Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

L. do Hebr 4:11‑13
Śpieszmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie szedł za tym samym przykładem nieposłuszeństwa.  Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.

 

Pytanie:   Który dzień tygodnia jest najlepszym aby pojednać się z Panem Bogiem?

 

L. do Hebr 4:6‑7
Wynika więc z tego, że wejdą tam niektórzy, gdyż ci, którzy wcześniej otrzymali dobrą nowinę, nie weszli z powodu /swego/ nieposłuszeństwa, dlatego Bóg na nowo wyznacza pewien dzień ‑ "dzisiaj" ‑ po upływie dłuższego czasu, mówiąc przez Dawida, jak to przedtem zostało powiedziane: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych.

 

Jak czytamy w innym miejscach Pisma Świętego, Pan Bóg przemawia; do nas ludzi na różne sposoby.  Przez to co nas otacza.  Kiedy patrzymy na przyrodę, zwierzęta, planety, gwiazdy i jeśli potrafimy być uczciwi wobec siebie, musimy przyznać że tak zwana matka natura nie mogła tego uczynić.  Niestety, wielka liczba potężnych głów wychylających się spoza katedr uniwersyteckich i akademickich twierdzi że to wszystko powstało przez przypadek.  Na przestrzeni wieków nic się nie zmieniło.  Potężne mózgi przybywały i odchodziły nigdy nie poznając i nie uznając prawdy.  Dlaczego?  Bo mózgiem nie można obj¹ć Stwórcę i to co On stworzył.
W pierwszym zdaniu Listu do Hebrajczyków czytamy:   Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. 

 

Różnymi sposobami przemawia; do ludzi Pan Bóg, a teraz, na końcu przemawia do nas przez swojego Syna.  Nie tylko mówi On , ale też wyznaczy; dzień.  Dzień podjęcia ważnej decyzji.  Przyjmiesz Jego słowo albo nie przyjmiesz. Który dzień jest najlepszym aby pojednać się z Panem Bogiem?  Dniem tym jest dzisiaj!  Dlaczego dzisiaj?  Bo dzień wczorajszy już minął i nie powróci. A dzień jutrzejszy nie należy do ciebie.  Nawet, gdy jesteś młodym i zdrowym, nikt ci powie na pewno że dzień jutrzejszy należy jeszcze do ciebie.  Religie wymyśliły różne baśnie, które sięgają aż poza grób aby pocieszać ludzi, ale my przecie) nie chcemy się łudzić, chcemy słuchać Bożej Prawdy. 

 

Dlatego jeśli twoja wola skłania cię aby właśnie  dzisiaj pojednać się z Panem Bogiem , uczyń to teraz.  W bardzo prostych, naturalnych słowach Powiedz Panu:  Panie Jezu.  Tu gdzie jestem i - tak jak jestem  - przychodzę do Ciebie w moim posłuszeństwie.  Wyznaję i przyznaję się przed Tobą - że jestem grzesznikiem  - i że żadne ludzkie sposoby - nie uwolnią mnie od tego.  Ty jedyny masz moc i władzę.  Masz moc aby i mnie oczyścić - ze wszystkich moich grzechów, - raz i na zawsze.  Oczyścić i stawić  przed Ojcem w niebie - jako sprawiedliwego.  Sprawiedliwego nie dzięki moim zasługom - ale przez Twoje zasługi, - twoje cierpienia i Twoją krew.  Wierzę że to co uczyniłeś, uczyniłeś dla mnie.  Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: On (Jezus) wziął na siebie nasze słabości (grzechy) i nosił nasze choroby.  (Mat. 8:17)  Przyjmuję to według słowa Twojego  i Twojego przyrzeczenia.

Bo napisane Jest: Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rzym: 10:9-10)  Ja wierzę w to co napisane jest i wyznaję to co napisane jest. Dziękuję za Twoją miłość - i za to co dla mnie i za mnie uczyniłeś.  Pragnę teraz żyć dla Ciebie  i według Twojej woli.  Amen.

 Jeśli słowa tej krótkiej modlitwy były szczerymi słowami, masz życie wieczne według Bożego przyrzeczenia.  Niech ten dzień  dzisiaj  będzie pierwszym dniem twojej niezwykłej podróży z Panem.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte.  Poznaj dokładnie naukę Bożą.  Poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża.  Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd.  Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie.  Teraz i w wieczności

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!