5 - Po co Przykazania? Czy uczynią cię świętym?

Rzymian 7:12
Prawo (Boże) samo jest bezsprzecznie święte. Święte, sprawiedliwe i dobre jest też przykazanie (Boże).

 

Pytanie: Przykazania Boże są święte, ale czy Przykazania Boże uczynią cię świętym?     

 

Rzymian 7:12-14
Prawo (Boże) samo jest bezsprzecznie święte. Święte, sprawiedliwe i dobre jest też przykazanie (Boże). A więc to, co dobre, stało się dla mnie przyczyną śmierci? Żadną miarą! Ale to właśnie grzech, by okazać się grzechem, przez to, co dobre, sprowadził na mnie śmierć, aby przez związek z przykazaniem grzech ujawnił nadmierną swą grzeszność. Wiemy przecież, że Prawo jest duchowe. A ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu.

 

Przykazania Boże są święte, ale czy Przykazania Boże uczynią cię świętym? Nie. Nigdy! Przykazania Boże są lustrem dla ciebie. Stajesz przed przykazaniami jak przed lustrem i widzisz jaki jesteś. Stajesz przed przykazaniami jak przed lustrem i widzisz jaka jesteś.

 

Przykazania Boże mówią i pokazują kim jesteś człowieku. Przykazania Boże mówią i pokazują kim powinieneś być człowieku. Przykazania Boże mówią i pokazują że jesteś grzeszny i że jesteś na zgubnej drodze. Przykazania Boże mówią ci że będziesz potępiony, bo gdy złamałeś raz jedno przykazanie, to złamałeś wszystkie przykazania, jak czytamy w Liście Jakuba 2:10: Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie.

 

Te same przykazania pokazują, że powinieneś być świętym. Przykazania Boże wymagają od ciebie aby być świętym. Przykazania Boże żądają od ciebie aby być świętym, ale Przykazania Boże nie dają żadnej mocy, aby stać się świętym. Przez próby wypełniania Przykazań Bożych nigdy, nigdy nie staniesz się świętym. Tak jak czytamy w Rzymian 3:20…jako że z uczynków Prawa (przez wypełnianie Dziesięciu Przykazań) żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego (Bożych) oczach. Przez Prawo (przykazania) bowiem jest tylko większa znajomość grzechu. Powiedzmy to bardziej współczesnym językiem. Żaden człowiek nie może być usprawiedliwiony przed Bogiem na podstawie (dobrych) uczynków nakazanych przez Prawo Boże. Bo właśnie Prawo (Dziesięć Przykazań) uświadamia mu, że zgrzeszył i że grzeszy.

 

Przykazania Boże są lustrem dla ciebie. Lustro pokazuje ci kim jesteś. Ale czy lustro zmieni twój wygląd? Czy kiedykolwiek oczekujesz od lustra, że lustro zmieni twój wygląd? Nie. Nigdy! Dokładnie tak samo jest z Przykazaniami Bożymi. Dokładnie tak jest z ludźmi którzy mają nadzieję że kiedyś uda im się stać świętym przez wypełnianie Przykazań Bożych. Przykazania Boże są święte, ale czy Przykazania Boże uczynią cię świętym? Nie. Nigdy!

 

Jeśli to wszystko jest -nie i -nigdy, to po co Pan Bóg dał Przykazania? Odpowiedź znajdujemy w Galacjan 3:22-24:  Lecz Pismo poddało wszystko pod /władzę/ grzechu, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż Prawa (Przykazań) i trzymani w zamknięciu (przez Prawo) aż do objawienia się wiary. Tym sposobem Prawo (Dziesięć Przykazań) stało się dla nas wychowawcą, (nauczycielem, przewodnikiem) /który miał prowadzić/ do Chrystusa, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie.

 

Stajesz przed lustrem, widzisz że wyglądasz okropnie i beznadziejnie, czy wtedy wołasz do lustra i prosisz o zmianę? Nie. Nigdy! A co robisz aby twój wygląd i twoja sytuacja zmieniła się? Szukasz specjalisty. Poszukujesz specjalisty, który zna się na tym i wie co z tym zrobić i zna sposoby jak twój wygląd naprawić, czy zmienić. Lustro nigdy nie było uczynione po to aby zmienić twój wygląd, ale tylko po to aby ci pokazać jak wyglądasz. Dokładnie tak samo, Przykazania Boże nigdy nie były dane po to aby uczynić cię świętym, ale po to aby ci pokazać jak wyglądasz i kim jesteś. Tak jak czytaliśmy przed chwilą: Tym sposobem Prawo (Dziesięć Przykazań) stało się dla nas wychowawcą, (nauczycielem, przewodnikiem) /który miał prowadzić/ do Chrystusa, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie.  Potrzebujesz specjalisty. Tym jedynym specjalistą jest Jezus Chrystus.

 

Przykazania Boże są święte, ale czy Przykazania Boże uczynią cię świętym? Nie. Nigdy! Prawo Boże, Przykazania Boże mówią i pokazują kim jest człowiek. A jak jest z łaską Bożą? Łaska Boża mówi i pokazuje kim jest Bóg. Kim jest Bóg w Jezusie Chrystusie. Dlaczego jest tak ważne aby mówić i aby pamiętać, „Bóg w Jezusie Chrystusie?” Bo Bóg w Jezusie Chrystusie jest Bogiem łaski. Bóg poza Jezusem Chrystusem jest Bogiem srogiego Prawa. Bóg poza Jezusem Chrystusem, jak czytamy w L. do Hebrajczyków, jest ogniem pochłaniającym. Bóg poza Jezusem to Ten, którego spotkasz na sądzie ostatecznym aby tam otrzymać wyrok potępienia i spędzić wieczność w jeziorze ognia. Bóg poza Jezusem to ten Bóg, który mówi: gdy zgrzeszyłeś raz, umrzesz, zginiesz. Zgrzeszyłaś raz, jesteś potępiony(a).

 

Dlatego tak ważne jest aby mówić i aby pamiętać, „Bóg w Jezusie Chrystusie” Bo Bóg w Jezusie Chrystusie jest Bogiem łaski. Bo tylko Bóg w Jezusie Chrystusie jest Bogiem łaski. Bóg w Jezusie Chrystusie mówi: Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, … (Jana 15:15)  Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. (Jan. 14:18) … A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. (Mat. 28:20) Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. (Rzym. 8:1) Ale wy (którzy należycie do Jezusa) jesteście narodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym… (1Piotr 2:9)

 

Pytaniem było: Przykazania Boże są święte, ale czy Przykazania Boże uczynią cię świętym? Najlepiej wyjaśnia nam to apostoł Piotr. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, (ludem Bogu na własność przeznaczonym). Jesteście święci, jesteście nabyci, jesteście wykupieni. Jeśli nabytym, to w jaki sposób? Czy przez wypełnianie Przykazań? Nie. Nabytym krwią Jezusa Chrystusa. Wykupionym krwią Jezusa Chrystusa. A apostoł Paweł dodaje:  Za /wielką/ bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele! (1 Kor 6:20) Bo przykazania Boże mówią i pokazują kim jest człowiek poza Jezusem. Łaska Boża mówi i pokazuje kim jest Bóg. Kim jest Bóg w Jezusie Chrystusie.

Drukuj E-mail

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!