Modlitwa o mądrość

 

Skąd pochodzi nasze poznanie i zrozumienie Biblii?

         W około 95% dla typowego, nowo-narodzonego chrześcijanina, który czyta Biblię, zrozumienie Biblii pochodzi od nauczyciela, lub nauczycieli Biblijnych, których słucha. Ci nauczyciele najczęściej mają swoje poznanie Biblii od ich nauczycieli.

I tu jest pułapka, tu jest niebezpieczeństwo. Gdy twój nauczyciel ma dobre, właściwe poznanie Biblii przez objawienie Boże, twoje poznanie będzie dobre. To właściwe-niewłaściwe poznanie nie ma nic wspólnego i ilością tytułów naukowych, czy teologicznych twojego nauczyciela. Taka wiedza Biblijna pochodzi też od nauczycieli, od których on otrzymał Biblijne poznanie – tradycja ludzka. Tu jest pułapka, tu jest niebezpieczeństwo. Możesz być 50 lat nowo-narodzonym chrześcijaninem i nadal mieć niepełne poznanie, lub wykrzywione poznanie Biblii.

Co jest tu zastanawiające, to fakt że ludzie głoszą tradycję ludzką używając do tego Biblii. Cytują wersety i mówią: tak mówi Biblia! Tak mówi Słowo Boże!  Jest to nie tylko zastanawiające, ale jest bardzo niebezpieczne bo nie jest nauczaniem prawdy Bożej, ale jest to ludzka tradycja przekazywana sobie z pokolenia na pokolenie w różnych denominacjach. Dlatego tak dużo denominacji. Po nowym narodzeniu męczyłem się z tym ponad 20 lat. "...tak unieważniacie słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej."   mówi Jezus, (Marka 7:13)

 Możesz być nauczycielem Biblii i mieć niepełne poznanie, lub wykrzywione poznanie Biblii. Tu potrzebna jest mądrość i Boże objawienie. Jak ją nabyć, jak to otrzymać?

Jest dużo modlitw w Biblii. Również modlitw w listach apostoła Pawła. Są to modlitwy pod natchnieniem Ducha Świętego. Jedna z tych modlitw, to modlitwa o objawienie Boże. Jest to modlitwa o autentyczne poznanie Boga i doświadczenie Go. Jest to modlitwa o objawienie Boże tego czego nie potrafimy pojąć naszym mózgiem, („aby Ojciec chwały, dał wam DUCHA mądrości i OBJAWIENIA w poznaniu Jego samego”). Mając mądrość i objawienie, nie potrzebujemy już nic więcej. Bez objawienia, chodzimy potykając się ciągle. Bez Bożego objawienia nie potrafimy rozpoznać nawet, który nauczyciel naucza pełną Ewangelię, a który naucza niepełną, albo który naucza według tradycji ludzkiej. Dlatego jest to jedna z najlepszych modlitw i doświadczyli tego objawienia ludzie, którzy modlili się w ten sposób.

Aby ta modlitwa była osobistą, w miejscach gdzie pisze – wam, was, waszych, jest umieszczone, mnie, mojej, dla mnie… Apostoł wstawia się z dziękczynieniem za innymi, Ty czynisz to o siebie tutaj. Dobrze jest, aby czynić to przynajmniej raz dziennie, np. rano lub wieczorem, na głos, gdy możliwe i czytając te słowa bardzo powoli, tak, aby wypływały one z Twojego ducha z pełną gorliwością i z wiarą w to, co czytasz. Jak długo to czynić? Aż otrzymasz objawienie. To co czytam staje się moje przez wiarę. Wnika to w mojego wewnętrznego człowieka przez wiarę - że należy to do mnie, że Pan Bóg mi to daje. Przyjmuj to wiarą.

Ważne: Otrzymanie objawienia nie zależy od tego ile razy wypowiesz modlitwę, ale gdy to WYZNAJESZ i DZIĘKUJESZ, DZIĘKUJESZ, DZIĘKUJESZ (nie ma ograniczenia w dziękowaniu) i przyjmujesz buduje się wiara w Twoim sercu. Otrzymujesz dlatego i otrzymujesz wtedy gdy Twoje słowa zbudują wiarę wystarczającą do otrzymania tego daru Bożego - objawienia. Przyjmuj ze słowami wiary wypowiadanymi na końcu - wierzę w to, przyjmuję to, otrzymuję to, to jest moje, również "amen," - co znaczy - niech tak się stanie!

List do Efezjan rozdział 1, 2, 3 (ONA)

Ef 1:17-23

17. ... NIE  PRZESTAJĘ  DZIĘKOWAĆ  za mnie, wspominając mnie w moich modlitwach: aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał mi DUCHA mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego.

