Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ew. Jana 3:18-19

Kto wierzy w Niego (Jezusa), nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki.

 

Pytanie: Jakie jedno oskarżenie na sądzie ostatecznym jest potrzebne i wystarczające, aby cię skazać na wieczne potępienie?

 

List Jakuba 2:10

Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, (Dziesięć Przykazań) a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie.

 

Ile grzechów popełnili Adam i Ewa, aby zostali wyrzuceni z raju? Jeden grzech. Gdy wisisz na łańcuchu, który składa się z dziesięciu ogniw i jedno z ogniw zerwie się, spadniesz i zginiesz. Tylko jedno zawiedzie, zginiesz. Takie jest prawo. Na takich zasadach działa Dziesięć Przykazań. Złamałeś jedno Przykazanie, złamałeś prawo, dlatego pozostałe dziewięć Przykazań nie pomogą ci. Dlatego ponosisz winę za wszystkie.

 

 

Aby być usprawiedliwionym przed Bogiem przez wypełnianie Dziesięciu Przykazań, byłoby to możliwe jedynie, gdybyś wypełniał wszystkie Przykazania 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu i przez całe swoje życie. Jedną jedyną osobą, która mogła to uczynić był Jezus Chrystus. Dlatego w L. do Rzymian 3:10-12 czytamy: jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga; wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego.  Gdy raz coś małego ukradniesz, jak cię nazywają? Złodziejem.

Gdy raz skłamiesz, jak cię nazywają? Kłamcą.

 

 

Pytaniem było: Jakie jedno oskarżenie na sądzie ostatecznym jest potrzebne i wystarczające, aby cię skazać na wieczne potępienie? Tym jedynym wystarczającym oskarżeniem jest, że nie wypełniłeś/łaś Dziesięciu Przykazań. Tym jednym oskarżeniem jest, że gdy nie wypełniłeś raz jednego Przykazania, nie wypełniłeś wszystkich Przykazań. Bo w Biblii pisze, że Przykazania Boże były dane po to. aby je wypełniać. Przykazania były dane po to, aby je wypełniać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i przez całe życie, i aby ani jeden raz nie zrobić błędu.

 

W L. do Galacjan 3:10, czytamy:

Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach Prawa (którzy polegają na Dziesięciu Przykazaniach), ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa.

 

Przeklęty każdy. Dlaczego przeklęty każdy? Bo każdy nie wypełnia Przykazań Bożych. Jesteś potępiona, jesteś przeklęty. Dlaczego?

Bo nie wypełniasz Dziesięciu Przykazań.

Przed chwilą czytaliśmy też: A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Dlaczego złe? Bo każdy nie wypełnia Przykazań Bożych. Tak, uczynki ludzkie były złe, uczynki ludzkie są złe, bo ludzie nie wypełniają Dziesięciu Przykazań. Wszyscy ludzie zasługują na wieczne potępienie, bo nie wypełniają Dziesięciu Przykazań. Wszystkie uczynki ludzi są złe, bo gdy złamiesz jedno przykazanie, ponosisz winę za wszystkie. Bo gdy uczynisz coś złego, wszystkie twoje uczynki są złe. Takie jest Przykazanie, tak mówi Prawo Boże. Litera Prawa nie ma litości. W literze Prawa nie ma miłosierdzia.

 

 

Czy jest ucieczka przed tym, aby nie być potępionym i przeklętym na zawsze? Czy jest ucieczka przed literą Prawa Bożego? Jakie jest wyjście aby nie być potępionym za niewypełnianie Dziesięciu Przykazań? Czytaliśmy przed chwilą: Kto wierzy w Niego, (Jezusa) nie podlega potępieniu a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. Dziesięć Przykazań potępią każdego kto znajdzie się na sądzie ostatecznym. Bo prawo nie zna litości, bo Prawo Boże to litera, która oskarża, i która domaga się twojego potępienia.

W jaki sposób możesz uniknąć oskarżenia i potępienia? W jaki sposób możesz uniknąć jeziora ognia? Pan Bóg daje nam jeden jedyny sposób. W Ew. Jana 5:24, czytamy słowa Jezusa: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Jedynym miejscem do ucieczki przed okrutną literą Prawa Bożego to ramiona Jezusa. Jezus otworzył swoje ramiona szeroko na krzyżu.

 

Gdy znajdziesz się na sądzie ostatecznym, jesteś przegranym. Gdy znajdziesz się na sądzie ostatecznym, jesteś już potępioną. Bo na sądzie ostatecznym nie będzie nagród, ale kara. Czy widzieliśmy kiedyś sędziego w sądzie, aby wręczał nagrody za dobrą jazdę samochodem? Nie, bo sąd jest po to, aby szukać winy. Sąd jest po to, aby znaleźć winę, aby znaleźć winnego, i aby ukarać. Cała tajemnica polega na tym, abyś nigdy nie był na sądzie ostatecznym, abyś nie została powołana na sąd ostateczny.

Kto nie pójdzie na sąd ostateczny? Czytaliśmy słowa Jezusa: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. A w L. do Rzym. 8:1 Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia.

Ucieczka przed sądem ostatecznym nie jest w religii, czy też w przynależności do religii. Ratunek przed potępieniem nie jest w Dziesięciu Przykazaniach. Ratunek jest w osobie. W żywej i żyjącej osobie. Ratunek jest w jednej jedynej osobie, w osobie Jezusa Chrystusa. Tak jak czytamy w Galacjan 3:13:

Z tego przekleństwa Prawa (przekleństwa Dziesięciu Przykazań) Chrystus nas wykupił - stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie – Czy był taki dzień w twoim życiu, że przez złożenie pełnego i całkowitego zaufania w osobie Jezusa Chrystusa zostałeś wykupiony, zostałaś wykupiona z przekleństwa prawa Dziesięciu Przykazań?

 

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!