Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

1 L. do Korynt. 10:16

Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem (społecznością) we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa?

 

Pytanie: Co to jest Komunia? Jak objaśnić, jak określić to co nazywa się Komunią?

 

Dz. Apost. 2:41-42

Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz. Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie (komunii), w łamaniu chleba i w modlitwie.

 

Religie w swoich pomysłach i ludzie religijni stworzyli bardzo dużo rytuałów i obrzędów religijnych i nadal tworzą nowe. Ile obrzędów religijnych pozostawił nam Jezus Chrystus? Dwa. Jezus polecił wykonywać dwa obrzędy tylko. Chrzest przez zanurzenie w wodzie i powtarzanie zwyczaju ostatniej wieczerzy na pamiątkę.

Gdy mówimy o spożywaniu chleba i piciu wina kojarzy nam się to z nazwą Komunia. Przede wszystkim co znaczy słowo Komunia? W słowniku czytamy, że Komunia to społeczna aktywność w dzieleniu się myślami, wspólnymi przeżyciami, rozmowami między sobą, we wspólnym zjednoczeniu i zrozumieniu.

Gdy popatrzymy co to oznacza w języku greckim, w którym Nowy Testament został napisany w oryginalnym jego wydaniu, słowo Komunia - po grecku, czyli koinonia znaczy społeczność. W języku angielskim od słowa komunia pochodzi słowo community, czyli właśnie społeczność. To znaczy, że jest to grupa ludzi zjednoczona wokół jakiegoś miejsca, sprawy, czy w tym przypadku wokół osoby Jezusa Chrystusa.

Parę przykładów z Pisma Świętego.

 

 

W 1 Kor. 1:9 czytamy:

Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym.

 

W Dz. Apost. 2:42, czytamy:

Trwali oni (Chrześcijanie) w nauce Apostołów i (w koinonii - Komunii) we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie.

 

Gdybyśmy czytali według oryginalnego zapisu greckiego tekst z 1-go Listu apostoła Pawła do Koryntian 10:16-17, to pisze tam w ten sposób: Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością, (czyli komunią) we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością, (czyli komunią) z ciałem Chrystusa?

 

Komunia, czyli koinonia znaczy społeczność. Bo co Jezus uczynił podczas ostatniej wieczerzy? Właśnie dokładnie to samo: usiadł wśród najbliższych, i w społeczności z nimi - w koinonii, czyli w komunii łamał i spożywał chleb.

W ten sposób nasuwa się jeszcze jedno pytanie: Czy Komunia oczyszcza, lub uświęca człowieka? Odpowiedzią jest NIE. Judasz też brał udział w komunii z Chrystusem. Komunia nie ma żadnej mocy w sobie! Dlaczego nie? Bo Komunia to społeczność. A jak czytamy w L. do Hebrajczyków: 7:26-27 i 9:14-15

...to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskazitelną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy.” Tylko żywy Chrystus i Jego krew ma moc oczyszczenia sumienia ludzkiego z martwych uczynków (grzechów). A teraz ci, którzy wcześniej już przyszli do Chrystusa jako grzesznicy i zostali oczyszczeni Jego krwią ze wszystkich grzechów - teraz praktykują oni wspólnie społeczność, czyli Komunię, łamiąc chleb i pijąc wino.

Kiedykolwiek to czynią, przypominają sobie to co On, Chrystus uczynił dla nich i za nich na krzyżu. Mają czynić to tak długo, aż Chrystus przyjdzie ponownie, mają czynić to na pamiątkę. Innymi słowy: miejcie ze sobą komunie, czyli przebywajcie we wspólnej, braterskiej, rodzinnej społeczności. Społeczności chrześcijańskiej ze sobą i w społeczności z Jezusem Chrystusem. W społeczności przez wiarę i społeczności w Jego Duchu. Jedzcie chleb i pijcie wino, tak jak On to czynił. Czyńcie to do czasu, aż Chrystus przyjdzie. Bo gdy przyjdzie, wtedy będziecie mogli mieć społeczność - koinonię, czyli komunię z Nim, już bezpośrednio i zawsze. Spożywać to również ŻYĆ tym, pamiętając i wspominając, że przez Jego ciało i Jego krew na krzyżu możemy żyć w radości już teraz i żyć wiecznie.

 

Ludzie mówią: „brałem komunię.” Jeżeli Komunia to społeczność i tak to rozumiesz, możesz uczestniczyć w społeczności (komunii), ale nie możesz brać (społeczności) komunii. W społeczności można brać udział, ale czy można przyjmować, (połykać) społeczność? Jeśli połykanie opłatka to nie komunia w tym sensie, że w opłatku nie ma Chrystusa... Jeżeli Komunia to społeczność, to dlaczego napisane jest: Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. (1 Koryn 11:27)

Wyjaśniają to wiersze 26-29. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije.

Jeżeli ktoś z nas byłby zaproszony i brał udział w przyjęciu na cześć króla, lub osoby ważnej i zachowywał się niegodnie, lub żył niegodnie czy pozwoliliby mu pozostać na przyjęciu? Tym bardziej gdy to czynimy w imieniu Króla królów i Pana panów!

 

A jak apostołowie i pierwsi chrześcijanie czynili to? Czytamy o tym w wierszu 20-21 i 34:

Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania Wieczerzy Pańskiej. Każdy bowiem już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia, i tak się zdarza, że jeden jest głodny, podczas gdy drugi nietrzeźwy. Jeżeli ktoś jest głodny, niech zaspokoi głód u siebie w domu, abyście się nie zbierali ku potępieniu [waszemu]. Co do reszty, zarządzę, gdy do was przybędę.

 

Widzimy tutaj, że Wieczerza Pańska, czyli Komunia była społecznością gdzie ludzie jedli i pili, tak jak się je i pije z okazji ważnych wydarzeń. Czasem jedli i pili za dużo, stąd uwagi i upomnienia apostoła Pawła. Czyniąc to, ani przez chwilę nikt nie pomyślał wtedy, że połyka Chrystusa! Nikt tak nie myślał, bo czynili to zgodnie z tym jak nauczał Jezus i apostołowie. Również apostoł Paweł. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę (1 Koryn. 11:23-24) Po co to czynili? NA PAMIĄTKĘ!

 

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!