18. aby oczy mojego zrozumienia stały się oświecone, bym wiedziała, czego mam się spodziewać na drodze Jego powołania, czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych, (zbawionych w Jezusie)

19. i czym jest przemożny ogrom Jego mocy względem mnie wierzącej - na podstawie działania Jego potęgi i siły,

20. którą pokazał On, gdy wskrzesił Chrystusa z martwych (PRZYWRÓCIŁ  DO  ŻYCIA  Z  MARTWYCH) i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, (w okręgach niebieskich, ponad ziemią)

21. ponad wszystkimi władzami, (ciemnymi) mocami, potęgami i rządami i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.

(Ef. 2:6) Razem też (mnie) wskrzesił (PRZYWRÓCIŁ  DO  ŻYCIA  Z  MARTWYCH) i razem posadził na wyżynach niebieskich (w okręgach niebieskich, ponad ziemią) - w Chrystusie Jezusie,

22. I wszystko poddał pod Jego stopy , (stopy są częścią ciała Jezusa – Kościoła) a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową całego Kościoła,

23. który (to Kościół) jest Jego Ciałem, (Kościół - członkowie Kościoła są ciałem Jezusa - głowa i ciało połączone), jest Pełnią Tego, który wszystko we wszystkich napełnia. –

[ rozmyślaj, medytuj nad Ef. 1:20-21, Ef. 2:6, Ef. 1:22-23, aż odkryjesz coś wielkiego i zdumiewającego, co dotyczy Ciebie ]

Ef 2:1-5

1. I ja byłam duchowo martwa, (religijna ale MARTWA)

2. bo postępowałam według zasad tego świata, byłam pod władzą pana tego świata (szatana) i jego demonicznych mocy, to jest ducha, który panuje nad ludźmi nieposłusznymi Bogu.

3. Wśród nich także i ja niegdyś postępowałam według żądz mojego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byłam potomstwem z natury zasługującym na gniew Boży, jak i wszyscy inni.

4. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką mnie pokochał,

5. i to mnie, umarłą na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia (PRZYWRÓCIŁ  DO  ŻYCIA  Z  MARTWYCH). Łaską bowiem jestem zbawiona. 

(zauważ, te same słowa są użyte w odniesieniu do Jezusa jak i do Ciebie (PRZYWRÓCIŁ  DO  ŻYCIA  Z  MARTWYCH - I RAZEM  POSADZIŁ  NA  WYŻYNACH  NIEBIESKICH) - nie posadzi, ale  POSADZIŁ - to już jest !!

Ef 3:14-21

14. Dlatego zginam kolana moje (klęcząc) przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa,

15. od którego bierze nazwę wszelka rodzina na niebie i na ziemi,

16. aby według bogactwa swej chwały sprawił we mnie przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka.

17.   By Chrystus przez wiarę mieszkał w sercu moim abym w miłości wkorzeniona i ugruntowana będąc,

18. wraz ze wszystkimi świętymi zdołała ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, (znasz trzy wymiary, potrzebujesz znać cztery)

19. i mogła poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abym została napełniona całą Pełnią Bożą.

20. Temu więc, który mocą działającą we mnie może uczynić nieskończenie więcej, niż to o co proszę czy rozumiem,

21. Jemu (niech będzie) chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie z pokolenia na pokolenie, po wieczne czasy! Amen - niech tak się stanie.

 

List do Efezjan rozdział 1, 2, 3 (ON)

Ef 1:17-23

17. ... NIE  PRZESTAJĘ  DZIĘKOWAĆ  za mnie, wspominając mnie w moich modlitwach: aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał mi DUCHA mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego.

18. aby oczy mojego zrozumienia stały się oświecone, bym wiedział, czego mam się spodziewać na drodze Jego powołania, czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych, (zbawionych w Jezusie)

19. i czym jest przemożny ogrom Jego mocy względem mnie wierzącego - na podstawie działania Jego potęgi i siły,

20. którą pokazał On, gdy wskrzesił Chrystusa z martwych (PRZYWRÓCIŁ  DO  ŻYCIA  Z  MARTWYCH) i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, (w okręgach niebieskich, ponad ziemią)

21. ponad wszystkimi władzami, (ciemnymi) mocami, potęgami i rządami i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.

