Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Pytanie: Czy masz zbawienie i życie wieczne z Bogiem i czy wiesz o tym?

 

Czasem słyszymy w programach audycji Wiara i Wolność rozmowy z ludźmi na ulicy i gdy jest pytanie na temat życia wiecznego i zbawienia, najczęściej słyszy się odpowiedź: :a kto to wie jak tam będzie!”. Bardzo to smutne, że większość Polaków nie wie czy mają zbawienie i życie wieczne z Bogiem. Chodzą do kościoła wykonują bardzo dużo obrzędów religijnych i w momencie gdy umierają nie wiedzą czy mają zbawienie czy nie mają.

Odchodzą w nieznane. Odchodzą w próżnię. Odchodzą w niepewność. Udają się w wielką, beznadziejną ciemność.

Apostoł Jan pisze w swoim 1-szym Liście 5:12-13

O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. … napisałem do was abyście wiedzieli,... To znaczy, że można wiedzieć! Jeżeli można wiedzieć, dlaczego większość ludzi nie wie? Czy dlatego, że to nie jest ważne? Czy dlatego, że ludziom na tym nie zależy?

Apostoł Paweł tak to tłumaczy w Liście do kościoła w Rzymie 10:13-17

Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest napisane: Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę! Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Izajasz bowiem mówi: Panie, któż uwierzył temu, co od nas posłyszał? Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.

Zastanówmy się jak to jest? Przeanalizujmy to co było przeczytane przed chwilą. Zbawienie ma każdy kto wezwie - jakie imię? Czy gdy wezwie imię świętego, a może gdy wezwie imię świętej? A może zawoła do świętego anioła? Jakie imiona ludzie przeważnie wzywają? O rany boskie! O matko boska!

Czy Pismo Święte mówi, aby wzywać takie i podobne imiona?

Czytaliśmy. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Każdy kto wezwie imię Pana Jezusa Chrystusa, żadne inne imię. Żadne inne imię nie pomoże nam. Czy ktoś będzie wzywał imię Pana Jezusa jeżeli nie zawierzył swojego życia Chrystusowi? Czytaliśmy. Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Nie mogę wzywać imienia Chrystusa jeśli nie zawierzyłem swojego życia Chrystusowi. Czytajmy dalej. Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Nie można zawierzyć swojego życia komuś, którego się nie słyszy i nie ma do niego pełnego zaufania. Czytamy dalej. Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? 

Aby ludzie mogli usłyszeć, ktoś musi głosić. Co głosić, kogo głosić? Czy głosić lepszą religię? Czy może głosić tradycję religijną? Czy może opowiadać o innych wspaniałych ludziach, którzy mogą nam pomóc dostać się do nieba? Nie. Aby ludzie mogli zawierzyć i wzywać imię Chrystusa, ktoś musi głosić imię Chrystusa. Czytamy następny werset. Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Dlaczego ktoś miałby głosić Jezusa Chrystusa?

Może za pieniądze, gdy mu dobrze zapłacą? Nie. Najlepszym, najbardziej Bożym głoszeniem jest to gdy człowiek jest posłany przez Jezusa.

Przejdźmy to jeszcze raz w tej prawidłowej kolejności. Człowiek doświadcza nowego narodzenia, zbawienia z łaski, gdy zaufa, gdy zawierzy swoje życie teraz i swoją przyszłość i wieczność Jezusowi. Jezus posyła człowieka, aby głosić innym, że tylko w Jego imieniu jest zbawienie. Że tylko jego krew oczyszcza ze wszystkich grzechów. Gdy to jest głoszone, ktoś słucha. Gdy słucha i przyjmuje wiarą, któregoś dnia zawierza swoje życie Chrystusowi.

Ufając Chrystusowi wzywa Jego imienia. Dlaczego? Bo usłyszał, że każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.

Pytaniem było. Czy masz zbawienie i życie wieczne z Bogiem, i czy wiesz o tym? Apostoł Paweł napisał siedem listów do siedmiu kościołów.

Na przykład do Kościoła w Efezie. Wszyscy ludzie w kościele w Efezie byli zbawieni i co ważne wiedzieli oni, że są zbawieni. Wszyscy ludzie w kościele Filipian byli zbawieni i co ważne, wiedzieli oni, że są zbawieni. Wszyscy ludzie w kościele Kolosan byli zbawieni i co bardzo ważne wiedzieli oni, że są zbawieni. Czytaj uważnie Pismo Święte i zastanów się. Jeśli nie było takiego dnia w twoim życiu, że z wiarą prosiłeś/łaś Jezusa o oczyszczenie ze wszystkich grzechów i o zbawienie, wskazuje na to, że nie jesteś człowiekiem zbawionym Jeśli nie wiesz na pewno czy masz zbawienie, to najprawdopodobniej nie masz zbawienia.. Dlaczego?

Bo ci którzy byli zbawieni w czasie służby apostołów, wiedzieli o tym. Bo ci co są zbawieni teraz, wiedzą o tym.

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Potrzebujesz więcej, zobacz tu ===>   Czy wiesz na pewno ?

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!