18 - Po co Przykazania? Coś dla rodziców

 

List do Rzymian 7:7-9

Cóż więc powiemy? Czy Prawo jest grzechem? żadną miarą! Ale jedynie przez Prawo zdobyłem znajomość grzechu. Nie wiedziałbym bowiem, co to jest pożądanie, gdyby Prawo (Boże) nie mówiło: Nie pożądaj. Z przykazania tego czerpiąc podnietę, grzech wzbudził we mnie wszelkie pożądanie. Bo gdy nie ma Prawa, grzech jest w stanie śmierci. Kiedyś i ja prowadziłem życie bez Prawa. Gdy jednak zjawiło się przykazanie - grzech ożył,

 

Pytanie: Czy Twoje dziecko – gdy nieposłuszne, może stać się posłuszne?

 

1 list do Koryntian 6:12

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

 

Aby to łatwiej zobaczyć przenieśmy się tam do początku. Gdy Adam i Ewa nie znali jeszcze zła, ale znali tylko dobro. Kiedy nie znali jeszcze złego (Szatana) ale znali tylko Dobrego Boga, gdyby wtedy urodzili dziecko, ich dziecko byłoby posłuszne, całkowicie posłuszne rodzicom i posłuszne kochającemu Stwórcy.

Jednak, gdy Adam i Ewa przez ich nieposłuszeństwo Stwórcy poznali zło i poznali tego od kogo zło pochodzi, (Szatana) gdy urodzili dziecko, dziecko tak jak i oni urodziło się nieposłuszne rodzicom i nieposłuszne Bogu. Gdy Adam miał sto trzydzieści lat, urodził mu się syn, podobny do niego jako jego obraz, i dał mu na imię Set. (Ks. Rodzaju 4:3) Niektórzy nazywają to grzechem pierworodnym. Po akcie nieposłuszeństwa Adama, Adamowi urodził się syn, podobny (nie do Stwórcy) ale podobny nieposłusznemu Adamowi. Po prostu kopia zbankrutowanego Adama. 

 

Twoje dziecko rodzi się nieposłuszne rodzicom i nieposłuszne Stwórcy. Niezależnie ile kropel wody użyje kapłan nad dzieckiem, niezależnie ile znaków swoją ręką wykona kapłan nad Twoim dzieckiem, Twoje dziecko jest i będzie nieposłuszne rodzicom i będzie nieposłuszne Bogu. Dlaczego? Bo Twoje dziecko urodziło się nieposłuszne. Ani kilka kropel wody, ani żaden hokus-pokus dokonane nad dzieckiem nie zmieni tego faktu.

 

Gdy dziecko nie chodzi jeszcze, dziecko żyje bez Prawa. Rodzice mówią do dziecka piękne słodkie słowa – "o jakie słodkie, moje niewinne."  Rodzice pokazują różne ciekawe zabawki, dziecko nie słyszy słów zakazu „nie wolno” i dziecko żyje bez Prawa, albo inaczej - nie żyje jeszcze pod Prawem.

  

Apostoł Paweł tak przedstawia to w L. do Rzymian 7:8-9, (w tej sytuacji będzie łatwiej to widzieć, gdy przeczytamy 9 i 8)

I ja żyłem kiedyś bez Prawa (oddzielony i nieświadomy Prawa) lecz gdy przyszło Przykazanie „nie wolno” grzech ożył a ja umarłem (zostałem skazany na śmierć przez Prawo Boże.)

Grzech przez Przykazanie otrzymał bodziec (aby „wyrazić” siebie) i wzbudził we mnie wszelką pożądliwość, bo bez Prawa grzech jest martwy, (świadomość, „sens” o nim nie jest aktywna i nie jest żywotna)

 

Zauważ, czym więcej mówisz swojemu dziecku „nie wolno” tym więcej twoje dziecko pożąda aby czynić to, co zakazujesz.

 

Jeden z przykładów rodziny w Polsce. Rodzina ta była fajną rodziną spotykając ich kiedykolwiek. Ojciec był lubiany przez wszystkich. Jednak ojciec nie był autorytetem w rodzinie. Autorytetem była matka. Mała córka, kiedykolwiek wychodziła na zewnątrz domu i wracała do domu często słyszała słowa od swojej mamy: - znów jesteś brudna, ubrałam ci czystą koszulę i znowu jest brudna. Czy nie możesz bawić tak, aby być czysta?

 

 Oskarżenia, zakazy – nie wolno. Słowa te czyniły swoją brudną robotę w świadomości i podświadomości dziecka. Kochająca matka, przez swoje słowa kształtowała zniewolenie u swojego dziecka, które później, przez długie lata były jakby duchem prześladowczym i obsesją czystości ubrań i odzieży.

Czym więcej mówisz swojemu dziecku „nie wolno” tym więcej twoje dziecko pożąda aby czynić to, co zakazujesz. Następnie konsekwencją tych zakazów to strach, lub bunt. Strach, który może zamienić się w fobię lub obsesję – w powyższym przypadku zamieniło się w obsesję, w niewolę czystości.

