15 - Po co Przykazania?

Księga Powtórzonego Prawa 28:58-61
Jeśli nie będziesz wypełniał wszystkich słów tego (Bożego) Prawa - zapisanych w tej księdze - bojąc się chwalebnego i straszliwego tego Imienia: Pana, Boga swego, Pan nadzwyczajnymi plagami dotknie ciebie i twoje potomstwo, plagami ogromnymi i nieustępliwymi: ciężkimi i długotrwałymi chorobami.  Sprawi, że przylgną do ciebie wszystkie zarazy Egiptu: drżałeś przed nimi, a one spadną na ciebie.  Także wszystkie choroby i plagi, nie zapisane w księdze tego Prawa (Bożego), ześle Pan na ciebie, aż cię wytępi (zniszczy).

 

Pytanie: W jaki sposób możesz uniknąć wszystkich chorób, które są na ziemi z powodu tego, że ludzie nigdy nie wypełnili Prawa Bożego, jak Dziesięć Przykazań?

 

List do Galacjan 3:10-13
Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na (swoich dobrych) uczynkach (według Bożego) Prawa, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale  wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa. A że w Prawie (przez wypełnianie Prawa Bożego) nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Prawo (Boże) nie opiera się na wierze, lecz /mówi/: Kto wypełnia przepisy (Prawa), dzięki nim żyć będzie. Z tego przekleństwa Prawa (Bożego) Chrystus nas wykupił – gdy stał się za nas przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie -

 

Pierwsze co widzimy tutaj, to fakt skąd na ziemi są choroby i dlaczego są choroby na ziemi. Przeczytaj cały 28-my rozdział z Księgi Powtórzonego Prawa i zobacz jak długa jest lista chorób, które wymienia Pan Bóg. Te choroby są i dzisiaj. Pod koniec rozdziału, w wierszu 61-szym, tak mówi Pan Bóg: Także wszystkie choroby i plagi, nie zapisane w księdze tego Prawa (Bożego), ześle Pan na ciebie, aż cię wytępi (zniszczy). Jest to przerażające, czy nie?

 

Oprócz tej długiej listy wymienionych chorób, aby nikt nie miał złudzeń, że jego choroby nie ma na tamtej liście, Pan Bóg mówi: Także wszystkie choroby i plagi, (również te) nie zapisane w księdze tego Prawa (Bożego), ześle Pan na ciebie, aż cię wytępi.

Ktoś może powie: to dotyczy Żydów. Czy Dziesięć Przykazań Prawa Bożego dotyczy tylko Żydów? Większość Polaków wie że nie. Jezus mówi:  Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie (Bożym), aż się wszystko spełni. (Ew. Mateusza 5:18) Niebo i ziemia nie przeminęły jeszcze i Prawa Przykazań Bożych też nie przeminęły. Przykazania Boże nadal mają swoją, okrutną, potępiającą moc. Nadal posyłają ludzi na sąd gdzie jeszcze raz pokażą swoje bezlitosne, ostateczne potępienie.

 

Jeśli już wiemy dlaczego są choroby na ziemi, to innym ważnym pytaniem jest: czy Pan Bóg ma upodobanie, czy Pan Bóg zsyła choroby na ludzi? Gdy Jezus szedł po ziemi, często powtarzał: Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca (dokonuję),  albo  nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył.

 

Jezus chodził po ziemi i codziennie uzdrawiał ludzi, nikogo nie odrzucił, gdy ktoś Go wzywał. Teraz zobaczmy: jeśli wolą Boga było i jest aby ludzie chorowali, a Jezus idąc uzdrawiał ludzi dookoła i mówił, że wykonuje On 'wolę Ojca,' to coś tutaj nie rozumiemy. Bóg zsyła choroby na ludzi, a Jezus uzdrawia tych ludzi i mówi często, że wykonuje On wolę swojego Ojca. Czy to się zgadza? Czy wolą Boga jest aby ludzie chorowali? Czy Jezus uzdrawiając ludzi robił to przeciwko Ojcu? 

 

Jezus gdy zobaczył złamaną kobietę powiedział:  A tej córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, czy nie należało uwolnić od tych więzów ...?  (Ew. Łuk. 13:16)                        

 

Co tu widzimy? Kto trzymał kobietę w chorobie? Bóg, czy szatan? Tak, szatan, ale … Ale czytaliśmy w Księdze Powtórzonego Prawa, że Bóg mówi:  wszystkie choroby i plagi, (nawet te) nie zapisane w księdze tego Prawa (Bożego), ześle Pan (Bóg) na ciebie, aż cię wytępi. Czy to się zgadza? Czy wolą Boga jest aby ludzie chorowali?

