11 - Po co Przykazania?

Ew. Jana 8:3-6
Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi.

 

Pytanie: Dlaczego Jezus pisał palcem po ziemi? Co Jezus pisał palcem po ziemi?

 

Ew. Jana 8:3-11
Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, (poruszeni w ich sumieniu) wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię niepotępił?   A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz.

 

Od wielu lat ludzie pytają, dlaczego Jezus pisał palcem po ziemi i co Jezus pisał palcem po ziemi? Nigdzie w Biblii nie znajdujemy odpowiedzi na te pytania, tak wprost. Jednak wejdźmy w tekst, w to co jest napisane i w tamtą sytuację, którą przedstawia nam Pismo Święte i zastanówmy się, dlaczego Jezus pisał palcem na ziemi, a gdy znajdziemy dlaczego pisał palcem na ziemi, już łatwiej będzie domyślać się co Jezus pisał palcem na ziemi.

 

Jak czytamy, palec Boży wypisał Dziesięć Przykazań na kamieniu. (Ks. Powt. Prawa 9:10)  Palec Boży wypisał Dziesięć Przykazań na kamieniu dwa razy, Jezus pisał palcem na ziemi dwa razy. Siódme Przykazanie mówi, Nie będziesz cudzołożył. Prawo Mojżeszowe, które jest częścią Dziesięciu Przykazaniach, mówi: Jeśli się znajdzie człowieka śpiącego z kobietą zamężną, oboje umrą: mężczyzna śpiący z kobietą i ta kobieta. Usuniesz zło z Izraela. Jeśli dziewica została zaślubiona mężowi, a spotkał ją inny jakiś mężczyzna w mieście i spał z nią, oboje wyprowadzicie do bramy miasta i kamienować ich będziecie, aż umrą: młodą kobietę za to, że nie krzyczała będąc w mieście, a tego mężczyznę za to, że zadał gwałt żonie bliźniego. Usuniesz zło spośród siebie. (Ks. Powt. Prawa 22:22-24)

 

Faryzeusze przyprowadzili kobietę pochwyconą na cudzołóstwie, którą według Prawa Bożego należało kamienować. Gdyby faryzeusze ukamienowali tę kobietę, wypełniliby oni to co mówi Prawo Boże. Gdyby przyprowadzili oni tę kobietę do rabina, do kapłana, czy do innego przywódcy religijnego, każdy powiedziałby to samo, wypełnijcie Prawo Boże, ukamienujcie tę kobietę. Jednak w tym przypadku, przed ukamienowaniem kobiety, przyprowadzili ją do Jezusa, mówiąc. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz? …Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi.

 

Palec Boży wypisał Dziesięć Przykazań na kamieniu. Palec Boży wypisał na kamieniu przykazanie: Nie będziesz cudzołożył. Ile lat przetrwa to co jest wypisane na kamieniu? Sto lat, pięćset lat, tysiąc lat? Archeolodzy wykopują kamienie sprzed kilku tysięcy lat, na których nadal można odczytać wyżłobione, czy wygrawerowane napisy. To co wypisane na kamieniu trwa i przetrwa tysiące lat. A jak długo przetrwa to co jest wypisane na ziemi, lub na piasku? Zależy od pogody. Może być widoczne przez kilka tygodni, a jeśli wieje wiatr, to co wypiszemy na ziemi, czy na piasku może zniknąć po kilku minutach. Powołując się na siódme Przykazanie:  Nie będziesz cudzołożył, faryzeusze domagali się odpowiedzi od Jezusa, co mają uczynić z kobietą, która przekroczyła Przykazanie Boże. Jezus nie mógł odpowiedzieć im: siódme Przykazanie, Nie będziesz cudzołożył jest już nieważne. Jezus nie mógł powiedzieć, że siódme Przykazanie jest nieważne, bo napisane jest, że Jezus nie przyszedł znieść, czy zlikwidować Przykazań, ale je wypełnić.

