Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

L. do Galacjan 3:10

Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach Prawa, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa.

 

Przykazania Boże są przekleństwem dla człowieka.

 

Pytanie: Jak możesz się wyzwolić od tego Bożego przekleństwa?

 

L. do Galacjan 3:12-13

Prawo nie opiera się na wierze, lecz /mówi/: Kto wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie. Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił - stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie -

 

Zanim zastanowimy się nad zasadniczym pytaniem, zastanówmy się dlaczego przykazania Boże są przekleństwem dla człowieka? Odpowiedź zawiera wiersz dziesiąty, gdzie czytaliśmy: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa.

 

W 2 Kronik 6:36 czytamy że: … nie ma człowieka, który by nie grzeszył - Zestawmy to razem. Przeklęty każdy kto nie wypełnia wszystkich przykazań, a jednocześnie nie ma człowieka, który by nie grzeszył. Jeszcze raz. Dlaczego przykazania Boże są przekleństwem dla każdego człowieka?

Bo napisane jest, że należy je wypełniać a jednocześnie nie ma i nie było człowieka, który by mógł przykazania Boże wypełnić. Jeżeli zgadzasz się z tym to reszta wygląda już prościej. Prawo Boże, przykazania Boże zostały dane człowiekowi po to, aby je wypełnił. Ponieważ żaden człowiek nie może przykazań Bożych wypełnić, dlatego każdy człowiek jest przeklęty.

 

Może inaczej. Przykazania Boże zostały dane człowiekowi po to, aby je próbował wypełnić. I co dalej? I kiedy człowiek ten próbując wypełnić przykazania Boże, wcześniej czy później zauważy, że nie może, że nie potrafi ich wypełnić, to co? Pójdzie i powiesi się na drzewie? Tak? Nawet gdy to zrobi, nadal będzie przeklęty. A gdy się nie powiesi, to co zrobi? Wpadnie w rozpacz! Tak, gdy wpadnie w rozpacz to jest dla niego nadzieja. Dlaczego? Czy za rozpacz Pan Bóg rozgrzesza i usprawiedliwia? Nie, ale jest nadzieja, że w swojej rozpaczy człowiek ten będzie szukał odpowiedzi i będzie szukał ratunku dla siebie.

Gdy będzie tak szukał, będzie czytał dalej i wtedy przeczyta wiersze 12 i 13, gdzie jest napisane: Prawo Boże nie opiera się na wierze, lecz /mówi/: Kto wypełnia przepisy, (przykazania) dzięki nim żyć będzie. Kto wypełnia? Nie ma takiego. Nie ma i nie było takiego. Czytamy dalej. Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił - stawszy się za nas przekleństwem. Gdy będzie tak szukał, będzie czytał dalej i dowie się, że z tego przekleństwa (przykazań) Prawa Chrystus (go) wykupił, przyjdzie do Chrystusa z radością, z wdzięcznością i wreszcie, po raz pierwszy w życiu doświadczy wolności, gdy przez Chrystusa zostanie uwolniony z kajdan przykazań prawa. Bo przykazania Boże to kajdany, z których żaden człowiek na świecie nie uwolni siebie bez Chrystusa.

 

W tym samym Liście do Galacjan 3:22 jest napisane:

Lecz Pismo poddało wszystko pod /władzę/ grzechu, aby obietnica dostała się na drodze wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą.

 

MASZ WYPEŁNIAĆ WSZYSTKIE PRZYKAZANIA BOŻE!!!. Nie możesz, nie udaje ci się, nie potrafisz? JESTEŚ GRZESZNIKIEM!!! A PONIEWAŻ JESTEŚ GRZESZNIKIEM, JESTEŚ PRZEKLĘTY. PRZEKLĘTY NA WIECZNOŚĆ!!!

Popatrzmy na to inaczej. Pan Bóg poddał wszystkich ludzi grzechowi. I co, i nic więcej nie uczynił? Pan Bóg poddał wszystkich ludzi grzechowi, a jednocześnie dał obietnicę. Jaką obietnicę? Obietnica Boża zapisana jest na wielu stronicach Pisma Świętego, między innymi w Ew. Jana 11:25

Rzekł (do niej) Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.

Jeśli wierzysz w to co mówi Jezus, jeżeli wierzysz i ufasz Jemu, nikomu innemu, tylko Jemu i jeśli uwierzysz w to, że Twoje przekleństwo Jezus wziął na siebie, będziesz żyć z Chrystusem na wieki. Zauważ też, że to nie moja obietnica, ale obietnica Chrystusa, obietnica samego Boga.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!