16 - Po co Przykazania?

                                                                                                                                                      miłość x 2 = 10 Przykazań

Ks. Wyjścia 20:1-17

Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa:  Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
I. Nie będziesz miał innych bogów obok Mnie!
II. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego co jest w niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję jednak łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie kochają i przestrzegają moich przykazań.
III. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.
IV. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia.  Jednak dzień siódmy jest szabatem dla czci Pana, Boga twego. W ten sposób, nie możesz  w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym dniu jednak odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.
V. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
VI. Nie będziesz zabijał.
VII. Nie będziesz cudzołożył.
VIII. Nie będziesz kradł.
IX. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.
X. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

 

Pytanie: W jaki sposób dwa przykazania Jezusa wypełniają Dziesięć Przykazań danych przez Boga Mojżeszowi?

 

Ew. Mat. 22:36-40

 Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?  On mu odpowiedział: Będziesz kochał Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz kochał swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.

 

W jaki sposób dwa przykazania podane przez Jezusa wypełniają Dziesięć Przykazań danych przez Boga Mojżeszowi? Najpierw sprawdźmy czy je wypełniają? Jezus uczy nas. Człowieku, będziesz kochał Boga i będziesz kochał człowieka. Najpierw będziesz kochał Boga, a wtedy również będziesz kochał człowieka. Sprawdźmy i zobaczmy do kogo odnoszą się pierwsze cztery Przykazania Boże? Czy odnoszą się one do Boga, czy odnoszą się one do człowieka?
I. Nie będziesz miał innych bogów obok Mnie!
II. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego co jest w niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, …
III. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, ...
IV. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia.  Jednak dzień siódmy jest szabatem dla czci Pana, Boga twego.
Do kogo odnoszą się pierwsze cztery Przykazania Boże? Czy odnoszą się one do Boga, czy odnoszą się one do człowieka? Widzimy wyraźnie że odnoszą się one do Boga. A jak Jezus to przedstawia? Będziesz kochał Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie.

 

Sprawdźmy i zobaczmy do kogo odnoszą się pozostałe sześć Przykazań Bożych? Czy odnoszą się one do Boga, czy odnoszą się one do człowieka?
V. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
VI. Nie będziesz zabijał.
VII. Nie będziesz cudzołożył.
VIII. Nie będziesz kradł.
IX. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.
X. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, …

 

Do kogo odnoszą się pozostałe sześć Przykazań Bożych? Czy odnoszą się one do Boga, czy odnoszą się one do człowieka? Widzimy wyraźnie że odnoszą się one do człowieka. A jak Jezus to przedstawia? Będziesz kochał swego bliźniego jak siebie samego.

 

Pytaniem było: W jaki sposób dwa przykazania Jezusa wypełniają Dziesięć Przykazań danych przez Boga Mojżeszowi? Widzimy, że wypełniają one tamte dziesięć przykazań w całości i bez reszty. Inaczej mówiąc, Jezus informuje nas: Jeżeli kochasz Boga to nie będziesz czcił i oddawał pokłonu innym świętym bożkom i bałwanom. Jeżeli kochasz Boga, to nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego co jest w niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko. Jeżeli kochasz Boga to nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy. Jeżeli kochasz Boga to jeden dzień w tygodniu przeznaczysz aby odpocząć od pracy i oddać cześć żywemu Bogu, który stworzył niebo i ziemię. 

 

Ten sam Jezus informuje nas, że jeżeli kochasz człowieka, to:
Jeżeli kochasz człowieka, to będziesz czcił ojca twego i matkę twoją.
Jeżeli kochasz człowieka, to nie będziesz popełniał morderstwa człowieka.
Jeżeli kochasz człowieka, to nie będziesz cudzołożył.
Jeżeli kochasz człowieka, to nie będziesz kradł.
Jeżeli kochasz człowieka, to nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.
Jeżeli kochasz człowieka, to nie będziesz pożądał domu bliźniego twego i nie będziesz pożądał żony bliźniego twego.

 

Widzimy wyraźnie, że dwa przykazania Jezusa wypełniają Dziesięć Przykazań danych przez Boga Mojżeszowi. Widzimy, że wypełniają one tamte Dziesięć Przykazań w całości i bez reszty. Bo miłość x 2 = 10 Przykazań

 

Widzimy wyraźnie i fakty te są potwierdzone w 1 Liście Ap. Pawła do Koryntian rozdział 13. Poniżej cytowane w rozwinięciu.

 

Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje (dla biednych), i choćbym ciało swoje wydał na spalenie (ofiarę), a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże.

 

Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego (JA), nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy; wszystko (zło) zakrywa, wszystkiemu (dobremu) wierzy, wszystkiego (dobrego) się spodziewa, wszystko znosi.  Miłość nigdy nie ustaje; … A więc wiara, nadzieja, miłość jest do zachowania [wiara - przekonanie i ufność w poszanowaniu stosunku człowieka do Boga i spraw Bożych; nadzieja - radosne i ufne oczekiwanie zbawienia wiecznego w Jezusie; miłość - prawdziwa miłość do Boga i człowieka, wywodząca się z miłości Boga do nas] - te trzy (pozostają); lecz z nich największa jest miłość (i jako jedyna z tych trzech przejdzie do wieczności)

 

Tak dużo rodzajów miłości jest na ustach ludzi. Kocham, kocham, kocham. Kocham pieski, kotki. Kocham lody, słodycze. Kocham podróże, kocham samochody, kocham sport. Definicja miłości cytowana powyżej jest miłością Boga do człowieka i jest zdrową, zawsze zwycięską miłością człowieka do człowieka.

 

Ważna uwaga:
Oryginalne 10 Przykazań, takie jakie otrzymał człowiek na ziemi od Pana Boga jest zapisane w Księdze Wyjścia 20:1-17. 10 Przykazań, które znajdujemy w Katechizmie i które są nauczane na lekcjach religii, są inne, zmienione.  Dla ludzi nie znających Pisma Świętego jest to ukryte, zakryte.

 

To co było niewygodne dla przywódców religijnych zostało usunięte. Jednak uczyniono to bardzo sprytnie, tak aby nadal było 10 Przykazań i aby ci co nie znają Pisma Świętego (większość Polaków) nie wiedzieli o tym. 

 

Jak to zostało zmienione? Oryginalne Przykazanie numer 2, drugie Przykazanie zostało usunięte. Z Przykazania numer 10, dziesiątego Przykazania zrobiono dwa Przykazania. Było 10 Przykazań, jest 10 Przykazań. Jest, ale przerobione. Nie wierzysz, sprawdź to i zobacz to. Sprytnie i inteligentnie, miliony ludzi jest oszukanych, jeszcze raz oszukanych, zwiedzonych i nie wiedzą o tym.

Drukuj E-mail

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!