Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ew. Jana 3:3, 7

W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwo Bożego. Musicie się na nowo narodzić!

 

Pytanie: W jaki sposób to widać, i który fragment wiersza pokazuje nam, że król Agryppa nie narodził się na nowo, gdy czytamy fragment zapisany w:

 

 

Dz. Apost. 26:26-28

Zna te sprawy król, do którego śmiało mówię. Jestem przekonany, że nic z nich nie jest mu obce. Nie działo się to bowiem w jakimś zapadłym kącie. 

Czy wierzysz, królu Agryppo, Prorokom? wiem, że wierzysz. Na to Agryppa do Pawła: Niewiele brakuje, a przekonałbyś mnie i zrobił ze mnie chrześcijanina.

 

Apostoł Paweł ewangelizował króla Agryppę. Apostoł Paweł głosił Ewangelię królowi Agryppa. Czy był to pomysł Pawła? Nie. Skąd wiemy, że nie? Wiemy, gdy czytamy Dz. Ap. 9:15, Lecz Pan (Jezus) rzekł do niego (do Ananiasza): Idź, albowiem mąż ten (Paweł) jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela Apostoł Paweł ewangelizował króla Agryppę. To nie był pomysł apostoła Pawła, był to pomysł Jezusa Chrystusa.

 

 

Jesteśmy więc świadkami bardzo interesującej rozmowy. Król Agryppa spotyka ewangelistę Pawła. Apostoł Paweł próbuje przekazać królowi Ewangelię zbawienia. Apostoł Paweł pragnie, aby król Agryppa narodził się na nowo. Król Agryppa ma bardzo dobre rozpoznanie - wie dobrze kim są Żydzi, wie dobrze kim są Chrześcijanie, zna proroctwa głoszone przez proroków, wie nawet jakie kroki należy podjąć, aby stać się Chrześcijaninem. Król Agryppa ma wystarczającą wiedzę i rozpoznanie.

Wydawałoby się, cóż więcej jest potrzebne, aby wejść do królestwa Bożego? Tak niewiele jest potrzebne, a jednocześnie tak dużo jest potrzebne. Potrzebna jest decyzja. Potrzebne jest pragnienie i potrzebna jest decyzja. Czy król Agryppa podjął decyzję? Tak, król Agryppa podjął decyzję. Jaką decyzję podjął?

Król Agryppa zadecydował, że nie zostanie Chrześcijaninem, zadecydował, że nie narodzi się na nowo.

 

 

Pytaniem było: W jaki sposób to widać i który fragment wiersza pokazuje nam, że król Agryppa nie narodził się na nowo…? Widać to gdy czytamy słowa:

Na to Agryppa do Pawła: Niewiele brakuje, a przekonałbyś mnie i zrobił ze mnie chrześcijanina. Tak, to jest prawda, tak niewiele brakowało, aby król Agryppa stał się Chrześcijaninem. Tak niewiele brakowało, aby król Agryppa narodził się na nowo.

 

 

Rozumienie planu Bożego zbawienia dla człowieka jest ważne, ale po zrozumieniu przychodzi czas podjęcia decyzji.

Jeśli 7-mio-letnie dziecko potrafi zrozumieć plan Bożego zbawienia w Jezusie z łaski, (bo potrafi) to znaczy że nie jest to trudne, ani skomplikowane.
Jest tu interesujące, a nawet zdumiewające również to, że 7-mio-letnie dziecko potrafi zrozumieć plan Bożego zbawienia w Jezusie z łaski, ale profesorowie teologii nie mogą, nie potrafią zrozumieć planu Bożego zbawienia w Jezusie z łaski.

Dziwne to, ale ap. Paweł pisze o tym dlaczego, w pierwszym liście do Koryntian 1:18-21

 

 

Są osoby, które słuchają audycji Wiara i Wolność 10 lat i dłużej. Słuchając tak dużo audycji wiedzą oni dokładnie co należy uczynić, aby zostać Chrześcijaninem. Mają oni wystarczające poznanie w tym temacie, ale mimo to, podobnie jak król Agryppa, postanowili w swoim sercu, że nie staną się Chrześcijaninem.

Jest to wybór, jest to własna decyzja. Czy kiedyś powiedzą Bogu, że nie rozumieli, nie wiedzieli? Tak nie powiedzą, bo wiedzą. Tak nie powiedzą, bo rozumieją, ale nie chcą.

 

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!