Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ks. Wyjścia 20:1-17

Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

I. Nie będziesz miał innych bogów obok Mnie!

II. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego co jest w niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję jednak łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie kochają i przestrzegają moich przykazań.

III. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.

IV. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Jednak dzień siódmy jest szabatem dla czci Pana, Boga twego. W ten sposób, nie możesz w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym dniu jednak odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.

V. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

VI. Nie będziesz zabijał.

VII. Nie będziesz cudzołożył.

VIII. Nie będziesz kradł.

IX. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.

X. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

 

Pytanie: W jaki sposób dwa przykazania Jezusa wypełniają dziesięć przykazań danych przez Boga Mojżeszowi?

 

Ew. Mat. 22:36-40

Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. 

Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.

 

W jaki sposób dwa przykazania podane przez Jezusa wypełniają dziesięć przykazań danych przez Boga Mojżeszowi? Najpierw sprawdźmy czy je wypełniają? Jezus uczy nas. Człowieku, będziesz kochał Boga i będziesz kochał człowieka. Najpierw będziesz kochał Boga, a wtedy również będziesz kochał człowieka. Sprawdźmy i zobaczmy do kogo odnoszą się pierwsze cztery przykazania Boże? Czy odnoszą się one do Boga, czy odnoszą się one do człowieka?

 

I. Nie będziesz miał innych bogów obok Mnie!

II. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego co jest w niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, …

III. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, ...

IV. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Jednak dzień siódmy jest szabatem dla czci Pana, Boga twego.

 

Do kogo odnoszą się pierwsze cztery przykazania Boże? Czy odnoszą się one do Boga, czy odnoszą się one do człowieka? Widzimy wyraźnie, że odnoszą się one do Boga. A jak Jezus to przedstawia? Będziesz kochał Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.

To jest największe i pierwsze przykazanie.

Sprawdźmy i zobaczmy do kogo odnoszą się pozostałe sześć przykazań Bożych? Czy odnoszą się one do Boga, czy odnoszą się one do człowieka?

 

V. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

VI. Nie będziesz zabijał.

VII. Nie będziesz cudzołożył.

VIII. Nie będziesz kradł.

IX. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.

X. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, …

 

Do kogo odnoszą się pozostałe sześć przykazań Bożych? Czy odnoszą się one do Boga, czy odnoszą się one do człowieka? Widzimy wyraźnie, że odnoszą się one do człowieka. A jak Jezus to przedstawia? Będziesz kochał swego bliźniego jak siebie samego.

 

 

Pytaniem było: W jaki sposób dwa przykazania Jezusa wypełniają dziesięć przykazań danych przez Boga Mojżeszowi? Widzimy, że wypełniają one tamte dziesięć przykazań w całości i bez reszty.

 

 

Inaczej mówiąc, Jezus informuje nas, że jeżeli kochasz Boga to:

 

- nie będziesz czcił i oddawał pokłonu innym świętym bożkom i bałwanom

- nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego co jest w niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko.

- nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy.

- jeden dzień w tygodniu przeznaczysz, aby odpocząć od pracy i oddać cześć żywemu Bogu, który stworzył niebo i ziemię.

 

 

Ten sam Jezus informuje nas, że jeżeli kochasz człowieka, to:

 

- będziesz czcił ojca twego i matkę twoją.

- nie będziesz zabijał człowieka.

- nie będziesz cudzołożył.

- nie będziesz kradł.

- nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.

- nie będziesz pożądał domu bliźniego twego i nie będziesz pożądał żony bliźniego twego.

 

Widzimy wyraźnie, że dwa przykazania Jezusa wypełniają dziesięć przykazań danych przez Boga Mojżeszowi. Widzimy, że wypełniają one tamte dziesięć przykazań w całości i bez reszty.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!