19 - Po co przykazania?

List Jakuba 2:15-18
Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają ubrania lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta! - a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała - to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków.


Pytanie: Czy tylko wiara i łaska liczy się przed Bogiem, a dobre uczynki nie liczą się?


List do Efezjan 2:8-10
Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie przez dobre uczynki, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.

 

Od czasu do czasu spotykamy osobę która pokazuje siebie jako obrońcę Prawa Bożego. Osoba ta sprzeciwia się nauce o łasce Bożej, mówiąc: mówicie tylko o wierze i o łasce, o wierze i łasce, a co, dobre uczynki nie liczą się przed Bogiem?

 

Najpierw należy uzgodnić o jakiej wierze mówimy, gdy mowa o wierze. Większość Polaków gdy myślą, czy mówią o wierze mają na myśli religię. Np, gdy słyszymy – “jakiej wiary jesteś?” Osoba wprost pyta się, do jakiej religii należysz?

 

Pismo Święte gdy mówi o wierze nie mówi o religii. Gdy Biblia mówi o wierze, mówi o wierze w żywego Boga, o wierze w Stwórcę nieba i ziemi. Gdy Pismo Święte stawia pytanie, czy wierzysz? Jest to pytanie czy ufasz Bogu, czy ufasz Jezusowi, czy wierzysz w to co jest napisane w Biblii. Bo tylko taka wiara liczy się przed Stwórcą nieba i ziemi.

 

Teraz możemy powrócić do naszego pytania: “Czy tylko wiara i łaska liczy się przed Bogiem, a dobre uczynki nie liczą się?” Czy to co pisze ap. Paweł jest sprzeczne z tym co pisze Jakub? Czy Jakub sprzeciwia się Pawłowi? Czy występuje konflikt w tym jak rozumie te sprawy ap. Paweł a jak rozumie Jakub? Zobaczmy bliżej.

 

Gdy sprawdzimy to, widzimy że był taki czas gdy ap. Paweł był zawziętym obrońcą Prawa Bożego. Tych, którzy mówili o łasce Bożej w Jezusie, Paweł prześladował, więził i powodował dużo cierpień. Czynił on to wszystko w mocnym przekonaniu, że wykonuje dobre uczynki przed Bogiem.

 

Co Paweł (wtedy Szaweł) usłyszał od Jezusa w drodze do Damaszku? “Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” (Dz. Apost. 9:4) Był to moment szoku i był to dzień zwrotny w życiu tego – “wykonującego Przykazania Boże człowieka.”

Czy jednak jest konflikt w tym co pisze ap. Paweł a tym co pisze Jakub? Każdy kto nad tym rozmyśla niech przeczyta List do Rzymian rozdział 3. Jest to list pisany przez ap. Pawła. Ostatni werset tego rozdziału jest kluczowym i bardzo ważnym. Czy więc przez wiarę obalamy Prawo (Boże)? Żadną miarą! Tylko Prawo właściwie ustawiamy.

 

Tak, to jest odpowiedź dla tych, którzy wierzą że to co pisze ap. Paweł, a to co pisze Jakub są w sprzeczności ze sobą. Nie, nie są w konflikcie i nie są w sprzeczności, ale aby to widzieć i aby to rozumieć, należy ustawić to we właściwej kolejności. W jakiej kolejności należy to ustawić? Widzimy to gdy czytamy List do Efezjan 2:8-10. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z przez (dobre) uczynki, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.

 

Co tu znajdujemy? Jeśli nie przyjmiesz daru Bożego z łaski, twoje dobre uczynki wcale i nigdy ci nie pomogą. Przez swoje dobre uczynki nigdy nie dosięgniesz Boga. Gdy uwierzysz, gdy zaufasz Jezusowi, doświadczysz nowego narodzenia, staniesz się nowym stworzeniem (w Jezusie), staniesz się dzieckiem Bożym i wtedy, dopiero wtedy Pan Bóg spojrzy na twoje dobre uczynki - które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.

 

Gdy uwierzysz, gdy zaufasz Jezusowi, doświadczysz nowego narodzenia, staniesz się nowym stworzeniem (w Jezusie), staniesz się dzieckiem Bożym i wtedy, dopiero wtedy twoje dobre uczynki będą autentycznym i naturalnym rezultatem twojego nowego narodzenia w Jezusie Chrystusie.

 

To znaczy, WŁAŚCIWA, ZDROWA EWANGELIA ŁASKI, TO NIE JAK ŻYĆ, ALE JAK WIERZYĆ!! (J. Prince) Gdy znajdziesz, gdy poznasz to jak wierzyć, za tym pójdzie zmiana Twojego życia!! Bo napisane jest: „Sprawiedliwy (ten usprawiedliwiony łaską) z wiary (przez wiarę i mocą wiary) żyć będzie.” (List do Galacjan 3:11)

 

Gdy poznasz i doświadczysz jak dużo dobrego uczynił Jezus dla ciebie, wtedy autentycznie i naturalnie zapragniesz czynić dobrze i tylko dobrze. Gdy przez wiarę przyjmiesz dobre uczynki Jezusa, stanie się to zasianym ziarnem, które da obfite plony w wielu dobrych i miłych dla Boga – uczynkach.

 

Wtedy również zrozumiesz że nie ma konfliktu ani sprzeczności w tym co pisze ap. Paweł a tym co pisze Jakub. Zrozumiesz też co znaczy to ważne zdanie: Czy więc przez wiarę obalamy Prawo (Boże)? Żadną miarą! Tylko Prawo (10 Przykazań) właściwie ustawiamy.

 

   

Drukuj E-mail

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!