ponieważ w Starym Testamencie jest bardzo dużo proroctw o osobie Jezusa Chrystusa i jest dużo o Królestwie Bożym. A jak czytamy na początku Listu apostoła Pawła do Rzymian, głoszenie Ewangelii to głoszenie Królestwa Bożego.

 

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!