Duch, dusza, ciało - różnica a jedność

Zbawienie, czyli nowe narodzenie człowieka następuje  w duchu (sercu) człowieka. Zbawienie to jest pełne, kompletne, jednorazowe i doskonałe. Nie możesz być zbawiony dzisiaj, niezbawiony za rok i znów zbawiony za dwa lata.

Po zbawieniu (nowym narodzeniu) Twój duch jest nowy, bezgrzeszny, czysty, doskonały.

Zbawieni jesteśmy w jednym momencie, nasz umarły duch staje się nowo-narodzonym duchem w jednym momencie, gdy podejmujemy decyzję i czynimy kroki jakie znajdujemy w L. do Efezjan 2:8-9 i w L. do Rzymian 10:9-10.

Uświęcanie duszy zajmuje czas. To odnawianie naszego umysłu zajmuje czas (Rzym. 12:2)  Stare przyzwyczajenia, stare poznanie, (pamięć starego komputera) ma być stopniowo wymieniana (update) na nowy poprzez karmienie się tym co w Biblii. 

Jednym z miejsc wyraźnie pokazującym nowo-narodzonego człowieka jest 1 Piotra 3:4,

“… raczej niech to będzie ukryta osoba serca, z nieskazitelnym pięknem łagodnego i spokojnego ducha, który jest bardzo cenny w oczach Boga.” 

W nowym odrodzonym duchu człowieka, nowo-narodzony człowiek jest to ukryta duchowa osoba człowieka. Ten nowy, narodzony na nowo człowiek jest “ukryty” w sercu-duchu człowieka.

Ten nowo-narodzony człowiek jest “nieskazitelny” jest nie-skorumpowany, jest doskonały i ma dostęp do kontaktu z Duchem Bożym.

Do tego nie-skorumpowanego nowego człowieka nie ma dostępu szatan. Szatan nadal ma dostęp do ciała człowieka i może niszczyć ciało człowieka. Szatan nadal ma dostęp do umysłu człowieka, do mózgu i ma dostęp do nie-odnowionego jeszcze myślenia człowieka, Rzymian 12:2.

Innym miejscem potwierdzającym to jest 1 Koryntian 5:5 - 'niech duch człowieka,' niech ten wewnętrzny człowiek będzie uratowany. Również 2 Koryntian 4:16 gdzie jest napisane - człowiek wewnątrz - "wewnętrzny człowiek." 

Człowiek, nowo-narodzony człowiek składa się z trzech części, trzech obszarów:
1. Część duchowa, (duch człowieka) który może kontaktować się ze Stwórcą, bo Bóg jest duchem.
2. Część która nazywa się duszą, jest to sfera umysłu, intelektu, psychiki, (mózg)
3. Część fizyczna, (ciało) która umożliwia kontaktować się ze światem fizycznym.
Czytamy o tym w 1 Tesalon. 5:23 – “A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa.” 

Ważne,    Człowiek, który nie jest narodzony na nowo w Jezusie Chrystusie może używać swój mózg, intellect, pięć zmysłów, ale człowiek taki nie może mieć bliskiej, intymnej relacji ze Stwórcą, bo jego duch jest umarły, a Bóg jest duchem. Człowiek taki nie może też przebywać w wieczności ze Stwórcą. Jest oddzielony.

TO NIE MA NIC WSPÓLNEGO  Z  BYCIEM  RELIGIJNYM. To nie ma nic wspólnego z religią. Jezus mówiąc słowa – “musisz się na nowo narodzić,” (Ew. Jana 3:1-14) mówił je do człowieka bardzo religijnego. Jezus mówił te słowa do nauczyciela religii. Nie musisz być religijny aby się kwalifikować. Masz być narodzony na nowo.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na innych stronach www.wiaraiwolnosc.pl, np, “Dzisiaj Pytanie Dzisiaj Odpowiedź.”                              

 PIERWSZE - PRZECZYTAJ  TO  ===>  Czy mózg jest Twoim przyjacielem

 DRUGIE - ZOBACZ - poniżej

   

       Sprawdź które audio jest lepsze w brzmieniu do słuchania - to wyżej, czy to - niżej. Jeśli to poniżej, kliknij na symbol głośnika pod wideo i wycisz go, a wtedy klik na audio tuż poniżej i słuchaj tego poniżej. Zwróć uwagę aby video powyżej i audio poniżej wystartowało niemal jednocześnie.  

 

 Rzym. 12:2     „Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.”

W ROZWINIĘCIU:
I nie upodabniajcie się do tego świata [już dłużej swoimi powierzchownymi wartościami i obyczajami], ale zostańcie przemienieni, stopniowo zmieniając się [gdy dojrzewacie duchowo] przez odnawianie umysłu [skupiając się na Bożych wartościach i etycznych postawach podanych w Biblii] abyście mogli udowodnić [dla samych siebie], jaka jest wola Boża, to co jest dobre, przyjemne i doskonałe [w Jego planie i celu dla was].

TRZECIE - POSŁUCHAJ    Andrew Wommack

 

CZWARTE- Gdy te trzy powyżej nie są wystarcząco jasne, zobacz 'Czy wiesz na pewno?===>> Czy wiesz ...  

            Pismo Święte bardzo często używa określenia - serce człowieka. Czy chodzi tu o fizyczny organ który pompuje krew?    Nie, nigdy. Różne reklamy, kartki z życzeniami bardzo pomagają nam żyć w przekonaniu, że wszystko co pisze i określa, “serce człowieka” dotyczy serca pompującego krew. Tak to widzi świat, ale nie tak to widzi Bóg. 

Gdy widzisz napis kolorowej reklamy, "kochaj sercem" to zapytaj siebie. Jeśli mogę kochać fizycznym organem pompującym krew, to również mogę kochać innym fizycznym organem jak ręka, noga, palec u ręki, czy u nogi. To są przecież części ciała takie jak serce pompujące krew. Gdy tak powiesz, to na pewno zobaczysz błąd.

Gdy Biblia pisze “serce człowieka” zawsze dotyczy to sfery duchowej człowieka a nie fizycznej. “Serce człowieka” według Pisma Świętego jest to najbardziej wewnętrzny, najbardziej centralny obszar człowieka. Jest to esencja człowieka. Jest to obszar duchowy człowieka, ale nigdy nie jest to fizyczny organ. Innym określeniem które jest jednoznaczne z sercem człowieka jest duch człowieka. Serce = duch człowieka.

 Miłość, jak też wiara człowieka mieści się w sercu, to znaczy mieści się w duchu człowieka. Miłość, wiara nie znajduje się w duszy - nie jest w mózgu, nie jest w intelekcie człowieka. 

 

Drukuj E-mail

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!