  

Autentyczna historia z USA. Kilkuletni chłopak mieszkał z matką (to była druga jego matka, bo pierwsza zmarła zaraz po jego urodzeniu,) bardzo kusiło go aby bawić się zapałkami. Zapalał zapałkę, trzymał chwilę w palcach i wyrzucał. Miał odczucie że może to robić cały dzień i nie znudzi się. Matka zakazała, (nie wolno) zabraniała mu palenia zapałek co bardzo go irytowało i był zły na matkę. Odwiedzał też swoją babcię i skarżył się że matka nie pozwala mu czynić to co on tak bardzo lubi.

 

Jednego dnia babcia kupiła duże pudełko zapałek, były tam zapałki do palenia na cały dzień. Babcia posadziła go przy stole i powiedziała aby palił zapałki jedna po drugiej aż skończy wszystkie zapałki. Był bardzo ucieszony i szczęśliwy. Gdy minęła godzina jego palenia powiedział, że chciałby to skończyć bo jest znużony. Babcia powiedziała, że ma palić zapałki aż wypali wszystkie. Upływały kolejne minuty a on coraz bardziej prosił babcię, że ma już dość palenia zapałek. Babcia nie ustępowała, musisz skończyć wszystkie. Upłynęło jeszcze trochę czasu a on prosił, nalegał że dość, że musi, że nie może już więcej. Od tamtego czasu ani raz nie wspomniał ani matce ani babci że chce palić zapałki.

 

Może znasz kogoś lub jesteś jednym z rodziców, kto jest autorytetem w rodzinie, lub chce być autorytetem i w trosce o swoje dziecko każdego dnia mówi i powtarza - nie wchodź tam, nie wchodź tu, nie idź tą stroną, nie siedź tak, nie siedź tam, nie idź tak, nie stój tutaj … i podobne. Wypowiada słowa „nie wolno” mocno, czasem ostro i karcące w swoim tonie.

 

Może wyglądać jakby dziecko nie przejmowało się takimi słowami, ale czy na pewno? Jesteś dla dziecka autorytetem, czy twoje słowa nie rzeźbią w nim osobowość i osobę, która później będzie dla niego pomocna lub będzie kłodą u nogi? Nie potrafisz ocenić jak tego rodzaju karcenie działa na dziecko. Czy rodzi zniechęcenie, czy niepokój, czy bezradność, bezsilność, czy rodzaj buntu? Może zapytanie dziecka przybliżyłoby odpowiedź co dzieje się u niego w środku.

Może twoje dziecko potrzebuje nowe imię. Imię, które przypominałoby mu raczej mocnego, błogosławionego zwycięzcę. Poniższe historie pomagają nam zrozumieć jak to pracuje.

 

Inna historia, z Anglii. Syn królowej Anglii miał dwóch swoich synów. Gdy byli bardzo młodzi, byli nieśmiali. Ojciec powiedział im że pójdą razem na spotkanie ze znanym dostojnikiem z zagranicy. Synowie powiedzieli ojcu że się boją. “Tato, nie wiemy co mówić, co robić, ani jak się zachować.” Książę spojrzał na swoich chłopców i powiedział: “po prostu pamiętajcie Kim jesteście.” 

 

Autentyczna historia z terenu USA. Firma aby wynagradzać pracowników za ich zasługi mieli zwyczaj ogłaszania "najlepszy pracownik miesiąca," - najlepszy pracownik ostatniego miesiąca. Zapraszali taką osobę na "lunch" dziękowali za wspaniałą pracę dotąd, dawali dyplom i prezent. 

 

Jeden z wyróżnionych pracowników (w Chrystusie narodzony Chrześcijanin) zapytany co znaczy dla niego takie wyróżnienie za jego zasługi odpowiedział, że ta nagroda, to wyróżnienie i to nowe imię nie przyjmuje jako jego zasługę, ale jako dyplom z nową inspiracją do życia – do pracowania według standardu tego wyróżnienia – najlepszy pracownik !

 

Aleksander Wielki mając takie imię był uważany w tamtych czasach jako wielki i niezwyciężony. Przyprowadzono do niego żołnierza który nie wypełniał oczekiwań żołnierza. Aleksander Wielki zapytał go – jakie jest twoje imię? Aleksander, odpowiedział żołnierz. Jeśli twoje imię jest Aleksander, to będziesz żył według tego imienia, albo musisz zmienić swoje imię.

 

Pan Bóg czasem zmieniał imiona ludzi, gdy powoływał ich do nowej roli. Np. imię Abram na Abraham, imię Szaweł na Paweł. Syn Krzysztofa Kolumba, Ferdynand, w biografii o ojcu podaje, że oryginalne imię i nazwisko ojca brzmiało Cristobal Colon. Później Kolumb zmienił swoje imię i podpisując się formował tak, aby kojarzyło się z Chrystusem.

