6 - Po co Przykazania?

Ew. Jana 3:18-19
Kto wierzy w Niego, (Jezusa) nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki.

 

Pytanie: Jakie jedno oskarżenie na sądzie ostatecznym jest potrzebne i wystarczające aby cię skazać na wieczne potępienie?

 

List Jakuba 2:10
Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, (Dziesięć Przykazań) a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie.

 

Ile grzechów popełnili Adam i Ewa aby zostali wyrzuceni z raju, i aby z ich powodu zło weszło na ziemię i na ludzi? Jeden grzech. Gdy wisisz na łańcuchu, który składa się z dziesięciu ogniw i jedno z ogniw zerwie się, spadniesz i zginiesz. Tylko jedno zawiedzie, zginiesz.

 

Takie jest prawo. Na takich zasadach działa Dziesięć Przykazań. Złamałeś jedno Przykazanie, złamałeś Prawo, dlatego pozostałe dziewięć nie pomogą ci. Dlatego że ponosisz winę za wszystkie.
Aby być usprawiedliwionym przed Bogiem przez wypełnianie Dziesięciu Przykazań, byłoby to możliwe jedynie, gdybyś wypełniał wszystkie Przykazania 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu i przez całe swoje życie. Jedną jedyną osobą, która mogła to uczynić był Jezus Chrystus.

 

Dlatego w L. do Rzymian 3:10-12 czytamy: Jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma, kto by rozumiał, nie ma, kto by szukał Boga; Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie ma, kto by czynił dobrze, nie ma ani jednego. Gdy raz coś małego ukradniesz, jak cię nazywają? Złodziejem. Gdy raz skłamiesz, jak cię nazywają? Kłamcą.

 

Pytaniem było: Jakie jedno oskarżenie na sądzie ostatecznym jest potrzebne i wystarczające aby cię skazać na wieczne potępienie? Tym jedynym wystarczającym oskarżeniem jest, że nie wypełniłeś Dziesięciu Przykazań, że nie wypełniłaś Dziesięciu Przykazań. Tym jednym oskarżeniem jest, że gdy nie wypełniłeś raz jednego Przykazania, nie wypełniłeś wszystkich Przykazań. Bo w Biblii pisze, że Przykazania Boże były dane po to aby je wypełniać. Przykazania były dane po to aby je wypełniać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i przez całe życie i aby ani jeden raz nie zrobić błędu.

 

W L. do Galacjan 3:10, czytamy: Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach Prawa, (którzy polegają na Dziesięciu Przykazaniach) ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa.

 

Przeklęty każdy. Dlaczego przeklęty każdy? Bo każdy nie wypełnia Przykazań Bożych. Jesteś potępiona, jesteś przeklęty. Dlaczego? Bo nie wypełniasz Dziesięciu Przykazań. Przed chwilą czytaliśmy też: A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Dlaczego złe? Bo każdy nie wypełnia Przykazań Bożych. Tak, uczynki ludzkie były złe, uczynki ludzkie są złe, bo ludzie nie wypełniają Dziesięciu Przykazań. Wszyscy ludzie zasługują na wieczne potępienie, bo nie wypełniają Dziesięciu Przykazań. Wszystkie uczynki ludzi są złe, bo gdy złamiesz jedno przykazanie, ponosisz winę za wszystkie. Bo gdy uczynisz coś złego, wszystkie twoje uczynki są złe. Takie jest Przykazanie, tak mówi Prawo Boże. Litera Prawa nie ma litości. W literze Prawa nie ma miłosierdzia.

 

Czy jest ucieczka przed tym aby nie być potępionym i przeklętym na zawsze? Czy jest ucieczka przed literą Prawa Bożego? Jakie jest wyjście aby nie być potępionym za nie wypełnianie Dziesięciu Przykazań?
Czytaliśmy przed chwilą: Kto wierzy w Niego, (Jezusa) nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. Dziesięć Przykazań potępią każdego kto znajdzie się na sądzie ostatecznym. Bo prawo nie zna litości, bo Prawo Boże to litera, która oskarża i która domaga się Twojego potępienia. W jaki sposób możesz uniknąć oskarżenia i potępienia? W jaki sposób możesz uniknąć jeziora ognia? Pan Bóg daje nam jeden jedyny sposób. W Ew. Jana 5:24, czytamy słowa Jezusa: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.

 

Jedynym miejscem do ucieczki przed okrutną literą Prawa Bożego to ramiona Jezusa. Jezus otworzył swoje ramiona szeroko na krzyżu. Gdy znajdziesz się na sądzie ostatecznym, jesteś przegranym. Gdy znajdziesz się na sądzie ostatecznym, jesteś już potępioną. Bo na sądzie ostatecznym nie będzie nagród, ale kara. Czy widzieliśmy kiedyś sędziego w sądzie aby wręczał nagrody za dobrą jazdę samochodem? Nie, bo sąd jest po to aby szukać winy. Sąd jest po to aby znaleźć winę, aby znaleźć winnego i aby ukarać. Cała tajemnica polega na tym abyś nigdy nie był na sądzie ostatecznym, abyś nie została powołana na sąd ostateczny.


 

Kto nie pójdzie na sąd ostateczny? Czytaliśmy słowa Jezusa: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. A w L. Do Rzym. 8:1 Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia.

 


Ucieczka przed sądem ostatecznym nie jest w religii, czy też w przynależności do religii. Ratunek przed potępieniem nie jest w Dziesięciu Przykazaniach. Ratunek jest w osobie. W żywej i żyjącej osobie. Ratunek jest w jednej jedynej osobie, w osobie Jezusa Chrystusa. Tak jak czytamy w Galacjan 3:13: Z tego przekleństwa Prawa (przekleństwa Dziesięciu Przykazań) Chrystus nas wykupił - stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie.

 

Czy był taki dzień w Twoim życiu, że przez złożenie pełnego i całkowitego zaufania w osobie Jezusa Chrystusa zostałeś wykupiony, zostałaś wykupiona z przekleństwa prawa Dziesięciu Przykazań?

Drukuj E-mail

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!