Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Psalm 111:10

Początkiem mądrości jest bojaźń Pana;Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy.

 

Pytanie: Dlaczego nie napisane jest: Początkiem mądrości jest wiedza, lub wykształcenie człowieka?

 

1 Korynt. 1:27-29

Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga.

 

Nasza logika przekonuje nas, że aby być mądrym człowiekiem należy chodzić do szkoły przez długie lata, studiować, zdobyć tytuły naukowe. a wtedy ludzie będą mówili o nas: „ten jest mądrym człowiekiem”. Pismo Święte inaczej określa człowieka mądrego. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana,

To znaczy bać się Pana oznacza mądrość? Biblia mówi o dwóch rodzajach strachu, lub bania się. Bo na przykład Chrystus mówi czasem: nie bójcie się… ale w innym miejscu pisze, że dobrze jest bać się Pana. Strach może być bardzo silny. Ludzie mdleją ze strachu. Strach może paraliżować człowieka. Ludzie, którzy ginęli gdy wielkie niszczące fale morskie wdarły się na ląd w Azji, ginęli w wielkim strachu. Ludzie, którzy nie mieli nadziei, ufności, którzy nie byli pewni zbawienia w Chrystusie ginęli w wielkim strachu nie tylko dlatego, że umierali, ale i dlatego, bo nie mieli pewności co będzie później gdy umrą.

 

 

Jest jednak inny rodzaj bojaźni. Jest to bojaźń, która zbliża do Pana i Boga. Taką bojaźń posiadają ludzie, którzy złożyli swoją ufność w Chrystusie.

Jest to bojaźń, która mówi: „tak dużo łaski i dobroci doświadczyłem od Stwórcy, że boję się aby tego nie stracić”. Jest to taka bojaźń jak bojaźń człowieka, który przenosi bardzo drogi i cenny kryształ, i boi się aby go nie rozbić. Taka bojaźń nie niszczy, ale buduje i zbliża człowieka do Stwórcy. Właśnie taka bojaźń jest początkiem mądrości, o której czytaliśmy przed chwilą. Można by tu powiedzieć: Ten co ma bojaźń Bożą nigdy nie będzie żył w strachu.

 

 

Dlaczego myślenie Boże i nauki Boże są inne niż nauki ludzkie?

 

 

Czytamy o tym w 1 Kor 1:27-29:

Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga.

 

Dlaczego właśnie tak a nie inaczej uczynił to Stwórca? … aby się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Bo co powoduje ludzka wiedza? Wiedza ludzka nadyma, powoduje pychę i dumę i chełpienie się. Pycha i duma jest tym powodem, dlaczego Pan i Bóg tak to właśnie uczynił.

 

W Efezjan 2:8-9 czytamy:

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.

 

Dlaczego Stwórca zbawia grzesznego człowieka z łaski, a nie za dobre uczynki? Z tego samego powodu. …aby się nikt nie chlubił. Aby się nie chlubił czym?

Aby żaden człowiek nie miał szansy stanąć przed Stwórcą i powiedzieć: „popatrz jaki dobry byłem Byłem tak dobrym człowiekiem, że zasłużyłem/am sobie na niebo”. Nikt i nigdy nie będzie mógł tak powiedzieć. Nikt i nigdy nie będzie mógł chlubić się takimi zasługami.

 

Pytaniem było: Dlaczego nie napisane jest: Początkiem mądrości jest wiedza, lub wykształcenie człowieka? Powie ktoś: „głosisz tu, że wykształcenie człowieka jest nieważne i jest niepotrzebne”. Nie, nie to jest tematem. Wykształcenie jest potrzebne jeśli chcemy posiadać umiejętność w takiej czy innej dziedzinie techniki, przemysłu, lub handlu. Jeśli pójdziesz na studia teologiczne, poznasz jak być nauczycielem religii, lub przywódcą religijnym. Jednak mądrość Boża nie jest wynikiem wykształcenia, ani nie ma nic wspólnego z tytułami naukowymi. Nikt nie pozna też Pana Boga przez studiowanie na rożnych uniwersytetach.

 

W pierwszym rozdziale L. do Kor. 1:19-21 tak jest napisane:

Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę.

 

Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie (Ewangelii)

 

A w 1 Kor 3:18-20 czytamy:

Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje; jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem: On chwyta mądrych w ich własnej chytrości; i znowu: Pan zna myśli mędrców, że są marne.

 

Tak mówi nam Słowo Boże, iż spodobało się Stwórcy, aby ta Ewangelia, która jest głupstwem w oczach większości ludzi miała moc zbawienia. Zbawienia tych, którzy tę Ewangelię przyjmą i uwierzą.

 

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!