Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ew. Mat. 23:1-10

Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. 

 

Pytanie: Czym się różni Katolik od Chrześcijanina?

 

1 L. Piotra 4:14-16

Błogosławieni [jesteście], jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch chwały, Boży Duch na was spoczywa. Nikt jednak z was niech nie cierpi jako zabójca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako [niepowołany] nadzorca obcych dóbr! Jeżeli zaś [cierpi] jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym imieniu!

 

Dużo jest rozbieżności i dużo jest różnicy między Katolikiem a Chrześcijaninem. Ponieważ nie mamy miejsca ani czasu, aby mówić o tym długo, zobaczmy parę podstawowych i zasadniczych różnic.

 

 

Przewodnikiem i podstawą nauczania Katolika jest KKK - Katechizm Kościoła Katolickiego. Podstawą i przewodnikiem Chrześcijanina jest Pismo Święte - Biblia. Tu na pewno ktoś powie: „tak zgadza się, wy macie swoją książkę, a my mamy swoją książkę”, więc o co chodzi? Gdyby te dwie książki nauczały tych samych zasad i podstaw nie byłoby kłopotu. Poza tym, gdyby te dwie książki nauczały tego samego, jedna z tych książek nie byłaby potrzebna.

Katechizm i Biblia. Katolicy nauczają Katechizmu, Chrześcijanie nauczają Biblii. Jeżeli Katechizm i Biblia zawiera rozbieżności, jeżeli nauka Katechizmu różni się od nauki Biblijnej, to teraz następne pytanie: która książka, Katechizm czy Biblia naucza prawdy? Bo jest tylko jedna prawda.

 

 

Czym się różni Katolik od Chrześcijanina?

Biblia i tradycja. Katechizm, czyli podstawy nauczania Katolika twierdzi, że Biblia i tradycja religijna powinny być przyjmowane jednakowo. Tak jak czytamy w Katechizmie: „Toteż obydwoje [tzn. Pismo Święte i Tradycje] należy z równym uczuciem czci i poważania przyjmować i mieć w poszanowaniu. KKK, #82”

Jednak, Pan Jezus potępia tych którzy trzymają się tradycji religijnej. (Ew. Marka 7:6-9 i 13)

 

Nie tak dawno, bo 60-70 lat temu, Biblia była książką zakazaną Katolikom do czytania. Biblia była książką zabronioną Katolikom do czytania.

A jak było u Chrześcijan? Biblia była i jest jedynym pisanym autorytetem do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - (2 Tym. 3:16)

 

- Katolik oddaje cześć i chwałę, również przez śpiew i muzykę stworzeniu a nie Stwórcy, albo jednocześnie stworzeniu i Stwórcy.

Chrześcijanin oddaje cześć i chwałę Stwórcy, również przez śpiew i muzykę.

 

- Katolik modli się do stworzenia a nie Stwórcy, Katolik modli się do ludzi a nie do Boga, albo modli się do ludzi i do Boga.

Chrześcijanin modli się do Stwórcy, nie do stworzenia, Chrześcijanin modli się do Boga, a nie do ludzi.

 

- Katolik modli się do posągów z kamienia, drewna, metalu. Katolik modli się do kamienia, do drewna, do metalu.

Chrześcijanin modli się do żywego Boga. Do tego i takiego Boga jakiego pokazuje Jezus Chrystus w Piśmie Świętym.

 

- Nadzieja w zbawienie i życie wieczne Katolika jest przez dobre uczynki i własne zasługi. Katolik miesza łaskę z dobrymi uczynkami. W ten sposób eliminując i unieważniając łaskę Bożą. (Rzym.11:6)

 Zbawienie i życie wieczne Chrześcijanina jest z łaski. Wyłącznie i tylko z łaski, przez całkowite i pełne zaufanie Jezusowi Chrystusowi. Zbawienie i życie wieczne Chrześcijanina jest tylko i wyłącznie przez zasługi Jezusa Chrystusa. (1 Kor. 6:19-20)

 

- Głową Kościoła Katolika jest człowiek. Głową Kościoła Chrześcijanina jest Bóg w osobie Jezusa Chrystusa. Ojcem świętym Katolika jest Ojciec Święty, człowiek na ziemi.

Ojcem świętym Chrześcijanina jest Ojciec Święty, Bóg w niebie.

 

 

- Wiara Katolika, religia Katolika zbudowana jest na człowieku, na apostole Piotrze, który jest uznawany jako skała Kościoła.