 

Spróbujmy to ustawić we właściwej kolejności. Tak jak wielokrotnie wcześniej, tak i teraz aby to zrozumieć, należy wrócić do początku. Bo tam, na początku zaczął się cały bałagan ludzki i tam na początku zaczęły się wszystkie ludzkie problemy, również nasze choroby.

 

Pan Bóg dał Adamowi i Ewie jedno Przykazanie. ... Nie wolno wam jeść z niego (z drzewa), a nawet go dotykać, abyście nie umarli. (Ks. Rodzaju 3:3)  Wolą Boga było aby Adam i Ewa żyli zdrowo, szczęśliwie i wiecznie. Jednak Adam i Ewa nie posłuchali Słowa Bożego. Sprzedali oni siebie, sprzedali ziemię szatanowi. Adam i Ewa posłuchali słowa szatana i kosztowało ich to bardzo drogo.  Za pośrednictwem szatana weszło wszelkie zło na ziemię i za pośrednictwem szatana weszły choroby na ludzi, na potomstwo Adama i Ewy.

 

Później Pan Bóg dał ludziom inne Przykazania i powiedział: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale  wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa. Co to znaczy wypełni wytrwale? Aby Pan Bóg mógł powiedzieć o tobie że wypełniłeś, wypełniłaś wszystkie Przykazania, musisz je wypełniać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i przez całe swoje życie.

 

Dlaczego ludzie chorują na ziemi?  Bo ludzie nigdy nie wykonali i nie wykonują dokładnie to co mówi Prawo Boże, również Dziesięć Przykazań. Jest to zła wiadomość, jest to bardzo zła wiadomość. Niektórzy ludzie żyją z taką świadomością i niektórzy ludzie chorują, będąc przekonani że ich choroba, jest to wola Boża. Chorują i umierają młodzi, będąc przekonani że jest to wola Boża.

 

Czy wolą Boga jest aby ludzie chorowali? Gdyby wolą Boga było aby ludzie chorowali, to Pan Bóg nigdy nie dałby ludziom wiadomości; to co czytaliśmy na początku: Z tego przekleństwa Prawa (Bożego) Chrystus nas wykupiłgdy stał się za nas przekleństwem, ... Gdyby wolą Boga było aby ludzie chorowali, to Jezus Chrystus wypełniając dokładnie wolę Bożą nie uzdrawiałby ludzi.

 

Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przyszedł On (chodził On) dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. (Dz. Apost. 10:38)

 

Jeśli tak jest, nie powinniśmy już dłużej mieć przeszkody aby zawsze być gotowym wyznawać że:   Jezus wykonując wolę Ojca, uzdrawia. Szatan jest tym, który: „... przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć, (również przez choroby).” (Ew. Jana 10:10)  Jezus jest lekarzem, ducha, duszy i ciała. Jezus przyszedł i jest On po to aby przywrócić to co szatan ukradł i kradnie na ziemi.  (Ew. Mat.18:11)

 

Czasem ktoś cytuje słowa: „Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam.” (Hebr. 13:6)  Ale pięć minut później, gdy mowa jest o tym że Jezus nadal uzdrawia ludzi dzisiaj, tak jak uzdrawiał dwa tysiące lat temu, ten sam człowiek sprzeciwia się temu mówiąc, że to nieprawda, Jezus uzdrawiał ludzi dwa tysiące lat temu, gdy był na ziemi, ale teraz już nie.

 

To dlaczego ludzie chorują na ziemi i dzisiaj? Część ludzi aż do dzisiaj nie usłyszeli, że … z tego przekleństwa Prawa (Bożego) Chrystus nas wykupił – gdy stał się za nas przekleństwem.  Inni, którzy usłyszeli, nie uwierzyli w to. Nie przyjęli tego wiarą. Czytamy, że wolą Bożą jest aby każdy człowiek był zbawiony, wybawiony od potępienia grzesznika, ale to zbawienie nie jest automatycznie. (1 List do Tymot. 2:4)  Widzimy tu, że wolą Bożą jest aby każdy człowiek był zdrowy, ale to zdrowie nie przychodzi tak automatycznie.

 

On (Jezus) wziął na siebie nasze słabości i nosił (na krzyż) nasze choroby.  (Ew. Mateusza 8:17)
Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni.  (Ks. Izaj. 53:4-5)
On (Jezus) sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości - Krwią Jego zostaliście uzdrowieni. (1 List Piotra 2:24)   Jezus wziął na siebie twoje i moje choroby i zostaliśmy uzdrowieni, ale to zdrowie nie przychodzi  automatycznie.

 

Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie (wybawienie). (List do Rzymian 10:9) 

 

Osiągniesz, otrzymasz wybawienie, również wybawienie od choroby. Dlaczego? Bo Jezus wziął na siebie przekleństwo Prawa Bożego, bo Jezus wziął na siebie grzechy, ale i choroby. Jezus już to uczynił, dawno w przeszłości. My nie możemy tego poprawić, nie możemy nic do tego dodać, ale uwierzyć, przyjąć i ustami wyznawać to.

