Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

L. Pawła do Filemona 1:8-10

A przeto, choć z całą swobodą mogę w Chrystusie nakładać na ciebie obowiązek, to jednak raczej proszę w imię miłości, skoro już jestem taki. Jako stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa - proszę cię za moim dzieckiem - za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem.

 

Pytanie: Apostoł Paweł pisze, że zrodził Onezyma. W jaki sposób ap. Paweł zrodził swoje dziecko, Onezyma?

 

1 Korynt. 4:15

Choćbyście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców; ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie.

 

W czasach Starego Testamentu jeżeli ktoś miał dzieci i miał dużo dzieci uznawane to było jako wielkie błogosławieństwo. Gdy ktoś nie miał dzieci, traktowano to jako brak błogosławieństwa. Po przyjściu Jezusa Chrystusa, fizyczne wartości miały coraz mniejsze znaczenie, a niemalże cała Ewangelia kieruje nasze oczy na wartości duchowe. Ten podział na wartości fizyczne i duchowe odnosi się również do rodziny. Według nauki Nowego Testamentu widzimy wyraźny podział na rodzinę fizyczną i rodzinę duchową. Widzimy to wyraźnie w nauce Chrystusa i apostołów. Chrystus podkreśla w różnych sytuacjach wielką przewagę rodziny duchowej nad rodziną fizyczną.

 

Wtedy gdy przychodzi do Niego matka z Jego siostrami i braćmi i ludzie informują Go o tym, Chrystus mówi w Ew. Mateusza 12:48-50:

Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.

 

Chrystus bardzo wyraźnie podkreśla tu, że Jego matką duchową, jego braćmi i siostrami duchowymi, którzy pozostaną z Nim na całą wieczność są ci, którzy spełniają wolę Jego Ojca Świętego, który jest w niebie. Widzimy jasno, że Chrystus podkreśla tu ważność rodziny duchowej nad rodziną fizyczną.

Dlaczego rodzina fizyczna nie jest tak ważna jak duchowa? Bo rodzina fizyczna kończy się z chwilą śmierci, a duchowa trwa wiecznie.

 

Innym miejscem gdzie Chrystus podkreśla tę wielką różnicę znajdujemy w Ew. Mat 10:34-36, gdzie Chrystus mówi:

Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy.

 

Chrystus informuje nas tutaj, że w każdej rodzinie fizycznej gdzie tylko jedna osoba będzie nowym stworzeniem narodzonym z Bożego Ducha, lub dwie osoby, ale nie cała rodzina, w rodzinie tej będą bardzo duże nieporozumienia, poróżnienia i konflikty. W takiej sytuacji córka może być w konflikcie z matką, syn z ojcem, synowa z teściową, itd. Jest to bardzo nieprzyjemna rzeczywistość, ale jest to prawda. W wielu rodzinach dzisiaj, gdzie tylko niektórzy stali się nowym stworzeniem narodzonym z Ducha takie nieprzyjemne, a nawet bolesne konflikty mają miejsce i dzieją się regularnie.

 

 

Apostoł Paweł pisze o swoich synach, o Onezymie, a w innym miejscu o Tymoteuszu: Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu (1 Kor. 4:17). Onezym ani Tymoteusz nie byli dziećmi fizycznymi apostoła Pawła. A pisze on o nich, że są to jego synowie i pisze nawet, że on, apostoł Paweł zrodził ich. Byłby to wielki nonsens gdybyśmy patrzyli tu na apostoła Pawła i jego synów jak na rodzinę fizyczną. Byłby to nonsens i nic by się nam nie zgadzało. Ponieważ jednak apostoł Paweł głosił Ewangelię Chrystusa - mówił tak samo jak mówił Chrystus, rozumiał tak jak rozumiał Chrystus i traktował swoją rodzinę dokładnie tak jak to czynił Chrystus – apostoł pisze tak jak czytaliśmy przed chwilą: ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie.

 

W jaki sposób ap. Paweł zrodził swojego syna Onezyma i Tymoteusza? Narodzili się oni jako jego synowie z Ducha. Gdy ap. Paweł przedstawił im Ewangelię, Onezym i Tymoteusz usłyszeli tę Ewangelię, przyjęli tę Ewangelię, uznali Chrystusa jako swojego Pana, Króla i Zbawiciela, i wtedy narodzili się z Ducha.

W ten sposób przez Ewangelię głoszoną przez ap. Pawła stali się oni duchowymi synami Pawła. Stali się dziećmi ap. Pawła, dziećmi na teraz i na wieczność. Nic się tu nie zmieniło. Ewangelia, gdy przyjęta ma moc tak jak dwa tysiące lat temu, tak i dzisiaj. Gdy jest głoszona, ludzie rodzą się na nowo. Rodzą się jako dzieci z Ducha Bożego, stając się członkami nowej rodziny. Rodziny Chrystusa.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!