Wiara chrześcijanina jest zbudowana na Bogu w osobie Jezusa Chrystusa, który jest skałą i kamieniem węgielnym Kościoła. Według tego co pisze apostoł Piotr. (1 Piotra 2:6-8)

 

- Katolik musi zarabiać sobie na życie wieczne z Bogiem.

Chrześcijanin otrzymuje zbawienie i życie wieczne z Bogiem darmo, z łaski, bo Jezus już za to drogo zapłacił. (Efez. 2:8-9)

 

- Katolik nigdy nie wie co stanie się z nim gdy umrze.

Chrześcijanin, który zaufał Jezusowi Chrystusowi wie gdzie będzie po śmierci, według przyrzeczenia Jezusa Chrystusa. (Ew. Jana 5:24, 14:1-3)

 

- Człowiek święty w Kościele Katolickim to człowiek, który przez własne zasługi i dobre uczynki zasłużył sobie na to. Jego zasługi i dobre uczynki zostały sprawdzone przez ludzi i ogłoszono go świętym.

Człowiek święty, Chrześcijanin święty, to taki o jakim pisze Pismo Święte. Był grzesznikiem, któregoś dnia opamiętał się, przyszedł w pokorze i zaufaniu do Jezusa Chrystusa, otrzymał z łaski darowanie wszystkich grzechów, przez zasługi i dobre uczynki nie własne, ale Jezusa i od tego czasu w oczach Bożych jest święty. (1 Kor. 6:9-11 - byliście grzesznikami, ale jesteście świętymi)

 

- Katolik, to człowiek religijny. To człowiek, który należy do religii.

Chrześcijanin to człowiek nowo narodzony w Jezusie Chrystusie. To człowiek, który należy do osoby Jezusa Chrystusa.

 

 

Który Jezus, to ten autentyczny, żywy Jezus? Jezus katolicki, to taki Jezus, którego trudno zrozumieć, a nawet trudno wypowiedzieć słowami. Jezus katolicki, to Jezus zamieniony przez „transsubstancjacje.” Jezus katolicki to Jezus mistyczny. Co to znaczy mistyczny? Gdy zapytasz księdza, nie potrafi on jasno i prosto ci wytłumaczyć.

Chrześcijanin wierzy w żywego, autentycznego Jezusa. Takiego Jezusa jaki sam siebie przedstawia On w Biblii. Ten Jezus nie zmienia się nigdy. Jest On taki sam „wczoraj, dzisiaj i na wieki.”

Jest On taki jaki był dwa tysiące lat temu, jaki jest dzisiaj i jaki będzie zawsze.

 

 

Papież Jan Paweł II nazywał Chrześcijan Biblijnych „odłączeni bracia.” To znaczy, że Chrześcijanie Biblijni są braćmi odłączonymi od Katolików.

Przyjmijmy i uznajmy, że ta nazwa i to określenie jest prawidłowe. Przyjmijmy i uznajmy, że Chrześcijanie Biblijni są wobec Katolików „odłączonymi braćmi.” Jeżeli tak, to potrzebujemy poznać w jaki sposób to odłączenie nastąpiło. Poznajmy trochę historii i zobaczymy wyraźnie.

Najpierw Katolicy odłączyli się od zasad, od nauki i od autorytetu Pisma Świętego. To odłączenie nastąpiło nie z woli ludu, nie z woli laików, ale przez zakazy i nakazy władzy religijnej w Rzymie. To odłączanie się postępowało powoli na przestrzeni wieków, a wyraźnie zaczęło się w V wieku.

 

 

Reformacja Kościoła, która zaczęła się od Lutra spowodowała, że część Katolików powróciła do zasad, do nauki i do autorytetu Pisma Świętego.

Większość Katolików jednak pozostała odłączonymi od zasad, od nauki i od autorytetu Pisma Świętego. Ostatnio Kościół Katolicki, szczególnie amerykański Kościół Katolicki w USA coraz częściej i coraz bardziej powraca do nauki Pisma Świętego.

Jeżeli Kościół Katolicki powróci w całości, w stu procentach do nauki Pisma Świętego, to znaczy jeśli przyłączy się do nauki Pisma Świętego, pragnienia Papieża Jana Paweł II-go spełnią się. „Odłączeni bracia,” znów będą mogli być przyłączeni do nauki Jezusa i apostołów.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!