 

Autentyczne świadectwo. N. Hayes, gdy miał około 8 lat zmarła jego matka w wieku 37 lat, rak był powodem jej śmierci. Matka należała do Kościoła Chrześcijańskiego i była bardzo  aktywną chrześcijanką. Gdzie mogła, kiedy mogła mówiła ludziom o zbawieniu z łaski w Jezusie Chrystusie.

 

Gdy zmarła, było to bardzo trudne dla jej syna. Przez następne 4 lata, gdy ktokolwiek w domu wspomniał o matce, syn wybiegał na zewnątrz domu, w kierunku stodoły (mieszkali na farmie) płakał i wołał do Boga – dlaczego zabrałeś mi matkę? Czynił tak cztery lata.

 

Po czterech latach, pytając ponownie - dlaczego zabrałeś mi matkę, usłyszał odpowiedź: - to nie Ja zabrałem ci matkę, to w  Kościele do którego należała twoja matka, słyszała ona takie (ograniczone) nauczanie, że nie umiała ona obronić się przed chorobą i śmiercią.  

 

Tak, kobieta ta wiedziała i wierzyła, że Jezus wziął na siebie wszystkie jej grzechy, ale nie wiedziała ona, że ten sam Jezus wziął na siebie (na krzyż) wszystkie jej choroby. Ona wierzyła, że Jezus jest jej Zbawicielem, ale nie wierzyła, że Jezus jest jej Lekarzem. Ponieważ nie wiedziała, ponieważ nie wierzyła, nie umiała obronić się i umarła w młodym wieku.  

 

Gdy był taki dzień w Twoim życiu, że uczyniłeś, uczyniłaś Jezusa swoim Panem i Wybawicielem, weź kartkę papieru i napisz:  Według tego co napisane w Księdze Powtórzonego Prawa 28:61  ________________ (wypisz tu listę twoich chorób i schorzeń), choroby moje to wynik potępienia i przekleństwa Prawa Bożego.

Ale według tego co napisane jest w Liście ap. Pawła do Galacjan 3:13, Jezus Chrystus, przez swoją śmierć wykupił mnie z potępienia Prawa Bożego, dlatego nie mam już chorób, schorzeń, (wypisz tu)  nie mam ______nie mam______nie mam już______   Powtarzaj, wyznawaj te słowa z wiarą w to co jest napisane i że to dotyczy też i Ciebie.  Wyznawaj to i dziękuj Jezusowi za to że uczynił On to dla Ciebie.

 

Jeśli nawet wydaje ci się że jest to coś nowe i dziwne, powtarzaj, wyznawaj słowa, aż to przyjmiesz, sercem uwierzysz i choroby znikną. Znikną nie przez mechanikę powtarzania, ale znikną w chwili gdy uwierzysz w to co Jezus uczynił dla ciebie i za ciebie i że teraz masz powód i przywilej powoływać się na to i mieć zdrowie. To NIE jest modlitwa, to jest wyznawanie. Jest to wyznawanie wiary. Wiary w to co napisane:  Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas (mnie) wykupił - stawszy się za nas (mnie) przekleństwem,...- (Galacjan 3:13)

 

Bo to co jest napisane i to co czytamy, jest dla nas do uwierzenia, mówienia i stosowania. Jezus mówi: Kto ... nie wątpi w sercu, lecz wierzy, że spełni się to co mówi, tak mu się stanie. (Marka 11:23) 

 

Kenneth Hagin pisze o dr Yeomans która była lekarzem. Jej rodzice byli lekarzami i jej dziadek był lekarzem też. Dr Yeomans podczas pracy w Nowym Jorku w szpitalu znalazła się w sytuacji nieuleczalnej choroby. Medycyna nie mogła jej pomóc. Spotkała tam starszego mężczyznę, który opowiedział jej o Bożym uzdrowieniu. Była ostrożna początkowo, ale później modliła się przyjmując uzdrowienie Jezusa.

 

Dr Yeomans następnie pozostawiła praktykę lekarską i spędziła resztę życia na  nauczaniu i głoszeniu o Bożym uzdrowieniu. Wraz z siostrą, lekarzem, zamieniły one ich piękny, duży dom w Kalifornii w "dom wiary." Przyjmowały one pacjentów w ich domu, ucząc ich jak się wyleczyć poprzez wiarę w Słowo Boże.

