Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

2 Ks. Samuela 8:15+18
Dawid panował nad całym Izraelem, wykonując sąd i sprawiedliwość nad całym swoim ludem.  Benajasz, syn Jojady, sprawował dowództwo nad Keretytami i Peletytami, a synowie Dawida byli kapłanami.

 

W Starym Testamencie była grupa ludzi, którzy byli kapłanami.

 

Pytanie: Którzy ludzie są kapłanami Pana Boga dzisiaj?

 

1 L. Piotra 2:3‑5+9
...jeżeli tylko zasmakowaliście, że słodki jest Pan.  Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.
Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła,

 

Pan Bóg postanowi; aby w czasach Izraela istniała grupa ludzi, którzy mieli do spełniania różne powinności i nazwani byli kapłanami.  Z chwilą śmierci Chrystusa i po Jego zmartwychwstaniu, funkcja ta, według postanowienia Bożego przestała istnieć.  Kapłani nie byli już dłużej potrzebni. Dlaczego? 

 

Bardzo jasno i wyraźnie tłumaczy nam to List do Hebrajczyków, szczególnie rozdziały 8, 9 i 10   Apostoł Piotr podsumowuje to w skrócie, gdy pisze: jeżeli tylko zasmakowaliście, że słodki jest Pan. ... jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem

 

Zwróćmy uwagę że jest tu podany warunek. : jeżeli tylko zasmakowaliście, że słodki jest Pan.  To znaczy jeżeli poznasz prawdę i w ten sposób poznasz kim jest Chrystus, wybierzesz go na swojego Pana, stajesz się kapłanem Pana Boga.  W wierszu 7, ap.  Piotr dodaje: Dla was którzy wierzycie... to znaczy, ci którzy zawierzyli swoje życie obecne i po śmierci Chrystusowi, stali się   wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła.

 

Dlatego, według postanowienia Bożego, ludzie obecnie nie dzielą się na świeckich i duchownych, ale na przynależących do Chrystusa, albo nie przynależących.  Ci którzy wybrali Chrystusa jako jedynego Pana i Króla swojego życia są kapłanami Boga.  W ten sposób, mają oni przywilej i powinni głosić innym Słowo Boże, Chrystusa i dawać świadectwo ludziom co Chrystus uczynił i co czyni w ich życiu.  Jest jeszcze jeden element, który należy tu podkreślić.  Jeżeli jesteś kapłanem Pana Boga, według planu Bożego podanego w Piśmie Świętym , to na pewno wiesz o tym.  Jeżeli nie wiesz, to jednym z ważnych powodów że nie wiesz jest ten, że nie jesteś.  Dotyczy to tak kobiet, jak i mężczyzn.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte.  Poznaj dokładnie naukę Bożą.  Bo jest nauka religii i nauka Boża.  Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd.  Pamiętaj, chodzi o wielko stawkę, bo chodzi o twoje życie.  Teraz i na wieczność.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!