(Ef. 2:6) Razem też (mnie) wskrzesił (PRZYWRÓCIŁ  DO  ŻYCIA  Z  MARTWYCH) i razem posadził na wyżynach niebieskich (w okręgach niebieskich, ponad ziemią) - w Chrystusie Jezusie,

22. I wszystko poddał pod Jego stopy, (stopy są częścią ciała Jezusa – Kościoła) a Jego samego (Jezusa) ustanowił nade wszystko Głową całego Kościoła,

23. który (to Kościół) jest Jego Ciałem, (Kościół - członkowie Kościoła są ciałem Jezusa - głowa i ciało połączone), jest Pełnią Tego, który wszystko we wszystkich napełnia. –

[ rozmyślaj, medytuj nad Ef. 1:20-21, Ef. 2:6, Ef. 1:22-23, aż odkryjesz coś wielkiego i zdumiewającego, co dotyczy Ciebie ]

Ef 2:1-5

1. I ja byłem duchowo martwy, (religijny ale MARTWY)

2. bo postępowałem według zasad tego świata, byłem pod władzą pana tego świata (szatana) i jego demonicznych mocy, to jest ducha, który panuje nad ludźmi nieposłusznymi Bogu.

3. Wśród nich także i ja niegdyś postępowałem według żądz mojego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byłem potomstwem z natury zasługującym na gniew Boży, jak i wszyscy inni.

4. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką mnie pokochał,

5. i to mnie, umarłego na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jestem zbawiony.

(zauważ, te same słowa są użyte w odniesieniu do Jezusa jak i do Ciebie (PRZYWRÓCIŁ  DO  ŻYCIA  Z  MARTWYCH - I RAZEM  POSADZIŁ  NA  WYŻYNACH  NIEBIESKICH) - nie posadzi, ale  POSADZIŁ - to już jest !!

Ef 3:14-21

14. Dlatego zginam kolana moje (klęcząc) przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa,

15. od którego bierze nazwę wszelka rodzina na niebie i na ziemi,

16. aby według bogactwa swej chwały sprawił we mnie przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka.

17. By Chrystus przez wiarę mieszkał w sercu moim ,  abym w miłości wkorzeniony i ugruntowany będąc,

18. wraz ze wszystkimi świętymi zdołał ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, (znasz trzy wymiary, potrzebujesz znać cztery)

19. i mógł poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abym został napełniony całą Pełnią Bożą.

20. Temu więc, który mocą działającą we mnie może uczynić nieskończenie więcej, niż to o co proszę czy rozumiem,

21. Jemu (niech będzie) chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie z pokolenia na pokolenie, po wieczne czasy! Amen - niech tak się stanie.

 

Modlitwa o inną osobę, np. w rodzinie, gdy nie zbawiona:

(17) ... NIE  PRZESTAJĘ  DZIĘKOWAĆ  za ciebie, wspominając cię w moich modlitwach: aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał ci (wpisz imię, imiona) ________________________________________________________________________ ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego.

(18) aby oczy twojego zrozumienia stały się oświecone, abyś wiedział(a), czym jest nadzieja twojego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych (zbawionych w Jezusie)

(19) i czym (jest) przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i siły.

(20) Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich,

(21) ponad wszelką Zwierzchnością i (ciemnymi) Władzami, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.

(22) I wszystko poddał pod Jego (Jezusa) stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła,

(23) który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.

(Ef. 3:14-21)

(14) Dlatego zginam kolana moje (klęcząc) przed Ojcem,

(15) od którego bierze nazwę wszelka rodzina na niebie i na ziemi,

(16) aby według bogactwa swej chwały sprawił w was   (wpisz imię, imiona) 

________________________________________________________________________  przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka.

(17) By Chrystus przez wiarę mieszkał w sercu twoim ,  abyś w miłości wkorzeniony(a) i ugruntowany(a) będąc,

(18) wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość,

(19) i (mogli) poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą.

(20) Temu więc, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy,

(21) Jemu (niech będzie) chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen,  -niech tak się stanie.

 

Przyrzeczenie Boże mamy:

1 List Jana 5:14-15

(14) Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą.

(15) A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania (otrzymania) tego, o cośmy Go prosili.

Jaka jest wola Boża?

1 List do Tymoteusza 2:3-4

Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym,

(4) który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. (Jego wola jest aby wszyscy ludzie byli zbawieni)

Dlaczego nie wszyscy są zbawieni?

2 list do Koryntian 4: 3

3) A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie,

(4) dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, (Szatan) aby nie olśnił ich blask Ewnagelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga.

Dlatego powyższa modlitwa i ufność jest, aby:

  ... aby zaślepione oczy ludzkiego zrozumienia stały się oświecone, tak aby, wiedział(a) [i widział(a)] ...

- List do Efezjan, szczególnie pierwsze trzy rozdziały to ta ważna część Pisma Świętego, że każdorazowo gdy rozmyślasz nad fragmentem, możesz znaleźć coś co jakby wcześniej nie było tam napisane. Poniżej wykład Waldemara Lisieski bardzo zachęcający do szukania tego ... 

Drukuj E-mail

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!