 

Jedna szczególna kobieta, która miała nieuleczalną chorobę tamtych czasów - gruźlicę, przybyła do ich domu i była tam w jednym z pokoi. Dr Yeomans usiadła przy jej łóżku i powiedziała do niej: " Załóż tylko ręce i zamknij oczy i leż. Zrelaksuj się i słuchaj."  Wtedy czytała ona z Pisma Świętego wszystkie wersety o uzdrowieniu. Przez dwie godziny czytała jej i na końcu przeczytała z  Ks. Powtórzonego Prawa rozdział 28 i z Galacjan 3. Potem przeczytała z Ks. Powtórzonego Prawa 28:61 i List do Galacjan 3:13.

 

Dr Yeomans powiedziała kobiecie. "W każdej świadomej chwili mów, "Według Księgi Powtórzonego Prawa 28:61 choroba i schorzenia są  przekleństwem Prawa Bożego. Ale według Galacjan 3:13, Chrystus odkupił mnie od przekleństwa Prawa Bożego. Dlatego nie mam już gruźlicy."  Kobieta odpowiedziała: "Ale ja nie rozumiem tego."  Dr Yeomans powiedziała, że wszystko jest w porządku, po prostu mów, powtarzaj co ci powiedziałam. Kobieta zaczęła mówić: "Według Księgi Powtórzonego Prawa 28:61, choroby i schorzenia są przekleństwem Prawa Bożego. Ale według Galacjan 3:13, Chrystus odkupił mnie od przekleństwa Prawa Bożego. Dlatego nie mam już gruźlicy."

 
Następnego dnia rano, dr Yeomans i jej siostra przygotowały śniadanie dla ich pacjentów. Wtedy dr Yeomans zapytała tę szczególną kobietę czy mówiła, (wymawiała) to co ona powiedziała jej?

 

Ona odpowiedziała: "Och, wydawało się, że nie spałam dłużej jak dziesięć minut w nocy. Musiałam pewnie wypowiedzieć to dziesięć tysięcy razy, ale to nic w świecie nie znaczy dla mnie. Ja tego nie rozumiem."

 

Dr Yeomans powiedziała: "W porządku, kochanie. Po prostu powtarzaj to w kółko, w każdą wolną chwilę."

 

Jeśli ludzie pracowaliby nad otrzymaniem Bożego uzdrowienia, tak jak powinni to czynić, to pracowałoby dla nich. Ale tak wiele razy, chcą tylko zrobić to tak na pół oddechu, aby następnie udać się do myślenia o czymś innym. W takim przypadku nie będzie to dla nich pracować. Oni muszą potraktować to poważnie.

 

Cóż, na trzeci dzień, dr Yeomans poszła ponownie to tej kobiety w pokoju aby czytać jej z Pisma na temat uzdrowienia i czyniła to solidnie przez godzinę. Następnie dr Yeomans powiedziała: "Czy nadal wymawiasz to co mówiłam ci aby wypowiadać?"

 

Ona odpowiedziała: "O, tak, ale nadal nie znaczy to najmniejszej rzeczy dla mnie. Ja nie otrzymuję nic z tego." Dr Yeomans znów kazała jej po prostu powtarzać to.

 

Około 11:00 rano tego samego dnia, dr Yeomans i jej siostra były na dole myjąc naczynia po śniadaniu kiedy usłyszały okrzyki kogoś na górze. Słyszały szybkie kroki, więc wybiegły na korytarz.

 

I była tam kobieta, która przybyła zaledwie dwa-trzy dni wcześniej. Pędziła ona w dół po schodach, krzycząc: "Dr Yeomans, czy wiesz, że ja nie mam już gruźlicy?"

 

"Tak," odpowiedziała Dr Yeomans. "Próbowałam ci to powiedzieć przez trzy dni."

 

Czy widzisz? Ta wiadomość dostała się do jej ducha (serca). To jest to kiedy Słowo Boże działa dla Ciebie (w Tobie). Słowo Boże nigdy nie zawodzi. Ta kobieta zainicjowała uzdrowienie dla siebie. Tak jak jest to napisane: ... otrzyma on to co mówi. (Marka 11:23)

 

Gdy należysz do Jezusa to nie jesteś żebrakiem proszącym Boga o uzdrowienie, Ty wyznajesz i przyjmujesz wiarą to co Pan Bóg przyrzeka i daruje w Jezusie Chrystusie i dzięki autentycznemu faktowi że Jezus umarł i wziął na siebie wszystkie Twoje grzechy i Twoje choroby, tak jak jest napisane.  On (Jezus) sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości - Krwią Jego zostaliście uzdrowieni. (1 Piotra 2:24)  również,  On (Jezus) wziął na siebie nasze słabości i poniósł (na krzyż) nasze choroby.   (Mat. 8:17) 

 

Ty nie musisz już nosić chorób w swoim ciele, bo Jezus poniósł je na krzyż na Jego ciele !!    Jezus nie obiecał że to uczyni, On już to uczynił !!  Uznaj to i przyjmij to jako niezmienny fakt.

Drukuj E-mail

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!