7 - Po co Przykazania?

Ew. Mat 5:17
Jezus Mówi:  Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić (Prawo).

 

Pytanie: Co to znaczy: Nie przyszedłem znieść Prawo (Dziesięciu Przykazań), ale przyszedłem wypełnić Prawo?

 

L. do Rzymian 6:23
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

 

Po co jest dane prawo? W jakim celu jest ustanawiane prawo? Prawa państwowe jak i prawa Boże dane są po to aby je wypełniać. Prawa państwowe jak i prawa Boże dane są również po to aby oceniać człowieka, aby określić człowieka, kim człowiek jest. Prawo reguluje zasady postępowania, ale to samo prawo jest również sędzią, bo osądza człowieka.

 

Był czas na ziemi kiedy ludzie żyli bez prawa. Na przykład przed potopem nie było prawa na ziemi, takiego lub podobnego prawa jak mamy obecnie. Nie było Dziesięciu Przykazań. Jedno jedyne przykazanie jakie otrzymali od Boga Adam i Ewa było, że mogą oni spożywać owoce ze wszystkich drzew, oprócz owoców z jednego drzewa, tak jak czytamy w Ks. Rodzaju 2:15-17 Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz.

 

W innych słowach można powiedzieć: Człowieku, gdy zgrzeszysz, umrzesz! Święty Jakub uzupełnia to, pisząc: Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, (wszystkie Przykazania) a przestąpiłby jedno tylko Przykazanie, ponosi winę za wszystkie. (Jakuba 2:10)
A apostoł Paweł pisze: Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, … (Rzym. 6:23)

 

Dużo można rozważać na ten temat, ale nasza odpowiedź powinna być krótka i zwięzła. Krótka i prosta. Jakie było pytanie? Co to znaczy, gdy Jezus mówi: Nie przyszedłem znieść, ale przyszedłem wypełnić Prawo?

 

Co to Prawo mówi? …gdy zgrzeszysz, umrzesz! W jaki sposób Jezus wypełnił to Prawo, które mówi, …gdy zgrzeszysz, umrzesz? Jezus umarł jak grzesznik. Jezus umarł jako grzesznik. To przekleństwo grzechu - gdy zgrzeszysz, umrzesz, Jezus wziął na siebie. To przekleństwo Prawa - gdy zgrzeszysz, umrzesz, ukarało Jezusa. Jak czytamy: Z tego przekleństwa Prawa (Bożego) Chrystus nas wykupił – gdy stał się za nas przekleństwem,  (Gal. 3:13)

 

Każdy kto uczyni Jezusa swoim Panem i Zbawicielem nie będzie karany za swój grzech, bo Jezus już został ukarany. Pan Bóg nie osądza i nie karze dwa razy za grzech, tylko raz. Pan Bóg nie osądza i nie karze dwóch ludzi za ten sam grzech, tylko jednego człowieka.

 

Ktoś powie, to brzmi ciekawie, ale jak to dotyczy mnie? Wśród Polaków jest opowiadana historia z Drugiej Wojny Światowej. W obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu istniało prawo, aby co jakiś czas wykonywać egzekucję śmierci na wybranej grupie ludzi. Zgodnie z tym prawem jednego dnia ustawiono kilkunastu polskich mężczyzn aby ich zgładzić. Wśród tych mężczyzn był człowiek o nazwisku Franciszek Gajowniczek, który miał żonę i dwoje dzieci. Gdy Gajowniczek wołał do Niemców o łaskę i ratunek, wystąpił ksiądz Maximilian Kolbe i powiedział Niemcom aby uśmiercili jego, a oszczędzili życie Gajowniczka. Niemcy wyrazili zgodę i nastąpiła zamiana w czasie wykonywania wyroku śmierci. Czy Niemcy w tym momencie unieważnili prawo? Czy Niemcy w tym momencie zmienili prawo? Nie. Prawo pozostało niezmienne. To że Gajowniczek nie został skazany przez to prawo, było dzięki temu, że w zastępstwie zginął inny człowiek. W zastępstwie zginął ksiądz Kolbe. [Oczywiste jest, że ksiądz Kolbe nie umarł za grzechy Gajowniczka. Zrozumiałe jest, że ksiądz Kolbe nie wziął na siebie grzechów Gajowniczka, bo taki wielki i wyłączny przywilej łaski Bóg dał jedynie i wyłącznie w Jezusie Chrystusie.] (1 List do Tymot. 2:5)

 

Jezus umierając w zastępstwie na krzyżu nie zmienił Prawa Bożego. Jezus wypełnił to Prawo. Wypełnił Prawo, które mówi, że gdy zgrzeszysz, umrzesz. W ten sposób, Jezus nie zlikwidował Prawa Dziesięciu Przykazań, Jezus nie zmienił tego Prawa. To Prawo, …gdy zgrzeszysz, umrzesz, nadal istnieje. To Prawo, …gdy zgrzeszysz, umrzesz, albo zapłatą za grzech jest śmierć jest aktualne do dzisiaj. Jest aktualne i dzisiaj i będzie aktualne aż do dnia sądu Bożego. I będzie sędzię na sądzie ostatecznym.

 

Słowo „umrzesz” (…gdy zgrzeszysz, umrzesz) dotyczy nie tylko śmierci fizycznej człowieka, słowo „umrzesz” mówi tu o odłączeniu człowieka od Boga na wieczność, na nie mający końca czas wieczności.

 

Zwróćmy też uwagę na to, że Niemcy nie pytali się Gajowniczka, czy zasługuje on na darowanie mu życia. Niemcy nie pytali się Gajowniczka, czy jest on dobrym człowiekiem, nie pytali się go czy spełniał dobre uczynki, nie. Darowanie życia, to życie za życie. Była to zamiana, jednego życia za inne życie. Na tym polega łaska, (ułaskawienie) również łaska Boża - życie za życie.

 

Pytaniem dodatkowym jest, czy to Prawo istniejące i dzisiaj dosięgnie ciebie i ukarze ciebie, czy też znalazłeś, znalazłaś schronienie przez wiarę w ramionach Jezusa Chrystusa. Jezusa, który wypełnił już to Prawo. Bóg w sprawiedliwości swojej osądził grzech dając Przykazania. Bóg w miłości swojej do człowieka – do Ciebie zapłacił cierpieniem i krwią za ludzki grzech, wypełniając Przykazania. Prawo Boże wymaga i domaga się kary za każdy grzech. Bo napisane jest, że każdy grzech musi być ukarany. Jezus został ukarany, w ten sposób Jezus wypełnił Przykazania Prawa Bożego.

Drukuj E-mail

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!