Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ew. Marka 7:6-9

Odpowiedział im: Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, /dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie/. I mówił do nich: Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować.

 

Pytanie: Jak zostać uwolnionym od kajdan religii?

 

Ew. Jana 8:36

Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni.

 

Jaki jest pierwszy warunek na drodze do uwolnienia z niewoli? Pierwszym warunkiem jest to, aby wiedzieć, że jestem w niewoli.

Drugim bardzo ważnym warunkiem jest, aby się przyznać, przede wszystkim przed Bogiem i przed sobą, że jestem w niewoli. Jeżeli nie wiesz, że żyjesz w niewoli, jeżeli nie przyznasz się, że jesteś w niewoli, trudno oczekiwać wyzwolenia z niewoli.

Następnym faktem jest to, że każda religia to kajdany. Każda religia to niewola. Skąd to wiemy? Bo każda religia opiera się na tym co wolno a czego nie wolno. Czy Jezus przyszedł po to, aby założyć religię? Gdyby po to przyszedł to nie mówiłby On, że przyszedł po to, aby ludziom dać wolność.

Jeśli każda religia to niewola, a Jezus mówi: Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni, to potrzebujemy czytać Pismo Święte bardzo uważnie.

 

W Kol. 2:20-23, czytamy:

Jeśli więc z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli: Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj? Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Znamy to, czy nie? Nie dotykaj, bo to święte. Innym razem, nie dotykaj, nie jedz, bo to nie święte (nie poświęcone).

 

 

Zapyta ktoś, a co z przykazaniami? Przecież przykazania mówią właśnie co wolno a czego nie wolno. Ważne pytanie. Jezus i na to daje odpowiedź:

 

 

Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.

 

Jezus nie przyszedł, aby założyć religię, ale przyszedł, aby nas uwolnić od religii przez miłość. Bo miłość to najbardziej czysta i autentyczna wolność.

Apostoł Paweł uzupełnia to słowami zapisanymi w 1 Kor 6:12: Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę. Czy chcesz być człowiekiem wolnym od religii? Bo jeżeli nie chcesz, to nie będziesz.

 

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

 

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!