Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ew. Łukasza 19:27

Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach. .... Jest to jedna z ilustracji - jedna z przypowieści Jezusa.

 

Pytanie: Jaka jest różnica w tym, że Jezus jest Zbawicielem świata, a tym że Jezus jest Zbawicielem moim, że Jezus jest moim Panem?

 

Rzymian 10:9-10

Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.

 

Pan i Król, Król i Pan. Słowo Pan w obecnej Polsce niewiele znaczy. Słowo Pan w Polsce szlacheckiej, np. znaczyło, że PAN jest to ktoś, kto decyduje o życiu i śmierci. Zatem sama wypowiedziana formułka - Jezus jest moim Panem jest ważna, ale jest za tym coś więcej, ma być za tym więcej, gdy idzie za tym nasza wola, dążenia, pragnienia, postawa. Za słowem "jesteś moim Panem" idzie poddanie się Panu, Jego woli. (Niech Twoja wola, nie moja się stanie)

Generalnie świat nie chce, aby Jezus był Panem. Owszem, bycie religijnym, uprawiać religię - tak, ale aby Jezus był moim Panem - to za dużo.

Dlatego znaczna większość ludzi nie ma zamiaru i nie ukłoni się, nie skłoni się dobrowolnie przed Jezusem i nie wyzna dobrowolnie, że On jest MOIM Panem.

 

Filipian 2:8-11

(Jezus) uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.

 

Jak wiele innych miejsc tak i tu można to przyjąć negatywnie lub pozytywnie. Jako zachętę, lub zniechęcenie. Pan Bóg tak to ustawił - aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią... Jeśli Bóg tak postanowił to tak będzie, na imię Jezusa zegnie się wszelkie kolano. Jedni ludzie zrobią to dobrowolnie, inni pod przymusem, ale tak będzie. Jest to podobnie jak z posłuszeństwem lub złamaniem się przed Bogiem, przed Jezusem.

Jeśli ktokolwiek uniży się, złamie się dobrowolnie, to za tym stoi podniesienie, wywyższenie, miłość, radość i nie jest to bolesne. Gdy jednak Pan Bóg musi zmusić człowieka do uniżenia się, jest to bolesne i bardzo nieprzyjemne, a nawet tragiczne. Tu jest podobnie, jak gdybyśmy powiedzieli 3-letniemu dziecku: „poddaj nam się, nie buntuj się, bądź posłuszny, a zobaczysz że cię nie skrzywdzimy”. Wydawałoby się, że powinno to być dla niego proste, ale czy jest proste?

 

Kilka lat temu byłem w grupie polskiej młodzieży i słyszałem rozmowę. Chłopak zapytał dziewczynę - „czy jesteś wolna?” Ona odpowiedziała: „nie, nie jestem wolna, jestem niewolnikiem Jezusa”. Ta odpowiedź była sprytna i zabawna, ale była też odbiciem tego jak to może być, czy powinno być.

Słowo niewolnik kojarzy nam się jednak z czymś złym, negatywnym. Ludzie nie chcą być niewolnikiem. Mimo to większość ludzi jest niewolnikiem czegoś, np. alkoholu, narkotyków, pieniądza, ale ludzie wolą być niewolnikiem pieniądza niż Jezusa. Jezus mówi, że każdy kto do niego przychodzi otrzymuje wolność.

 

 

Pan Jezus przyszedł do tych, których stworzył. Na świecie był i świat przez Niego powstał, lecz świat Go (Chrystusa) nie poznał (nie rozpoznał). Do swojej własności przyszedł, (do tych których dla siebie stworzył) ale swoi Go nie przyjęli (zignorowali). Tym jednak, którzy Go przyjęli (wiarą) dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym którzy wierzą w imię Jego (w imię Pana). (Wszyscy ludzie są stworzeniem Bożym, ale tylko niektórzy są dziećmi Bożymi) którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, (nie tylko z ojca, matki) lecz z Boga. - Ew. Jana 1:10-13

 

To właśnie jest nowe narodzenie człowieka, z góry, z nieba, z Ducha Świętego. To jest moment kiedy Jezus – Zbawiciel świata staje się MOIM Zbawicielem

 

 

Ten sam PAN Jezus mówi do tych, którzy dobrowolnie uznali go swoim PANEM: Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie co czyni PAN jego lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. (Ew. Jana 15:13)

 

Gdy człowiek tego nie zrobi dobrowolnie, to przyjdzie dzień, że każdy taki człowiek zostanie złamany pod przymusem. Wtedy będzie to strasznie bolesne,

a tam na końcu, bez szansy ratunku. Będzie to między innymi tak, gdy cały świat stanie przed tronem sędziowskim Boga.

