Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ks. Ezechiela 20:23-26

Przecież podniosłem rękę przeciwko nim (Izraelowi) na pustyni, przysięgając, że ich rozproszę wśród narodów i rozrzucę po obcych krajach; bo nakazów moich nie uznali, prawa moje odrzucali i bezcześcili moje szabaty, a oczy ich zwracały się ku bożkom ich przodków. Dlatego dopuściłem u nich prawa, które nie były dobre, i nakazy, według których nie mogli żyć. Pokalałem ich własnymi ich ofiarami, gdy dopuściłem, by przeprowadzali przez ogień wszystko, co pierworodne - aby obudzić w nich grozę i by tak poznali, że Ja jestem Pan.

 

Pan Bóg powiedział Izraelowi, „rozproszę was wśród narodów, a potem zgromadzę was na nowo spośród obcych narodów”.

 

Pytanie: Które z tych Bożych przepowiedni wobec Izraela spełniły się, jedna czy obydwie?

 

Ks. Ezechiela 11:14-20

Pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, oto do braci twoich, do zesłanych wraz z tobą, do wszystkich pokoleń izraelskich, do ogółu mawiali mieszkańcy Jerozolimy: Oddaleni jesteście od Pana. Ziemia ta nam została oddana w posiadanie. Dlatego mów: Tak mówi Pan Bóg: Wprawdzie wygnałem ich pomiędzy narody i rozproszyłem po krajach, jednak przez krótki czas będę dla nich świątynią w tych krajach, do których przybyli. Dlatego mów: Tak mówi Pan Bóg: Zgromadzę was na nowo spośród obcych narodów, sprowadzę was z krajów, po których zostaliście rozproszeni, i dam wam ziemię Izraela. Wrócą tam i wykorzenią z niej wszystkie bożki i obrzydliwości. Dam im jedno serce i wniosę nowego ducha do ich wnętrza. Z ciała ich usunę serce kamienne, a dam im serce cielesne, aby postępowali zgodnie z moimi poleceniami, strzegli nakazów moich i wypełniali je. I tak będą oni moim ludem, a Ja będę ich Bogiem.

 

Żydzi zostali rozproszeni po całym świecie. Żydzi zostali rozproszeni po różnych krajach. Tak powiedział Bóg i czy to się spełniło? Przez blisko dwa tysiące lat Żydzi nie mieli własnego państwa, nie mieli własnego kraju, czy widzimy, że słowo Boże spełniło się? Żydzi tak długo nie mieli własnego kraju, a teraz mają.

W roku 1949 Żydzi odzyskali część swojej ziemi i ponownie powstało państwo Izrael.

Czy słowo Boże spełniło się, tak jak czytaliśmy: Tak mówi Pan Bóg: Zgromadzę was na nowo spośród obcych narodów, sprowadzę was z krajów, po których zostaliście rozproszeni, i dam wam ziemię Izraela. Czy to spełniło się? Tak, spełniło się, w roku 1949. Żydzi byli rozproszeni po różnych krajach, również mieszkali w Polsce i w Rosji. Żydzi mieszkający w Polsce mogli wyjechać z Polski w każdej chwili, nawet niektórzy Polacy bardzo chcieli, aby Żydzi wyjechali z Polski.

 

Inaczej było w Rosji. Żydzi mieszkający w Rosji nie mogli wyjechać z Rosji. Choćby bardzo chcieli, to nie mogli. Jak długo? Aż do dnia kiedy Pan Bóg otworzył drzwi w latach 1990-tych. Rosja zaczęła się rozpadać i po raz pierwszy w historii Żydzi mogli wyjechać z Rosji. I wyjeżdżali. Specjalne samoloty sponsorowane przez organizacje amerykańskie wywoziły Żydów tysiącami. Niektórzy jechali do USA, ale większość do Izraela. Obecnie w Izraelu, co czwarty Żyd mówi po rosyjsku. Amerykanie wywożąc Żydów z Rosji głosili im też Ewangelię. Dużo Żydów przyjęło Ewangelię zbawienia w Jezusie Chrystusie. Po przybyciu do Izraela ci nowi żydowscy Chrześcijanie zakładali kościoły.

 

 

W USA istnieje chrześcijańska telewizja pod nazwą TBN. W dużym stopniu jest to telewizja satelitarna i dociera ona do większości krajów świata przez satelitę. Dociera również do krajów muzułmańskich, bo władze nie potrafią zablokować fal satelitarnych. Założyciele telewizji TBN przez dziesiątki lat próbowali otworzyć studio telewizyjne w Izraelu. Ciągle i na nowo występowali z wnioskiem o pozwolenie do rządu Izraela. Każdorazowo i bezwzględnie otrzymywali odpowiedź, nie, nie, nie. Po wielu latach, w roku, 2011-tym otrzymali odpowiedź, tak. Możecie otworzyć studio telewizji chrześcijańskiej w Izraelu. Kto pomógł w uzyskaniu tej zgody? Rosjanie. Pomogli w tym Żydzi rosyjscy, którzy niedawno wyjechali z Rosji, a obecnie mieszkają w Izraelu. Pomogli chrześcijanie żydowscy, którzy usłyszeli Ewangelię i przyjęli Ewangelię i powrócili z Rosji do Izraela.

 

 

Gdybyśmy trzydzieści lat temu czytali taką wiadomość: Ewangelia przyjdzie do Żydów przez Rosjan. Kto z nas by w to uwierzył? W jaki sposób przez Rosjan, gdy Rosjanie nie głoszą Ewangelii? W jaki sposób przez Rosjan, gdy Rosjanie nie znają Ewangelii? Nie byłoby w tym żadnego sensu, czy nie?

Ale to co jest niemożliwe u człowieka, jest możliwe do uczynienia przez Boga.

Gdy mówimy o Rosji i Izraelu, tutaj warto przypomnieć, że przyjdą dni, prawdopodobnie niedługo, że Izrael zostanie zaatakowany militarnie przez Rosję i inne państwa, bo świat bardzo mocno nienawidzi Izraela. Ale tak jak czytamy w Biblii sam Pan Bóg stanie w obronie Izraela i te potężne armie, które będą próbować zniszczyć Izrael zostaną zmiażdżone i starte siłą samego Boga.

 

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!