 

Czytaliśmy:…Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. Gdy faryzeusze domagali się wypełnienia siódmego Przykazania, Nie będziesz cudzołożył, co Jezus pisał palcem na ziemi? Jezus mógł pisać siódme Przykazanie, Nie będziesz cudzołożył. Przykazania wypisane na kamieniu przetrwały tysiące lat. Przykazanie wypisane na ziemi, czy na piachu, może przetrwać tylko chwilę.

 

Po chwili Jezus podniósłszy się rzekł do kobiety: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? …I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz.
Jak wyglądałaby ta sytuacja, gdyby kobieta nie spotkała Jezusa? Zgodnie z Przykazaniem Bożym, kobieta zostałaby ukamienowana. Zgodnie z Przykazaniem Bożym, kobieta musiałaby umrzeć. Musiałaby umrzeć w grzechu. To Przykazanie Boże – Nie będziesz cudzołożył potępiłoby ją. Przykazanie Boże – Nie będziesz cudzołożył, wypisane na kamieniu spowodowałoby jej śmierć, kiedy ludzie rzucaliby kamieniami w nią. To znaczy, te bezlitosne, kamienne Przykazanie ukamienowałoby tę kobietę. Przykazania Boże byłyby również sędzią tej kobiety na sądzie ostatecznym.

 

Czytaliśmy: Kiedy (Faryzeusze) to usłyszeli, (poruszeni w ich sumieniu) wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Kobieta pozostała na środku. Kobieta stała na środku, między Prawem Bożym a łaską Bożą. W tym momencie i w tej chwili losy życia i śmierci kobiety rozstrzygały się. Losy potępienia lub ułaskawienia rozgrywały się. Kobieta stała między Przykazaniem wypisanym na tablicach kamiennych i Przykazaniem wypisanym na ziemi. Kobieta stała na środku, między bezlitosnym kamiennym Prawem Bożym a łaską Bożą w Jezusie Chrystusie.

 

Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. Jaki finał tej sprawy byłby, gdyby kapłan, po przyprowadzeniu kobiety pisał na ziemi siódme Przykazanie, Nie będziesz cudzołożył? Czy to zmieniłoby sytuację tej kobiety? Nie, nigdy. Dlaczego? Bo tylko Jezus mógł zamienić Przykazanie wypisane na kamieniu, na Przykazanie wypisane na ziemi. Dlaczego tylko Jezus? Bo tylko Jezus wziął na siebie grzech i grzechy tej kobiety. To przykazanie wypisane na kamieniu zamieniło się na przykazanie wypisane na ziemi lub piasku, dlatego tylko, bo Przykazanie Nie będziesz cudzołożył uśmierciło Jezusa zamiast uśmiercić tę kobietę. To Przykazanie, Nie będziesz cudzołożył potępiło Jezusa zamiast potępić tę kobietę. To Przykazanie, Nie będziesz cudzołożył ukarało Jezusa zamiast ukarać tę kobietę. Jeżeli Prawo Boże ukarało Jezusa, to Prawo nie miało już mocy aby karać kobietę.

 

Jaka nauka wynika z tego dla mnie i dla ciebie? Przykazania Boże wypisane na tablicach kamiennych istnieją już kilka tysięcy lat i nie zostaną wymazane aż do dnia sądu ostatecznego. Przykazania Boże wypisane na tablicach kamiennych są bezlitosne i czekają na każdego człowieka aby go osądzić i potępić. Aby osądzić i potępić teraz i na wieczność.

 

Łaska Boża w Jezusie Chrystusie jest jak Dziesięć Przykazań wypisanych na ziemi, czy na piasku. Łaska Boża w Jezusie Chrystusie nie likwiduje, nie unieważnia Przykazań Bożych, ale eliminuje moc ich bezlitosnego działania. Przykazania Boże wypisane na kamieniu potępiły Jezusa Chrystusa, dlatego nie mają one już mocy bezlitosnego działania wobec tego człowieka, który przez wiarę i zaufanie Jezusowi schroni się w Jezusie Chrystusie, tak jak uczyniła to tamta kobieta.

Drukuj E-mail

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!