Przyjdzie dzień, będzie to dzień, kiedy wszyscy ludzie zobaczą, że Jezus jest Panem nieba i ziemi. Z tym że ci, którzy to zobaczyli już teraz, gdy żyli na ziemi i dobrowolnie uznali Jezusa za swojego Pana, będą się bardzo cieszyć, będą szczęśliwi, że wreszcie będą żyli w doskonałym świecie, bez bólu i bez łez, z doskonałym swoim Panem, z przyjacielem. Inni, też zobaczą że Jezus jest Panem, ale będą drżeli ze strachu i trwogi, widząc jaką szansę stracili i co ich czeka.

Inaczej mówiąc. Wszyscy ludzie kiedyś powiedzą przed tronem Bożym, że Jezus jest Panem. Jednak ci, którzy wcześniej, tu na ziemi, w tym życiu uznali i wyznali przed Bogiem i przed ludźmi, że „Jezus jest MOIM Panem”, powiedzą to jeszcze raz z radością i szczęściem, tam przed tronem Bożym.

Ci, którzy wcześniej, tu na ziemi, w tym życiu NIE uznali i nie wyznali przed Bogiem i przed ludźmi, że „Jezus jest MOIM Panem”, powiedzą tam, przed tronem Bożym, że Jezus jest Panem z wielkim strachem, rozczarowaniem i bólem, widząc co ich teraz czeka.

 

 

Ew. Łukasza 11:23 Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie... mówi Jezus

Różnica więc jest nie tylko kiedy ludzie powiedzą, ale jak to powiedzą. Czy powiedzą - Jezus jest MOIM Panem, czy będą mogli powiedzieć tylko, że Jezus jest Panem. Ci którzy nie uznali i nie wyznali tu na ziemi, że Jezus jest MOIM Panem, nie będą mogli tak powiedzieć przed tronem Bożym. Przed tronem Bożym będą mogli powiedzieć tylko, że Jezus jest Panem. Mimo że powiedzą, pod przymusem powiedzą, że Jezus jest Panem, to nie uratuje ich od śmierci, od potępienia. Ten sam Pan, ale jakże różny Pan dla tych dwóch grup ludzi. Potrzebna jest tu mądrość.

 

 

Większość ludzi w Polsce słyszało, że Jezus jest Zbawicielem świata. Ale pytanie jest, czy Jezus jest Zbawicielem MOIM? To, że Jezus jest Zbawicielem świata, to dobra wiadomość. Jeżeli jednak mogę powiedzieć, że Jezus jest Zbawicielem MOIM, to bardzo prywatna, osobista, nawet intymna wiadomość.

Oznacza to, że był taki dzień, czy był taki czas, że coś zaszło, coś się wydarzyło, że ja uznałem, uwierzyłem i powiedziałem, przed Bogiem i przed ludźmi, że Jezus jest MOIM Zbawicielem. Pan Bóg jednego dnia zadecydował, że Jezus będzie Zbawicielem świata. Każdy człowiek na ziemi, który usłyszał o tym podejmuje decyzję czy Jezus Chrystus jest jego Zbawicielem. Mamy tu dobrowolną decyzję Boga i dobrowolną decyzję człowieka.

Mogę np. powiedzieć, że dużo wiem na temat prezydenta USA. Ale ktoś kto siedzi obok mnie powie: „ja spotkałem prezydenta USA, ja znam osobiście prezydenta USA”. Różnica więc polega na tym czy to jest informacja, wiedza o osobie, czy osobista relacja, duchowa relacja między dwoma osobami, która gdzieś, kiedyś zaczęła się.

 

 

Kilkanaście lat temu prowadziłem spotkania biblijne w małej grupie i przychodziła tam Polka, która była religijną kobietą, nawet śpiewała w chórze w jednym z katolickich kościołów w Chicago. Gdy mówiliśmy o tym, że właśnie potrzebna jest decyzja, czy Jezus jest moim Panem, powiedziała ona coś w rodzaju:

>Ja nie mam nic przeciwko Jezusowi, on mi w niczym nie przeszkadza.< Czy to wystarczy?

