Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Pytanie: Kto najlepiej może objaśnić Pismo Święte?

 

Jeśli ktokolwiek uczył się, czy będzie się uczyć pracy na komputerze, zauważy, że początki są dosyć trudne. Potrzebujemy pomocy, instrukcji lub przewodnika. Gdy poznamy dobrze przynajmniej jeden główny program coraz łatwiej poznawać dalsze. Przy poznawaniu tym zauważamy, że jest bardzo ścisłe powiązanie między jednym obszarem programu komputerowego i innymi obszarami. Nie ma tak żeby jedna część programu mogła pracować osobno, w odłączeniu od innej części programu. Nie można jej oddzielić od reszty programu. Wszystko pracuje jako całość ściśle powiązane jedno z drugim.

Podobnie jest z poznawaniem Pisma Świętego. Jeśli ktoś nie zna Biblii w całości, a zna tylko wyjęte fragmenty, które usłyszał cytowane czasem , na przykład w niedzielę na nabożeństwie, niezależnie jak długo będzie jakiś fragment roztrząsał, nadal wiele rzeczy nie będzie mógł zrozumieć.

Poza tym osobie, która nie czyta regularnie Biblii i nie zna jej można cokolwiek wmówić i cokolwiek opowiedzieć. Aby to lepiej zrozumieć weźmy przykład z samej Biblii.

 

 

W Ew. Mat. 16:18 czytamy słowa Chrystusa:

A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.

 

Przez długie lata mówiono nam, że Chrystus powiedział, iż zbuduje kościół swój na apostole Piotrze. Dla tych co nie znają dobrze Pisma Świętego pozostaje to przyjąć, albo się tym nie przejmować. Uczyńmy inaczej. Poszukajmy co na ten temat mówi Biblia w innych miejscach swojego tekstu.

Najpierw zobaczmy co mówi na ten temat sam apostoł Piotr.

 

 

Apostoł Piotr tak pisze w swoim 1 liście r. 2:4-8

Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła - i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni.

 

Apostoł Piotr pisze tu o kamieniu, o skale na którym zbudowany będzie kościół. O jakim kamieniu pisze tu apostoł Piotr? Czy pisze tu o sobie? Czy pisze: ja jestem skałą! Apostoł Piotr pisze, że kamieniem tym , skałą tą jest nikt inny, tylko Jezus Chrystus. Gdyby pisał o sobie pisałby, zbliżcie się do mnie... wy zaś, którzy wierzycie we mnie... Ap. Piotr bez najmniejszej wątpliwości pisze tu, że kamieniem, skałą na której budowany jest kościół jest Chrystus.

Apostoł Piotr cytuje tu słowa Starego Testamentu gdzie dosyć dużo napisane jest też kto jest tym kamieniem i skałą.

 

 

Cytuje on słowa Proroka Izajasza 28:16

Przeto tak mówi Pan Bóg: Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień dobrany, węgielny, cenny, do fundamentów założony. Kto wierzy, nie potknie się.

 

W Psalmie 62:6-7 czytamy,

Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja. On jedynie skałą i zbawieniem moim, On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję.

 

Kto jest tą skałą? Nikt inny tylko Pan Bóg, tylko Chrystus jest tą skałą.

 

 

Może to nadal dla niektórych jest niejasne, szukajmy dalej w innych miejscach Pisma Świętego, kto jest tą skałą, kamieniem na którym Chrystus buduje kościół swój?

 

 

1 Kor 3:11 tak pisze:

Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus.

 

W 1 Kor 10:3-4 czytamy:

...wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała - to był Chrystus.

 

W liście do Efezjan 2:19-21 jest napisane,

A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga - zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię,

 

Tak, nikt inny nie jest tą skałą czy kamieniem, na którym zbudowany jest kościół, ale tylko sam Bóg, tylko Jezus Chrystus. Zresztą pomyślmy i zastanówmy się, jak mogłoby być inaczej? Jakby to było gdyby Pan Bóg budował swój kościół na człowieku?

Nie da się zbudować Bożego kościoła na człowieku. Na człowieku ludzie mogą budować tylko religię i każda religia jest zbudowana na człowieku.

Ale Kościół Boży może być zbudowany tylko na Chrystusie. Jest wielkim nieporozumieniem i wielką pomyłką i miliony ludzi jest w ten sposób oszukanych - wybranie z Biblii jednego wiersza, wiersza oderwanego od całości i budowanie na tym jednym fragmencie doktryny religijnej. Przyniosło to i przynosi nadal bardzo wiele szkody. Szkody, której nie da się odrobić ani naprawić.

 

 

Odpowiedzią na postawione wcześniej pytanie: Kto najlepiej może objaśnić Pismo Święte? Odpowiedzią jest fakt, że Pismo Święte objaśnia samo siebie, a Duch Święty, Duch Jezusa Chrystusa jest tym, który wprowadza nas w głębię tego poznania.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!