 

Każdy nowo-narodzony w Jezusie otrzymuje nowe imię przed Bogiem. Jego stare imię – grzesznik zamienione zostaje na nowe imię – święty, kiedy rodzimy się na nowo w Jezusie, otrzymując Jego świętość. I wtedy Bóg patrząc na nowo-narodzonego, na swoje nowe dziecko, szeptem mówi: jesteś święty, żyj jak święty! Twoje dziecko potrzebuje nowe, lub odpowiednie uzupełniające imię. A wtedy potrzebuje przypominania i motywacji aby żyć, postępować według tego nowego imienia. Dla przykładu załóżmy że twoje dziecko ma imię Jakub.

 

Jeśli uznasz to za dobre, to może do imienia – Jakub dodasz mu drugie imię. Mogłoby to być imię np. Jakub – Rycerz, czy Kochany-Jakub, Jakub – Śmiałek, Jakub – Jak-Dawid, czy podobne i wtedy zamiast karcić Jakuba za każdą pomyłkę, błąd, poślizg, raczej przypominać i motywować go - Jakub–Rycerz tak nie robi! Jakub–Jak-Dawid tak nie postępuje, Kochany-Jakub tak nie czyni !

Chodzi o to aby Jakub wzrastał w przekonaniu – wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest dobre dla mnie. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest z korzyścią dla mnie. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

 

Gdy to użyjesz, zastosujesz, twoje dziecko – gdy nieposłuszne, stanie się posłuszne, gdy zobaczy różnicę między Prawem „nie wolno” w zakazach, a łaskawością w miłości, która prowadzi do wolno-ści: Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę. (1 list do Kor. 6:12)

 

Zobacz listę poniżej. Jest to lista imion hebrajskich, nie wszystkich, ale niektórych. W hebrajskim języku imię coś znaczy, coś oznacza. A może z tej listy wybierzesz jakieś imię, może razem z dzieckiem.

 

Abiju - Bóg jest (mój) ojciec

Bernice - zwycięzca wśród ludzi

Dawid - ukochany

Delajasz - Bóg wyzwolił

Eldad - Bóg pokochał; (Kogo Bóg kocha?)

Eleazar - Bóg jest pomocnikiem; (Bóg pomógł)

Elchanan - Bóg jest łaskawy

Eliaszib - Bóg przywraca

Elidad - Bóg pokochał; (kogo Bóg pokochał)

Elifas - (mój) Bóg jest siłą;

Elisha - Bóg jest zbawieniem

Eluzai - Bóg jest moją siłą

Emmanuel - Bóg z nami

Ezechiel - Bóg wzmocni

Gabriel - Boży człowiek

Haniel - łaska albo upodobanie Boże

Hezeki - siła Boga

Izajasz - Bóg zbawił; Bóg jest pomocnikiem

Jahdiel - Bóg czyni szczęśliwym; (zjednoczenie z Bogiem)

Jerachmeel - Bóg ma litość lub współczucie

Joezer - Bóg jest pomocą

Joha - Bóg ożywia albo (daje) życie

Joshus - Bóg zbawia

Kabzeel - Bóg składa lub jednoczy

Korban - ofiara dla Boga

Lazarus - Bóg pomógł

Lael - poświęcony Bogu

Magdiel - pochwała Boga

Mehetabel - Bóg błogosławi; Bóg czyni dobro

Nehemiasz - Bóg pociesza; pocieszenie Boga

Neiel - mieszkanie Boga

Natanael - Boży dar

Nikodem - zwycięski (wśród ludzi)

Obaiah - sługa czy czciciel Boga

Otniel - Bóg jest (moją) siłą; potężny

Pedahel - Bóg zbawia lub uwalnia

Raquel - przyjaciel Boga

Tabeel - Bóg jest dobry

Tobiasz - Bóg jest dobry

Husyjel - siła Boga

Zabdiel - dar Boga

Zebedeusz - Bóg dał lub nadał

Zuriel - Bóg jest skałą; Skała Boga

 

   Jeżeli masz córkę, możesz zaadoptować jedno z imion dla córki, na przykład:

Neiel=i - mieszkanie Boga

Natanael=a - Boży dar

Nikodem=i - zwycięski (wśród ludzi)

Obaiah=a - sługa czy czciciel Boga

Otniel=a - Bóg jest (moją) siłą; potężny

Pedahel=a - Bóg zbawia lub uwalnia

Raquel=a - przyjaciel Boga

Tabeel=a - Bóg jest dobry

Tobiasz - Bóg jest dobry

Husyjel=a - siła Boga

Zabdiel=a - dar Boga

Zebedeusz - Bóg dał lub nadał

Zuriel=a - Bóg jest skałą; Skała Boga

 

  Kiedy Twoje dziecko ma 5-6-7 lat nie jest za wcześnie aby dziecko poznało (z pomocą rodziców) i doświadczyło nowego narodzenia w Jezusie. Gdy to się stanie Twoje dziecko – gdy nieposłuszne, stanie się posłuszne. ===> Zobacz to,

  

Drukuj E-mail

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!