Wyrok śmierci zapadł nad człowiekiem gdy człowiek posłuchał rady szatana, tam na początku w Raju. Bóg dał drugą szansę człowiekowi. Tą drugą i jedyną szansą jest Jezus Chrystus. Na tym świecie obecnie jest dwóch Panów, tylko dwóch Panów. Pan królestwa ciemności, szatan i Pan Królestwa Bożego, Jezus. Każdy kto nie opowie się, kto nie wyzna, że Jezus jest MOIM Panem, automatycznie należy do drugiego pana, do szatana. Należąc do Pana-szatana, na końcu znajdzie się tam gdzie jego Pan będzie, w jeziorze ognia. Ludziom wydaje się, że gdy nie uznam Jezusa MOIM Panem, będę wolnym człowiekiem, bez Pana nade mną. Jest to wielki błąd i wielka pomyłka.

 

 

Pan Bóg bardzo dużo uczynił, aby zdobyć człowieka dla siebie, po tym jak człowiek odwrócił się od Niego i poszedł za radą szatana. Bo w rzeczywistości chodzi tu o miłość. Ludzie odrzucając tę miłość, odrzucają źródło miłości, którym jest Bóg.

 

 

Ta miłość, to jest podobnie jak gdybyś słyszał i wiedział, że w Chicago jest jeden sędzia, który jest bardzo surowy i rygorystyczny i wydaje najbardziej wysokie wyroki. Twoja sąsiadka miała wypadek samochodowy z jej winy i musi stanąć przed tym strasznym sędzią. Zrobiłaby wszystko, aby tego uniknąć, sama myśl jest okropna. Oczywiście stała przed tym sędzią i otrzymała ona bardzo wysoki wyrok do zapłacenia. Po krótkim czasie dowiaduje się, że kobieta w jej wieku, mieszkająca kilka ulic dalej spowodowała podobny wypadek i też ma stanąć przed tym samym groźnym sędzią. Z ciekawości interesujesz się tą sprawą. Później dowiadujesz się, że otrzymała ona taki sam wyrok jak i ta pierwsza kobieta, ale tym razem, ten sędzia, zaraz po sprawie zszedł na dół do kasy i sam zapłacił tę wysoką karę. Ludzie pytają ją: „jak, dlaczego”? "Dlaczego ten sędzia za ciebie zapłacił?" Ona odpowiada: bo to jest MÓJ tato! (MÓJ wybawiciel) Sędzia, aby okazać się sprawiedliwym wydał sprawiedliwy wyrok, ale z miłości do swojego dziecka, sam za to zapłacił.

Taka właśnie sytuacja miała miejsce na krzyżu, gdzie sprawiedliwość Boża (każdy kto zgrzeszy musi umrzeć) spotkała się z miłością Bożą, (ten kto wydał sprawiedliwy wyrok, wziął karę na siebie).

 

 

Sprawiedliwość Boża wymaga, że każdy, nawet najmniejszy grzech musi być ukarany. Jezus został ukarany za każdy ludzki grzech. Teraz każdy człowiek (bo każdy jest grzeszny) ma wybór, skorzystać z amnestii za każdy swój grzech (całkowitego, pełnego darowania każdego swojego grzechu) kiedy uzna Jezusa jako MOJEGO Wybawiciela, lub płacić - być karany przez wieczność za każdy swój grzech.

Jeszcze inaczej:

Sprawiedliwość Boża powoduje, że za każdy, nawet najmniejszy grzech ktoś musi zapłacić. Jezus zapłacił na krzyżu za każdy ludzki grzech.

Teraz każdy człowiek (bo każdy jest grzeszny) ma wybór, otrzymać wybaczenie darmo, w prezencie, bo Jezus już za to zapłacił - kiedy uzna Jezusa jako MOJEGO Wybawiciela Pana, lub sam płacić - cierpieć przez wieczność za każdy swój grzech.

Teraz do nas należy, aby to zobaczyć, docenić, dziękować i kochać Tego, który tak bardzo pokochał człowieka, że postanowił, aby go wykupić dla siebie.

Jednak mamy wolną wolę, mamy wybór i możemy to zignorować.

 

 

Ew. Jana 15:13

Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję, (co jest napisane). Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie co czyni PAN jego lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam.

 

Ew. Łukasza 19:27

Ale tych NIE-przyjaciół moich, którzy nie chcieli, bym ja królował (PANował) nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na moich oczach, ....

 

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.a

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!